Alert button
Picture for Wei Niu

Wei Niu

Alert button

Efficient Pruning of Large Language Model with Adaptive Estimation Fusion

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 16, 2024
Jun Liu, Chao Wu, Changdi Yang, Hao Tang, Haoye Dong, Zhenglun Kong, Geng Yuan, Wei Niu, Dong Huang, Yanzhi Wang

Figure 1 for Efficient Pruning of Large Language Model with Adaptive Estimation Fusion
Figure 2 for Efficient Pruning of Large Language Model with Adaptive Estimation Fusion
Figure 3 for Efficient Pruning of Large Language Model with Adaptive Estimation Fusion
Figure 4 for Efficient Pruning of Large Language Model with Adaptive Estimation Fusion
Viaarxiv icon

SoD$^2$: Statically Optimizing Dynamic Deep Neural Network

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 29, 2024
Wei Niu, Gagan Agrawal, Bin Ren

Figure 1 for SoD$^2$: Statically Optimizing Dynamic Deep Neural Network
Figure 2 for SoD$^2$: Statically Optimizing Dynamic Deep Neural Network
Figure 3 for SoD$^2$: Statically Optimizing Dynamic Deep Neural Network
Figure 4 for SoD$^2$: Statically Optimizing Dynamic Deep Neural Network
Viaarxiv icon

EdgeQAT: Entropy and Distribution Guided Quantization-Aware Training for the Acceleration of Lightweight LLMs on the Edge

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 16, 2024
Xuan Shen, Zhenglun Kong, Changdi Yang, Zhaoyang Han, Lei Lu, Peiyan Dong, Cheng Lyu, Chih-hsiang Li, Xuehang Guo, Zhihao Shu, Wei Niu, Miriam Leeser, Pu Zhao, Yanzhi Wang

Viaarxiv icon

Towards Artificial General Intelligence (AGI) in the Internet of Things (IoT): Opportunities and Challenges

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 14, 2023
Fei Dou, Jin Ye, Geng Yuan, Qin Lu, Wei Niu, Haijian Sun, Le Guan, Guoyu Lu, Gengchen Mai, Ninghao Liu, Jin Lu, Zhengliang Liu, Zihao Wu, Chenjiao Tan, Shaochen Xu, Xianqiao Wang, Guoming Li, Lilong Chai, Sheng Li, Jin Sun, Hongyue Sun, Yunli Shao, Changying Li, Tianming Liu, Wenzhan Song

Figure 1 for Towards Artificial General Intelligence (AGI) in the Internet of Things (IoT): Opportunities and Challenges
Figure 2 for Towards Artificial General Intelligence (AGI) in the Internet of Things (IoT): Opportunities and Challenges
Figure 3 for Towards Artificial General Intelligence (AGI) in the Internet of Things (IoT): Opportunities and Challenges
Viaarxiv icon

Towards High-Quality and Efficient Video Super-Resolution via Spatial-Temporal Data Overfitting

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 15, 2023
Gen Li, Jie Ji, Minghai Qin, Wei Niu, Bin Ren, Fatemeh Afghah, Linke Guo, Xiaolong Ma

Figure 1 for Towards High-Quality and Efficient Video Super-Resolution via Spatial-Temporal Data Overfitting
Figure 2 for Towards High-Quality and Efficient Video Super-Resolution via Spatial-Temporal Data Overfitting
Figure 3 for Towards High-Quality and Efficient Video Super-Resolution via Spatial-Temporal Data Overfitting
Figure 4 for Towards High-Quality and Efficient Video Super-Resolution via Spatial-Temporal Data Overfitting
Viaarxiv icon

SparCL: Sparse Continual Learning on the Edge

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 20, 2022
Zifeng Wang, Zheng Zhan, Yifan Gong, Geng Yuan, Wei Niu, Tong Jian, Bin Ren, Stratis Ioannidis, Yanzhi Wang, Jennifer Dy

Figure 1 for SparCL: Sparse Continual Learning on the Edge
Figure 2 for SparCL: Sparse Continual Learning on the Edge
Figure 3 for SparCL: Sparse Continual Learning on the Edge
Figure 4 for SparCL: Sparse Continual Learning on the Edge
Viaarxiv icon

Survey: Exploiting Data Redundancy for Optimization of Deep Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 29, 2022
Jou-An Chen, Wei Niu, Bin Ren, Yanzhi Wang, Xipeng Shen

Figure 1 for Survey: Exploiting Data Redundancy for Optimization of Deep Learning
Figure 2 for Survey: Exploiting Data Redundancy for Optimization of Deep Learning
Figure 3 for Survey: Exploiting Data Redundancy for Optimization of Deep Learning
Figure 4 for Survey: Exploiting Data Redundancy for Optimization of Deep Learning
Viaarxiv icon

Compiler-Aware Neural Architecture Search for On-Mobile Real-time Super-Resolution

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 25, 2022
Yushu Wu, Yifan Gong, Pu Zhao, Yanyu Li, Zheng Zhan, Wei Niu, Hao Tang, Minghai Qin, Bin Ren, Yanzhi Wang

Figure 1 for Compiler-Aware Neural Architecture Search for On-Mobile Real-time Super-Resolution
Figure 2 for Compiler-Aware Neural Architecture Search for On-Mobile Real-time Super-Resolution
Figure 3 for Compiler-Aware Neural Architecture Search for On-Mobile Real-time Super-Resolution
Figure 4 for Compiler-Aware Neural Architecture Search for On-Mobile Real-time Super-Resolution
Viaarxiv icon

Real-Time Portrait Stylization on the Edge

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 02, 2022
Yanyu Li, Xuan Shen, Geng Yuan, Jiexiong Guan, Wei Niu, Hao Tang, Bin Ren, Yanzhi Wang

Figure 1 for Real-Time Portrait Stylization on the Edge
Figure 2 for Real-Time Portrait Stylization on the Edge
Figure 3 for Real-Time Portrait Stylization on the Edge
Figure 4 for Real-Time Portrait Stylization on the Edge
Viaarxiv icon

SPViT: Enabling Faster Vision Transformers via Soft Token Pruning

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 27, 2021
Zhenglun Kong, Peiyan Dong, Xiaolong Ma, Xin Meng, Wei Niu, Mengshu Sun, Bin Ren, Minghai Qin, Hao Tang, Yanzhi Wang

Figure 1 for SPViT: Enabling Faster Vision Transformers via Soft Token Pruning
Figure 2 for SPViT: Enabling Faster Vision Transformers via Soft Token Pruning
Figure 3 for SPViT: Enabling Faster Vision Transformers via Soft Token Pruning
Figure 4 for SPViT: Enabling Faster Vision Transformers via Soft Token Pruning
Viaarxiv icon