Alert button
Picture for Zhenye Gan

Zhenye Gan

Alert button

Hear to Segment: Unmixing the Audio to Guide the Semantic Segmentation

May 12, 2023
Yuhang Ling, Yuxi Li, Zhenye Gan, Jiangning Zhang, Mingmin Chi, Yabiao Wang

Figure 1 for Hear to Segment: Unmixing the Audio to Guide the Semantic Segmentation
Figure 2 for Hear to Segment: Unmixing the Audio to Guide the Semantic Segmentation
Figure 3 for Hear to Segment: Unmixing the Audio to Guide the Semantic Segmentation
Figure 4 for Hear to Segment: Unmixing the Audio to Guide the Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

MixTeacher: Mining Promising Labels with Mixed Scale Teacher for Semi-Supervised Object Detection

Mar 16, 2023
Liang Liu, Boshen Zhang, Jiangning Zhang, Wuhao Zhang, Zhenye Gan, Guanzhong Tian, Wenbing Zhu, Yabiao Wang, Chengjie Wang

Figure 1 for MixTeacher: Mining Promising Labels with Mixed Scale Teacher for Semi-Supervised Object Detection
Figure 2 for MixTeacher: Mining Promising Labels with Mixed Scale Teacher for Semi-Supervised Object Detection
Figure 3 for MixTeacher: Mining Promising Labels with Mixed Scale Teacher for Semi-Supervised Object Detection
Figure 4 for MixTeacher: Mining Promising Labels with Mixed Scale Teacher for Semi-Supervised Object Detection
Viaarxiv icon

Calibrated Teacher for Sparsely Annotated Object Detection

Mar 14, 2023
Haohan Wang, Liang Liu, Boshen Zhang, Jiangning Zhang, Wuhao Zhang, Zhenye Gan, Yabiao Wang, Chengjie Wang, Haoqian Wang

Figure 1 for Calibrated Teacher for Sparsely Annotated Object Detection
Figure 2 for Calibrated Teacher for Sparsely Annotated Object Detection
Figure 3 for Calibrated Teacher for Sparsely Annotated Object Detection
Figure 4 for Calibrated Teacher for Sparsely Annotated Object Detection
Viaarxiv icon

Iterative Few-shot Semantic Segmentation from Image Label Text

Mar 10, 2023
Haohan Wang, Liang Liu, Wuhao Zhang, Jiangning Zhang, Zhenye Gan, Yabiao Wang, Chengjie Wang, Haoqian Wang

Figure 1 for Iterative Few-shot Semantic Segmentation from Image Label Text
Figure 2 for Iterative Few-shot Semantic Segmentation from Image Label Text
Figure 3 for Iterative Few-shot Semantic Segmentation from Image Label Text
Figure 4 for Iterative Few-shot Semantic Segmentation from Image Label Text
Viaarxiv icon

Learning Distinctive Margin toward Active Domain Adaptation

Apr 03, 2022
Ming Xie, Yuxi Li, Yabiao Wang, Zekun Luo, Zhenye Gan, Zhongyi Sun, Mingmin Chi, Chengjie Wang, Pei Wang

Figure 1 for Learning Distinctive Margin toward Active Domain Adaptation
Figure 2 for Learning Distinctive Margin toward Active Domain Adaptation
Figure 3 for Learning Distinctive Margin toward Active Domain Adaptation
Figure 4 for Learning Distinctive Margin toward Active Domain Adaptation
Viaarxiv icon

CFNet: Learning Correlation Functions for One-Stage Panoptic Segmentation

Jan 13, 2022
Yifeng Chen, Wenqing Chu, Fangfang Wang, Ying Tai, Ran Yi, Zhenye Gan, Liang Yao, Chengjie Wang, Xi Li

Figure 1 for CFNet: Learning Correlation Functions for One-Stage Panoptic Segmentation
Figure 2 for CFNet: Learning Correlation Functions for One-Stage Panoptic Segmentation
Figure 3 for CFNet: Learning Correlation Functions for One-Stage Panoptic Segmentation
Figure 4 for CFNet: Learning Correlation Functions for One-Stage Panoptic Segmentation
Viaarxiv icon