Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Delving into the Devils of Bird's-eye-view Perception: A Review, Evaluation and Recipe


Sep 12, 2022
Hongyang Li, Chonghao Sima, Jifeng Dai, Wenhai Wang, Lewei Lu, Huijie Wang, Enze Xie, Zhiqi Li, Hanming Deng, Hao Tian, Xizhou Zhu, Li Chen, Yulu Gao, Xiangwei Geng, Jia Zeng, Yang Li, Jiazhi Yang, Xiaosong Jia, Bohan Yu, Yu Qiao, Dahua Lin, Si Liu, Junchi Yan, Jianping Shi, Ping Luo


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Provably Tightest Linear Approximation for Robustness Verification of Sigmoid-like Neural Networks


Aug 21, 2022
Zhaodi Zhang, Yiting Wu, Si Liu, Jing Liu, Min Zhang

* Accepted at ASE 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

PoseTrans: A Simple Yet Effective Pose Transformation Augmentation for Human Pose Estimation


Aug 16, 2022
Wentao Jiang, Sheng Jin, Wentao Liu, Chen Qian, Ping Luo, Si Liu

* Accepted by ECCV 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

PPMN: Pixel-Phrase Matching Network for One-Stage Panoptic Narrative Grounding


Aug 11, 2022
Zihan Ding, Zi-han Ding, Tianrui Hui, Junshi Huang, Xiaoming Wei, Xiaolin Wei, Si Liu

* Accepted by ACM MM 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Target-Driven Structured Transformer Planner for Vision-Language Navigation


Jul 19, 2022
Yusheng Zhao, Jinyu Chen, Chen Gao, Wenguan Wang, Lirong Yang, Haibing Ren, Huaxia Xia, Si Liu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

HEAD: HEtero-Assists Distillation for Heterogeneous Object Detectors


Jul 12, 2022
Luting Wang, Xiaojie Li, Yue Liao, Zeren Jiang, Jianlong Wu, Fei Wang, Chen Qian, Si Liu

* ECCV 2022, Code: https://github.com/LutingWang/HEAD 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Language-Bridged Spatial-Temporal Interaction for Referring Video Object Segmentation


Jun 08, 2022
Zihan Ding, Tianrui Hui, Junshi Huang, Xiaoming Wei, Jizhong Han, Si Liu

* Accepted by CVPR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Reinforced Structured State-Evolution for Vision-Language Navigation


Apr 20, 2022
Jinyu Chen, Chen Gao, Erli Meng, Qiong Zhang, Si Liu

* Accepted to CVPR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

GEN-VLKT: Simplify Association and Enhance Interaction Understanding for HOI Detection


Apr 14, 2022
Yue Liao, Aixi Zhang, Miao Lu, Yongliang Wang, Xiaobo Li, Si Liu

* CVPR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

3D-SPS: Single-Stage 3D Visual Grounding via Referred Point Progressive Selection


Apr 13, 2022
Junyu Luo, Jiahui Fu, Xianghao Kong, Chen Gao, Haibing Ren, Hao Shen, Huaxia Xia, Si Liu

* CVPR 2022, Oral 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
>>