Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Quiver: Supporting GPUs for Low-Latency, High-Throughput GNN Serving with Workload Awareness


May 18, 2023
Zeyuan Tan, Xiulong Yuan, Congjie He, Man-Kit Sit, Guo Li, Xiaoze Liu, Baole Ai, Kai Zeng, Peter Pietzuch, Luo Mai

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Assessing the Socio-economic Impacts of Secure Texting and Anti-Jamming Technologies in Non-Cooperative Networks


Apr 10, 2023
Osoro B Ogutu, Edward J Oughton, Kai Zeng, Brian L. Mark

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Distributed Swarm Learning for Internet of Things at the Edge: Where Artificial Intelligence Meets Biological Intelligence


Oct 29, 2022
Yue Wang, Zhi Tian, Xin Fan, Yan Huo, Cameron Nowzari, Kai Zeng

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Cardinality Estimation in DBMS: A Comprehensive Benchmark Evaluation


Sep 15, 2021
Yuxing Han, Ziniu Wu, Peizhi Wu, Rong Zhu, Jingyi Yang, Liang Wei Tan, Kai Zeng, Gao Cong, Yanzhao Qin, Andreas Pfadler, Zhengping Qian, Jingren Zhou, Jiangneng Li, Bin Cui

Add code


   Access Paper or Ask Questions

A Unified Transferable Model for ML-Enhanced DBMS


May 06, 2021
Ziniu Wu, Peilun Yang, Pei Yu, Rong Zhu, Yuxing Han, Yaliang Li, Defu Lian, Kai Zeng, Jingren Zhou

Add code

* 7 pages, 2 figures, 2 tables 

   Access Paper or Ask Questions

BayesCard: Revitilizing Bayesian Frameworks for Cardinality Estimation


Feb 02, 2021
Ziniu Wu, Amir Shaikhha, Rong Zhu, Kai Zeng, Yuxing Han, Jingren Zhou

Add code


   Access Paper or Ask Questions

A Pluggable Learned Index Method via Sampling and Gap Insertion


Jan 04, 2021
Yaliang Li, Daoyuan Chen, Bolin Ding, Kai Zeng, Jingren Zhou

Add code


   Access Paper or Ask Questions

FSPN: A New Class of Probabilistic Graphical Model


Nov 20, 2020
Ziniu Wu, Rong Zhu, Andreas Pfadler, Yuxing Han, Jiangneng Li, Zhengping Qian, Kai Zeng, Jingren Zhou

Add code

* 16 pages 

   Access Paper or Ask Questions

FLAT: Fast, Lightweight and Accurate Method for Cardinality Estimation


Nov 18, 2020
Rong Zhu, Ziniu Wu, Yuxing Han, Kai Zeng, Andreas Pfadler, Zhengping Qian, Jingren Zhou, Bin Cui

Add code

* 13 pages 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
>>