Alert button
Picture for Kai Zeng

Kai Zeng

Alert button

Gaussian Shading: Provable Performance-Lossless Image Watermarking for Diffusion Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 07, 2024
Zijin Yang, Kai Zeng, Kejiang Chen, Han Fang, Weiming Zhang, Nenghai Yu

Viaarxiv icon

Distributed Swarm Learning for Edge Internet of Things

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 29, 2024
Yue Wang, Zhi Tian, FXin Fan, Zhipeng Cai, Cameron Nowzari, Kai Zeng

Figure 1 for Distributed Swarm Learning for Edge Internet of Things
Figure 2 for Distributed Swarm Learning for Edge Internet of Things
Figure 3 for Distributed Swarm Learning for Edge Internet of Things
Figure 4 for Distributed Swarm Learning for Edge Internet of Things
Viaarxiv icon

Provably Secure Disambiguating Neural Linguistic Steganography

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2024
Yuang Qi, Kejiang Chen, Kai Zeng, Weiming Zhang, Nenghai Yu

Figure 1 for Provably Secure Disambiguating Neural Linguistic Steganography
Figure 2 for Provably Secure Disambiguating Neural Linguistic Steganography
Figure 3 for Provably Secure Disambiguating Neural Linguistic Steganography
Figure 4 for Provably Secure Disambiguating Neural Linguistic Steganography
Viaarxiv icon

Multi-Bit Distortion-Free Watermarking for Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 26, 2024
Massieh Kordi Boroujeny, Ya Jiang, Kai Zeng, Brian Mark

Viaarxiv icon

Quiver: Supporting GPUs for Low-Latency, High-Throughput GNN Serving with Workload Awareness

Add code
Bookmark button
Alert button
May 18, 2023
Zeyuan Tan, Xiulong Yuan, Congjie He, Man-Kit Sit, Guo Li, Xiaoze Liu, Baole Ai, Kai Zeng, Peter Pietzuch, Luo Mai

Figure 1 for Quiver: Supporting GPUs for Low-Latency, High-Throughput GNN Serving with Workload Awareness
Figure 2 for Quiver: Supporting GPUs for Low-Latency, High-Throughput GNN Serving with Workload Awareness
Figure 3 for Quiver: Supporting GPUs for Low-Latency, High-Throughput GNN Serving with Workload Awareness
Figure 4 for Quiver: Supporting GPUs for Low-Latency, High-Throughput GNN Serving with Workload Awareness
Viaarxiv icon

Assessing the Socio-economic Impacts of Secure Texting and Anti-Jamming Technologies in Non-Cooperative Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 10, 2023
Osoro B Ogutu, Edward J Oughton, Kai Zeng, Brian L. Mark

Viaarxiv icon

Distributed Swarm Learning for Internet of Things at the Edge: Where Artificial Intelligence Meets Biological Intelligence

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 29, 2022
Yue Wang, Zhi Tian, Xin Fan, Yan Huo, Cameron Nowzari, Kai Zeng

Figure 1 for Distributed Swarm Learning for Internet of Things at the Edge: Where Artificial Intelligence Meets Biological Intelligence
Figure 2 for Distributed Swarm Learning for Internet of Things at the Edge: Where Artificial Intelligence Meets Biological Intelligence
Figure 3 for Distributed Swarm Learning for Internet of Things at the Edge: Where Artificial Intelligence Meets Biological Intelligence
Figure 4 for Distributed Swarm Learning for Internet of Things at the Edge: Where Artificial Intelligence Meets Biological Intelligence
Viaarxiv icon

Cardinality Estimation in DBMS: A Comprehensive Benchmark Evaluation

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 15, 2021
Yuxing Han, Ziniu Wu, Peizhi Wu, Rong Zhu, Jingyi Yang, Liang Wei Tan, Kai Zeng, Gao Cong, Yanzhao Qin, Andreas Pfadler, Zhengping Qian, Jingren Zhou, Jiangneng Li, Bin Cui

Figure 1 for Cardinality Estimation in DBMS: A Comprehensive Benchmark Evaluation
Figure 2 for Cardinality Estimation in DBMS: A Comprehensive Benchmark Evaluation
Figure 3 for Cardinality Estimation in DBMS: A Comprehensive Benchmark Evaluation
Figure 4 for Cardinality Estimation in DBMS: A Comprehensive Benchmark Evaluation
Viaarxiv icon

A Unified Transferable Model for ML-Enhanced DBMS

Add code
Bookmark button
Alert button
May 06, 2021
Ziniu Wu, Peilun Yang, Pei Yu, Rong Zhu, Yuxing Han, Yaliang Li, Defu Lian, Kai Zeng, Jingren Zhou

Figure 1 for A Unified Transferable Model for ML-Enhanced DBMS
Figure 2 for A Unified Transferable Model for ML-Enhanced DBMS
Figure 3 for A Unified Transferable Model for ML-Enhanced DBMS
Figure 4 for A Unified Transferable Model for ML-Enhanced DBMS
Viaarxiv icon

BayesCard: Revitilizing Bayesian Frameworks for Cardinality Estimation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 02, 2021
Ziniu Wu, Amir Shaikhha, Rong Zhu, Kai Zeng, Yuxing Han, Jingren Zhou

Figure 1 for BayesCard: Revitilizing Bayesian Frameworks for Cardinality Estimation
Figure 2 for BayesCard: Revitilizing Bayesian Frameworks for Cardinality Estimation
Figure 3 for BayesCard: Revitilizing Bayesian Frameworks for Cardinality Estimation
Figure 4 for BayesCard: Revitilizing Bayesian Frameworks for Cardinality Estimation
Viaarxiv icon