Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jie An

ArtFlow: Unbiased Image Style Transfer via Reversible Neural Flows


Apr 09, 2021
Jie An, Siyu Huang, Yibing Song, Dejing Dou, Wei Liu, Jiebo Luo

* CVPR 2021 Accepted 

  Access Paper or Ask Questions

Real-time Universal Style Transfer on High-resolution Images via Zero-channel Pruning


Jun 23, 2020
Jie An, Tao Li, Haozhi Huang, Li Shen, Xuan Wang, Yongyi Tang, Jinwen Ma, Wei Liu, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

Global Image Sentiment Transfer


Jun 22, 2020
Jie An, Tianlang Chen, Songyang Zhang, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

Ultrafast Photorealistic Style Transfer via Neural Architecture Search


Dec 05, 2019
Jie An, Haoyi Xiong, Jun Huan, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

Fast Universal Style Transfer for Artistic and Photorealistic Rendering


Jul 06, 2019
Jie An, Haoyi Xiong, Jiebo Luo, Jun Huan, Jinwen Ma


  Access Paper or Ask Questions

StyleNAS: An Empirical Study of Neural Architecture Search to Uncover Surprisingly Fast End-to-End Universal Style Transfer Networks


Jun 06, 2019
Jie An, Haoyi Xiong, Jinwen Ma, Jiebo Luo, Jun Huan


  Access Paper or Ask Questions

NIL: Learning Nonlinear Interpolants


May 28, 2019
Mingshuai Chen, Jian Wang, Jie An, Bohua Zhan, Deepak Kapur, Naijun Zhan

* Full version of the paper in CADE-27 

  Access Paper or Ask Questions

Pyramid Attention Network for Semantic Segmentation


Jul 15, 2018
Hanchao Li, Pengfei Xiong, Jie An, Lingxue Wang


  Access Paper or Ask Questions