Alert button
Picture for Yajuan Lyu

Yajuan Lyu

Alert button

$k$NN Prompting: Beyond-Context Learning with Calibration-Free Nearest Neighbor Inference

Mar 24, 2023
Benfeng Xu, Quan Wang, Zhendong Mao, Yajuan Lyu, Qiaoqiao She, Yongdong Zhang

Figure 1 for $k$NN Prompting: Beyond-Context Learning with Calibration-Free Nearest Neighbor Inference
Figure 2 for $k$NN Prompting: Beyond-Context Learning with Calibration-Free Nearest Neighbor Inference
Figure 3 for $k$NN Prompting: Beyond-Context Learning with Calibration-Free Nearest Neighbor Inference
Figure 4 for $k$NN Prompting: Beyond-Context Learning with Calibration-Free Nearest Neighbor Inference
Viaarxiv icon

CLOP: Video-and-Language Pre-Training with Knowledge Regularizations

Nov 07, 2022
Guohao Li, Hu Yang, Feng He, Zhifan Feng, Yajuan Lyu, Hua Wu, Haifeng Wang

Figure 1 for CLOP: Video-and-Language Pre-Training with Knowledge Regularizations
Figure 2 for CLOP: Video-and-Language Pre-Training with Knowledge Regularizations
Figure 3 for CLOP: Video-and-Language Pre-Training with Knowledge Regularizations
Figure 4 for CLOP: Video-and-Language Pre-Training with Knowledge Regularizations
Viaarxiv icon

UPainting: Unified Text-to-Image Diffusion Generation with Cross-modal Guidance

Nov 03, 2022
Wei Li, Xue Xu, Xinyan Xiao, Jiachen Liu, Hu Yang, Guohao Li, Zhanpeng Wang, Zhifan Feng, Qiaoqiao She, Yajuan Lyu, Hua Wu

Figure 1 for UPainting: Unified Text-to-Image Diffusion Generation with Cross-modal Guidance
Figure 2 for UPainting: Unified Text-to-Image Diffusion Generation with Cross-modal Guidance
Figure 3 for UPainting: Unified Text-to-Image Diffusion Generation with Cross-modal Guidance
Figure 4 for UPainting: Unified Text-to-Image Diffusion Generation with Cross-modal Guidance
Viaarxiv icon

HiSMatch: Historical Structure Matching based Temporal Knowledge Graph Reasoning

Oct 18, 2022
Zixuan Li, Zhongni Hou, Saiping Guan, Xiaolong Jin, Weihua Peng, Long Bai, Yajuan Lyu, Wei Li, Jiafeng Guo, Xueqi Cheng

Figure 1 for HiSMatch: Historical Structure Matching based Temporal Knowledge Graph Reasoning
Figure 2 for HiSMatch: Historical Structure Matching based Temporal Knowledge Graph Reasoning
Figure 3 for HiSMatch: Historical Structure Matching based Temporal Knowledge Graph Reasoning
Figure 4 for HiSMatch: Historical Structure Matching based Temporal Knowledge Graph Reasoning
Viaarxiv icon

Neural Knowledge Bank for Pretrained Transformers

Aug 16, 2022
Damai Dai, Wenbin Jiang, Qingxiu Dong, Yajuan Lyu, Qiaoqiao She, Zhifang Sui

Figure 1 for Neural Knowledge Bank for Pretrained Transformers
Figure 2 for Neural Knowledge Bank for Pretrained Transformers
Figure 3 for Neural Knowledge Bank for Pretrained Transformers
Figure 4 for Neural Knowledge Bank for Pretrained Transformers
Viaarxiv icon

Mixture of Experts for Biomedical Question Answering

Apr 15, 2022
Damai Dai, Wenbin Jiang, Jiyuan Zhang, Weihua Peng, Yajuan Lyu, Zhifang Sui, Baobao Chang, Yong Zhu

Figure 1 for Mixture of Experts for Biomedical Question Answering
Figure 2 for Mixture of Experts for Biomedical Question Answering
Figure 3 for Mixture of Experts for Biomedical Question Answering
Figure 4 for Mixture of Experts for Biomedical Question Answering
Viaarxiv icon

Complex Evolutional Pattern Learning for Temporal Knowledge Graph Reasoning

Mar 20, 2022
Zixuan Li, Saiping Guan, Xiaolong Jin, Weihua Peng, Yajuan Lyu, Yong Zhu, Long Bai, Wei Li, Jiafeng Guo, Xueqi Cheng

Figure 1 for Complex Evolutional Pattern Learning for Temporal Knowledge Graph Reasoning
Figure 2 for Complex Evolutional Pattern Learning for Temporal Knowledge Graph Reasoning
Figure 3 for Complex Evolutional Pattern Learning for Temporal Knowledge Graph Reasoning
Figure 4 for Complex Evolutional Pattern Learning for Temporal Knowledge Graph Reasoning
Viaarxiv icon

Building Chinese Biomedical Language Models via Multi-Level Text Discrimination

Oct 14, 2021
Quan Wang, Songtai Dai, Benfeng Xu, Yajuan Lyu, Yong Zhu, Hua Wu, Haifeng Wang

Figure 1 for Building Chinese Biomedical Language Models via Multi-Level Text Discrimination
Figure 2 for Building Chinese Biomedical Language Models via Multi-Level Text Discrimination
Figure 3 for Building Chinese Biomedical Language Models via Multi-Level Text Discrimination
Figure 4 for Building Chinese Biomedical Language Models via Multi-Level Text Discrimination
Viaarxiv icon

Link Prediction on N-ary Relational Facts: A Graph-based Approach

May 18, 2021
Quan Wang, Haifeng Wang, Yajuan Lyu, Yong Zhu

Figure 1 for Link Prediction on N-ary Relational Facts: A Graph-based Approach
Figure 2 for Link Prediction on N-ary Relational Facts: A Graph-based Approach
Figure 3 for Link Prediction on N-ary Relational Facts: A Graph-based Approach
Figure 4 for Link Prediction on N-ary Relational Facts: A Graph-based Approach
Viaarxiv icon