Alert button
Picture for Jie An

Jie An

Alert button

Bring Metric Functions into Diffusion Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 04, 2024
Jie An, Zhengyuan Yang, Jianfeng Wang, Linjie Li, Zicheng Liu, Lijuan Wang, Jiebo Luo

Viaarxiv icon

Video Understanding with Large Language Models: A Survey

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 04, 2024
Yunlong Tang, Jing Bi, Siting Xu, Luchuan Song, Susan Liang, Teng Wang, Daoan Zhang, Jie An, Jingyang Lin, Rongyi Zhu, Ali Vosoughi, Chao Huang, Zeliang Zhang, Feng Zheng, Jianguo Zhang, Ping Luo, Jiebo Luo, Chenliang Xu

Viaarxiv icon

OpenLEAF: Open-Domain Interleaved Image-Text Generation and Evaluation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 11, 2023
Jie An, Zhengyuan Yang, Linjie Li, Jianfeng Wang, Kevin Lin, Zicheng Liu, Lijuan Wang, Jiebo Luo

Figure 1 for OpenLEAF: Open-Domain Interleaved Image-Text Generation and Evaluation
Figure 2 for OpenLEAF: Open-Domain Interleaved Image-Text Generation and Evaluation
Figure 3 for OpenLEAF: Open-Domain Interleaved Image-Text Generation and Evaluation
Figure 4 for OpenLEAF: Open-Domain Interleaved Image-Text Generation and Evaluation
Viaarxiv icon

Jurassic World Remake: Bringing Ancient Fossils Back to Life via Zero-Shot Long Image-to-Image Translation

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 14, 2023
Alexander Martin, Haitian Zheng, Jie An, Jiebo Luo

Figure 1 for Jurassic World Remake: Bringing Ancient Fossils Back to Life via Zero-Shot Long Image-to-Image Translation
Figure 2 for Jurassic World Remake: Bringing Ancient Fossils Back to Life via Zero-Shot Long Image-to-Image Translation
Figure 3 for Jurassic World Remake: Bringing Ancient Fossils Back to Life via Zero-Shot Long Image-to-Image Translation
Figure 4 for Jurassic World Remake: Bringing Ancient Fossils Back to Life via Zero-Shot Long Image-to-Image Translation
Viaarxiv icon

Domain-Scalable Unpaired Image Translation via Latent Space Anchoring

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 26, 2023
Siyu Huang, Jie An, Donglai Wei, Zudi Lin, Jiebo Luo, Hanspeter Pfister

Figure 1 for Domain-Scalable Unpaired Image Translation via Latent Space Anchoring
Figure 2 for Domain-Scalable Unpaired Image Translation via Latent Space Anchoring
Figure 3 for Domain-Scalable Unpaired Image Translation via Latent Space Anchoring
Figure 4 for Domain-Scalable Unpaired Image Translation via Latent Space Anchoring
Viaarxiv icon

Learning to Evaluate the Artness of AI-generated Images

Add code
Bookmark button
Alert button
May 08, 2023
Junyu Chen, Jie An, Hanjia Lyu, Jiebo Luo

Figure 1 for Learning to Evaluate the Artness of AI-generated Images
Figure 2 for Learning to Evaluate the Artness of AI-generated Images
Figure 3 for Learning to Evaluate the Artness of AI-generated Images
Figure 4 for Learning to Evaluate the Artness of AI-generated Images
Viaarxiv icon

Latent-Shift: Latent Diffusion with Temporal Shift for Efficient Text-to-Video Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 18, 2023
Jie An, Songyang Zhang, Harry Yang, Sonal Gupta, Jia-Bin Huang, Jiebo Luo, Xi Yin

Figure 1 for Latent-Shift: Latent Diffusion with Temporal Shift for Efficient Text-to-Video Generation
Figure 2 for Latent-Shift: Latent Diffusion with Temporal Shift for Efficient Text-to-Video Generation
Figure 3 for Latent-Shift: Latent Diffusion with Temporal Shift for Efficient Text-to-Video Generation
Figure 4 for Latent-Shift: Latent Diffusion with Temporal Shift for Efficient Text-to-Video Generation
Viaarxiv icon

QuantArt: Quantizing Image Style Transfer Towards High Visual Fidelity

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 20, 2022
Siyu Huang, Jie An, Donglai Wei, Jiebo Luo, Hanspeter Pfister

Figure 1 for QuantArt: Quantizing Image Style Transfer Towards High Visual Fidelity
Figure 2 for QuantArt: Quantizing Image Style Transfer Towards High Visual Fidelity
Figure 3 for QuantArt: Quantizing Image Style Transfer Towards High Visual Fidelity
Figure 4 for QuantArt: Quantizing Image Style Transfer Towards High Visual Fidelity
Viaarxiv icon

Improving Visual-textual Sentiment Analysis by Fusing Expert Features

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 23, 2022
Junyu Chen, Jie An, Hanjia Lyu, Jiebo Luo

Figure 1 for Improving Visual-textual Sentiment Analysis by Fusing Expert Features
Figure 2 for Improving Visual-textual Sentiment Analysis by Fusing Expert Features
Figure 3 for Improving Visual-textual Sentiment Analysis by Fusing Expert Features
Figure 4 for Improving Visual-textual Sentiment Analysis by Fusing Expert Features
Viaarxiv icon

Make-A-Video: Text-to-Video Generation without Text-Video Data

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 29, 2022
Uriel Singer, Adam Polyak, Thomas Hayes, Xi Yin, Jie An, Songyang Zhang, Qiyuan Hu, Harry Yang, Oron Ashual, Oran Gafni, Devi Parikh, Sonal Gupta, Yaniv Taigman

Figure 1 for Make-A-Video: Text-to-Video Generation without Text-Video Data
Figure 2 for Make-A-Video: Text-to-Video Generation without Text-Video Data
Figure 3 for Make-A-Video: Text-to-Video Generation without Text-Video Data
Figure 4 for Make-A-Video: Text-to-Video Generation without Text-Video Data
Viaarxiv icon