Alert button
Picture for Wenbin Zhang

Wenbin Zhang

Alert button

BadFusion: 2D-Oriented Backdoor Attacks against 3D Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
May 06, 2024
Saket S. Chaturvedi, Lan Zhang, Wenbin Zhang, Pan He, Xiaoyong Yuan

Viaarxiv icon

On the Efficiency of Privacy Attacks in Federated Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 15, 2024
Nawrin Tabassum, Ka-Ho Chow, Xuyu Wang, Wenbin Zhang, Yanzhao Wu

Viaarxiv icon

Uncertain Boundaries: Multidisciplinary Approaches to Copyright Issues in Generative AI

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 31, 2024
Jocelyn Dzuong, Zichong Wang, Wenbin Zhang

Viaarxiv icon

Fairness in Large Language Models: A Taxonomic Survey

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 31, 2024
Zhibo Chu, Zichong Wang, Wenbin Zhang

Viaarxiv icon

History, Development, and Principles of Large Language Models-An Introductory Survey

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 10, 2024
Zhibo Chu, Shiwen Ni, Zichong Wang, Xi Feng, Chengming Li, Xiping Hu, Ruifeng Xu, Min Yang, Wenbin Zhang

Viaarxiv icon

ZS4C: Zero-Shot Synthesis of Compilable Code for Incomplete Code Snippets using ChatGPT

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 25, 2024
Azmain Kabir, Shaowei Wang, Yuan Tian, Tse-Hsun, Chen, Muhammad Asaduzzaman, Wenbin Zhang

Viaarxiv icon

The Internet of Responsibilities-Connecting Human Responsibilities using Big Data and Blockchain

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 07, 2023
Xuejiao Tang, Jiong Qiu, Wenbin Zhang, Ibrahim Toure, Mingli Zhang, Enza Messina, Xueping Xie, Xuebing Wang, Sheng Yu

Viaarxiv icon

Variator: Accelerating Pre-trained Models with Plug-and-Play Compression Modules

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 24, 2023
Chaojun Xiao, Yuqi Luo, Wenbin Zhang, Pengle Zhang, Xu Han, Yankai Lin, Zhengyan Zhang, Ruobing Xie, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Jie Zhou

Figure 1 for Variator: Accelerating Pre-trained Models with Plug-and-Play Compression Modules
Figure 2 for Variator: Accelerating Pre-trained Models with Plug-and-Play Compression Modules
Figure 3 for Variator: Accelerating Pre-trained Models with Plug-and-Play Compression Modules
Figure 4 for Variator: Accelerating Pre-trained Models with Plug-and-Play Compression Modules
Viaarxiv icon

Practical Deep Dispersed Watermarking with Synchronization and Fusion

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 23, 2023
Hengchang Guo, Qilong Zhang, Junwei Luo, Feng Guo, Wenbin Zhang, Xiaodong Su, Minglei Li

Viaarxiv icon

Rethinking Learning Rate Tuning in the Era of Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 16, 2023
Hongpeng Jin, Wenqi Wei, Xuyu Wang, Wenbin Zhang, Yanzhao Wu

Figure 1 for Rethinking Learning Rate Tuning in the Era of Large Language Models
Figure 2 for Rethinking Learning Rate Tuning in the Era of Large Language Models
Figure 3 for Rethinking Learning Rate Tuning in the Era of Large Language Models
Figure 4 for Rethinking Learning Rate Tuning in the Era of Large Language Models
Viaarxiv icon