Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Junchen Jiang

AccMPEG: Optimizing Video Encoding for Video Analytics


Apr 26, 2022
Kuntai Du, Qizheng Zhang, Anton Arapin, Haodong Wang, Zhengxu Xia, Junchen Jiang

* Accepted by MLSys 2022 

  Access Paper or Ask Questions

Sayer: Using Implicit Feedback to Optimize System Policies


Oct 28, 2021
Mathias Lécuyer, Sang Hoon Kim, Mihir Nanavati, Junchen Jiang, Siddhartha Sen, Amit Sharma, Aleksandrs Slivkins


  Access Paper or Ask Questions

Ekya: Continuous Learning of Video Analytics Models on Edge Compute Servers


Dec 19, 2020
Romil Bhardwaj, Zhengxu Xia, Ganesh Ananthanarayanan, Junchen Jiang, Nikolaos Karianakis, Yuanchao Shu, Kevin Hsieh, Victor Bahl, Ion Stoica


  Access Paper or Ask Questions

Domain-specific Communication Optimization for Distributed DNN Training


Aug 16, 2020
Hao Wang, Jingrong Chen, Xinchen Wan, Han Tian, Jiacheng Xia, Gaoxiong Zeng, Weiyan Wang, Kai Chen, Wei Bai, Junchen Jiang


  Access Paper or Ask Questions

Scaling Video Analytics Systems to Large Camera Deployments


Nov 03, 2018
Samvit Jain, Ganesh Ananthanarayanan, Junchen Jiang, Yuanchao Shu, Joseph E. Gonzalez

* 7 pages 

  Access Paper or Ask Questions

ReXCam: Resource-Efficient, Cross-Camera Video Analytics at Enterprise Scale


Nov 03, 2018
Samvit Jain, Junchen Jiang, Yuanchao Shu, Ganesh Ananthanarayanan, Joseph Gonzalez

* 14 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Addressing Training Bias via Automated Image Annotation


Oct 10, 2018
Zhujun Xiao, Yanzi Zhu, Yuxin Chen, Ben Y. Zhao, Junchen Jiang, Haitao Zheng


  Access Paper or Ask Questions