Alert button
Picture for Jia-Bin Huang

Jia-Bin Huang

Alert button

Recent Trends in 3D Reconstruction of General Non-Rigid Scenes

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 22, 2024
Raza Yunus, Jan Eric Lenssen, Michael Niemeyer, Yiyi Liao, Christian Rupprecht, Christian Theobalt, Gerard Pons-Moll, Jia-Bin Huang, Vladislav Golyanik, Eddy Ilg

Viaarxiv icon

Magic Fixup: Streamlining Photo Editing by Watching Dynamic Videos

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 19, 2024
Hadi Alzayer, Zhihao Xia, Xuaner Zhang, Eli Shechtman, Jia-Bin Huang, Michael Gharbi

Figure 1 for Magic Fixup: Streamlining Photo Editing by Watching Dynamic Videos
Figure 2 for Magic Fixup: Streamlining Photo Editing by Watching Dynamic Videos
Figure 3 for Magic Fixup: Streamlining Photo Editing by Watching Dynamic Videos
Figure 4 for Magic Fixup: Streamlining Photo Editing by Watching Dynamic Videos
Viaarxiv icon

CTGAN: Semantic-guided Conditional Texture Generator for 3D Shapes

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 08, 2024
Yi-Ting Pan, Chai-Rong Lee, Shu-Ho Fan, Jheng-Wei Su, Jia-Bin Huang, Yung-Yu Chuang, Hung-Kuo Chu

Viaarxiv icon

IRIS: Inverse Rendering of Indoor Scenes from Low Dynamic Range Images

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 23, 2024
Zhi-Hao Lin, Jia-Bin Huang, Zhengqin Li, Zhao Dong, Christian Richardt, Tuotuo Li, Michael Zollhöfer, Johannes Kopf, Shenlong Wang, Changil Kim

Viaarxiv icon

TextureDreamer: Image-guided Texture Synthesis through Geometry-aware Diffusion

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 17, 2024
Yu-Ying Yeh, Jia-Bin Huang, Changil Kim, Lei Xiao, Thu Nguyen-Phuoc, Numair Khan, Cheng Zhang, Manmohan Chandraker, Carl S Marshall, Zhao Dong, Zhengqin Li

Viaarxiv icon

FlowVid: Taming Imperfect Optical Flows for Consistent Video-to-Video Synthesis

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 29, 2023
Feng Liang, Bichen Wu, Jialiang Wang, Licheng Yu, Kunpeng Li, Yinan Zhao, Ishan Misra, Jia-Bin Huang, Peizhao Zhang, Peter Vajda, Diana Marculescu

Viaarxiv icon

Fast View Synthesis of Casual Videos

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 04, 2023
Yao-Chih Lee, Zhoutong Zhang, Kevin Blackburn-Matzen, Simon Niklaus, Jianming Zhang, Jia-Bin Huang, Feng Liu

Figure 1 for Fast View Synthesis of Casual Videos
Figure 2 for Fast View Synthesis of Casual Videos
Figure 3 for Fast View Synthesis of Casual Videos
Figure 4 for Fast View Synthesis of Casual Videos
Viaarxiv icon

Single-Image 3D Human Digitization with Shape-Guided Diffusion

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 15, 2023
Badour AlBahar, Shunsuke Saito, Hung-Yu Tseng, Changil Kim, Johannes Kopf, Jia-Bin Huang

Viaarxiv icon

OmnimatteRF: Robust Omnimatte with 3D Background Modeling

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 14, 2023
Geng Lin, Chen Gao, Jia-Bin Huang, Changil Kim, Yipeng Wang, Matthias Zwicker, Ayush Saraf

Figure 1 for OmnimatteRF: Robust Omnimatte with 3D Background Modeling
Figure 2 for OmnimatteRF: Robust Omnimatte with 3D Background Modeling
Figure 3 for OmnimatteRF: Robust Omnimatte with 3D Background Modeling
Figure 4 for OmnimatteRF: Robust Omnimatte with 3D Background Modeling
Viaarxiv icon

Dynamic Mesh-Aware Radiance Fields

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 08, 2023
Yi-Ling Qiao, Alexander Gao, Yiran Xu, Yue Feng, Jia-Bin Huang, Ming C. Lin

Figure 1 for Dynamic Mesh-Aware Radiance Fields
Figure 2 for Dynamic Mesh-Aware Radiance Fields
Figure 3 for Dynamic Mesh-Aware Radiance Fields
Figure 4 for Dynamic Mesh-Aware Radiance Fields
Viaarxiv icon