Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Zero-Shot Learners for Natural Language Understanding via a Unified Multiple Choice Perspective


Oct 18, 2022
Ping Yang, Junjie Wang, Ruyi Gan, Xinyu Zhu, Lin Zhang, Ziwei Wu, Xinyu Gao, Jiaxing Zhang, Tetsuya Sakai

Add code

* EMNLP 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Fengshenbang 1.0: Being the Foundation of Chinese Cognitive Intelligence


Sep 07, 2022
Junjie Wang, Yuxiang Zhang, Lin Zhang, Ping Yang, Xinyu Gao, Ziwei Wu, Xiaoqun Dong, Junqing He, Jianheng Zhuo, Qi Yang, Yongfeng Huang, Xiayu Li, Yanghan Wu, Junyu Lu, Xinyu Zhu, Weifeng Chen, Ting Han, Kunhao Pan, Rui Wang, Hao Wang, Xiaojun Wu, Zhongshen Zeng, Chongpei Chen, Ruyi Gan, Jiaxing Zhang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Towards No.1 in CLUE Semantic Matching Challenge: Pre-trained Language Model Erlangshen with Propensity-Corrected Loss


Aug 05, 2022
Junjie Wang, Yuxiang Zhang, Ping Yang, Ruyi Gan

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Unified BERT for Few-shot Natural Language Understanding


Jun 24, 2022
JunYu Lu, Ping Yang, JiaXing Zhang, RuYi Gan, Jing Yang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Machine Learning Applications in Lung Cancer Diagnosis, Treatment and Prognosis


Mar 26, 2022
Yawei Li, Xin Wu, Ping Yang, Guoqian Jiang, Yuan Luo

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Multi-CPR: A Multi Domain Chinese Dataset for Passage Retrieval


Mar 07, 2022
Dingkun Long, Qiong Gao, Kuan Zou, Guangwei Xu, Pengjun Xie, Ruijie Guo, Jian Xu, Guanjun Jiang, Luxi Xing, Ping Yang

Add code

* 11 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Machine Learning Applications in Diagnosis, Treatment and Prognosis of Lung Cancer


Mar 05, 2022
Yawei Li, Xin Wu, Ping Yang, Guoqian Jiang, Yuan Luo

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Image Denoising Using Sparsifying Transform Learning and Weighted Singular Values Minimization


Apr 02, 2020
Yanwei Zhao, Ping Yang, Qiu Guan, Jianwei Zheng, Wanliang Wang

Add code

* 17 pages, 10 figures, 5 tables 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email