Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhao Cao

VLDeformer: Learning Visual-Semantic Embeddings by Vision-Language Transformer Decomposing


Oct 20, 2021
Lisai Zhang, Hongfa Wu, Qingcai Chen, Yimeng Deng, Zhonghua Li, Dejiang Kong, Zhao Cao, Joanna Siebert, Yunpeng Han


  Access Paper or Ask Questions

Towards More Effective and Economic Sparsely-Activated Model


Oct 14, 2021
Hao Jiang, Ke Zhan, Jianwei Qu, Yongkang Wu, Zhaoye Fei, Xinyu Zhang, Lei Chen, Zhicheng Dou, Xipeng Qiu, Zikai Guo, Ruofei Lai, Jiawen Wu, Enrui Hu, Yinxia Zhang, Yantao Jia, Fan Yu, Zhao Cao


  Access Paper or Ask Questions

Towards Efficient NLP: A Standard Evaluation and A Strong Baseline


Oct 13, 2021
Xiangyang Liu, Tianxiang Sun, Junliang He, Lingling Wu, Xinyu Zhang, Hao Jiang, Zhao Cao, Xuanjing Huang, Xipeng Qiu

* Preprint. Work in progress. 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

YES SIR!Optimizing Semantic Space of Negatives with Self-Involvement Ranker


Sep 14, 2021
Ruizhi Pu, Xinyu Zhang, Ruofei Lai, Zikai Guo, Yinxia Zhang, Hao Jiang, Yongkang Wu, Yantao Jia, Zhicheng Dou, Zhao Cao


  Access Paper or Ask Questions

Pre-training for Ad-hoc Retrieval: Hyperlink is Also You Need


Aug 20, 2021
Zhengyi Ma, Zhicheng Dou, Wei Xu, Xinyu Zhang, Hao Jiang, Zhao Cao, Ji-Rong Wen

* Camera-ready version, CIKM 2021 Full Paper, the codes are available at https://github.com/zhengyima/anchors 

  Access Paper or Ask Questions

Early Exiting with Ensemble Internal Classifiers


May 28, 2021
Tianxiang Sun, Yunhua Zhou, Xiangyang Liu, Xinyu Zhang, Hao Jiang, Zhao Cao, Xuanjing Huang, Xipeng Qiu


  Access Paper or Ask Questions