Alert button
Picture for Tongtong Wu

Tongtong Wu

Alert button

Counter-intuitive: Large Language Models Can Better Understand Knowledge Graphs Than We Thought

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 18, 2024
Xinbang Dai, Yuncheng Hua, Tongtong Wu, Yang Sheng, Guilin Qi

Viaarxiv icon

Continual Learning for Large Language Models: A Survey

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 07, 2024
Tongtong Wu, Linhao Luo, Yuan-Fang Li, Shirui Pan, Thuy-Trang Vu, Gholamreza Haffari

Viaarxiv icon

Towards Event Extraction from Speech with Contextual Clues

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 27, 2024
Jingqi Kang, Tongtong Wu, Jinming Zhao, Guitao Wang, Guilin Qi, Yuan-Fang Li, Gholamreza Haffari

Viaarxiv icon

Benchmarking Large Language Models in Complex Question Answering Attribution using Knowledge Graphs

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 26, 2024
Nan Hu, Jiaoyan Chen, Yike Wu, Guilin Qi, Sheng Bi, Tongtong Wu, Jeff Z. Pan

Viaarxiv icon

Towards Lifelong Scene Graph Generation with Knowledge-ware In-context Prompt Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 26, 2024
Tao He, Tongtong Wu, Dongyang Zhang, Guiduo Duan, Ke Qin, Yuan-Fang Li

Viaarxiv icon

NormMark: A Weakly Supervised Markov Model for Socio-cultural Norm Discovery

Add code
Bookmark button
Alert button
May 26, 2023
Farhad Moghimifar, Shilin Qu, Tongtong Wu, Yuan-Fang Li, Gholamreza Haffari

Figure 1 for NormMark: A Weakly Supervised Markov Model for Socio-cultural Norm Discovery
Figure 2 for NormMark: A Weakly Supervised Markov Model for Socio-cultural Norm Discovery
Figure 3 for NormMark: A Weakly Supervised Markov Model for Socio-cultural Norm Discovery
Figure 4 for NormMark: A Weakly Supervised Markov Model for Socio-cultural Norm Discovery
Viaarxiv icon

Continual Multimodal Knowledge Graph Construction

Add code
Bookmark button
Alert button
May 15, 2023
Xiang Chen, Jintian Zhang, Xiaohan Wang, Tongtong Wu, Shumin Deng, Yongheng Wang, Luo Si, Huajun Chen, Ningyu Zhang

Figure 1 for Continual Multimodal Knowledge Graph Construction
Figure 2 for Continual Multimodal Knowledge Graph Construction
Figure 3 for Continual Multimodal Knowledge Graph Construction
Figure 4 for Continual Multimodal Knowledge Graph Construction
Viaarxiv icon

Learn from Yesterday: A Semi-Supervised Continual Learning Method for Supervision-Limited Text-to-SQL Task Streams

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 21, 2022
Yongrui Chen, Xinnan Guo, Tongtong Wu, Guilin Qi, Yang Li, Yang Dong

Figure 1 for Learn from Yesterday: A Semi-Supervised Continual Learning Method for Supervision-Limited Text-to-SQL Task Streams
Figure 2 for Learn from Yesterday: A Semi-Supervised Continual Learning Method for Supervision-Limited Text-to-SQL Task Streams
Figure 3 for Learn from Yesterday: A Semi-Supervised Continual Learning Method for Supervision-Limited Text-to-SQL Task Streams
Figure 4 for Learn from Yesterday: A Semi-Supervised Continual Learning Method for Supervision-Limited Text-to-SQL Task Streams
Viaarxiv icon

Towards Relation Extraction From Speech

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 17, 2022
Tongtong Wu, Guitao Wang, Jinming Zhao, Zhaoran Liu, Guilin Qi, Yuan-Fang Li, Gholamreza Haffari

Figure 1 for Towards Relation Extraction From Speech
Figure 2 for Towards Relation Extraction From Speech
Figure 3 for Towards Relation Extraction From Speech
Figure 4 for Towards Relation Extraction From Speech
Viaarxiv icon