Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

MixTeacher: Mining Promising Labels with Mixed Scale Teacher for Semi-Supervised Object Detection


Mar 16, 2023
Liang Liu, Boshen Zhang, Jiangning Zhang, Wuhao Zhang, Zhenye Gan, Guanzhong Tian, Wenbing Zhu, Yabiao Wang, Chengjie Wang

Add code

* Accepted by CVPR 2023. Implementation available: https://github.com/lliuz/MixTeacher 

   Access Paper or Ask Questions

Calibrated Teacher for Sparsely Annotated Object Detection


Mar 14, 2023
Haohan Wang, Liang Liu, Boshen Zhang, Jiangning Zhang, Wuhao Zhang, Zhenye Gan, Yabiao Wang, Chengjie Wang, Haoqian Wang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Iterative Few-shot Semantic Segmentation from Image Label Text


Mar 10, 2023
Haohan Wang, Liang Liu, Wuhao Zhang, Jiangning Zhang, Zhenye Gan, Yabiao Wang, Chengjie Wang, Haoqian Wang

Add code

* ijcai 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Learning Distinctive Margin toward Active Domain Adaptation


Apr 03, 2022
Ming Xie, Yuxi Li, Yabiao Wang, Zekun Luo, Zhenye Gan, Zhongyi Sun, Mingmin Chi, Chengjie Wang, Pei Wang

Add code

* To appear in CVPR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

CFNet: Learning Correlation Functions for One-Stage Panoptic Segmentation


Jan 13, 2022
Yifeng Chen, Wenqing Chu, Fangfang Wang, Ying Tai, Ran Yi, Zhenye Gan, Liang Yao, Chengjie Wang, Xi Li

Add code

* Tech report 

   Access Paper or Ask Questions