Alert button
Picture for Siyin Wang

Siyin Wang

Alert button

In-Memory Learning: A Declarative Learning Framework for Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 05, 2024
Bo Wang, Tianxiang Sun, Hang Yan, Siyin Wang, Qingyuan Cheng, Xipeng Qiu

Figure 1 for In-Memory Learning: A Declarative Learning Framework for Large Language Models
Figure 2 for In-Memory Learning: A Declarative Learning Framework for Large Language Models
Figure 3 for In-Memory Learning: A Declarative Learning Framework for Large Language Models
Figure 4 for In-Memory Learning: A Declarative Learning Framework for Large Language Models
Viaarxiv icon

Domain Generalization via Causal Adjustment for Cross-Domain Sentiment Analysis

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 22, 2024
Siyin Wang, Jie Zhou, Qin Chen, Qi Zhang, Tao Gui, Xuanjing Huang

Viaarxiv icon

LLM can Achieve Self-Regulation via Hyperparameter Aware Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 17, 2024
Siyin Wang, Shimin Li, Tianxiang Sun, Jinlan Fu, Qinyuan Cheng, Jiasheng Ye, Junjie Ye, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang

Viaarxiv icon

A Soft Contrastive Learning-based Prompt Model for Few-shot Sentiment Analysis

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 16, 2023
Jingyi Zhou, Jie Zhou, Jiabao Zhao, Siyin Wang, Haijun Shan, Gui Tao, Qi Zhang, Xuanjing Huang

Viaarxiv icon

Evaluating Hallucinations in Chinese Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 05, 2023
Qinyuan Cheng, Tianxiang Sun, Wenwei Zhang, Siyin Wang, Xiangyang Liu, Mozhi Zhang, Junliang He, Mianqiu Huang, Zhangyue Yin, Kai Chen, Xipeng Qiu

Figure 1 for Evaluating Hallucinations in Chinese Large Language Models
Figure 2 for Evaluating Hallucinations in Chinese Large Language Models
Figure 3 for Evaluating Hallucinations in Chinese Large Language Models
Figure 4 for Evaluating Hallucinations in Chinese Large Language Models
Viaarxiv icon

Can Whisper perform speech-based in-context learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 13, 2023
Siyin Wang, Chao-Han Huck Yang, Ji Wu, Chao Zhang

Figure 1 for Can Whisper perform speech-based in-context learning
Figure 2 for Can Whisper perform speech-based in-context learning
Figure 3 for Can Whisper perform speech-based in-context learning
Figure 4 for Can Whisper perform speech-based in-context learning
Viaarxiv icon

Causal Intervention Improves Implicit Sentiment Analysis

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 19, 2022
Siyin Wang, Jie Zhou, Changzhi Sun, Junjie Ye, Tao Gui, Qi Zhang, Xuanjing Huang

Figure 1 for Causal Intervention Improves Implicit Sentiment Analysis
Figure 2 for Causal Intervention Improves Implicit Sentiment Analysis
Figure 3 for Causal Intervention Improves Implicit Sentiment Analysis
Figure 4 for Causal Intervention Improves Implicit Sentiment Analysis
Viaarxiv icon