Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhen Wang

HyAR: Addressing Discrete-Continuous Action Reinforcement Learning via Hybrid Action Representation


Sep 12, 2021
Boyan Li, Hongyao Tang, Yan Zheng, Jianye Hao, Pengyi Li, Zhen Wang, Zhaopeng Meng, Li Wang

* 15 pages, preprint 

  Access Paper or Ask Questions

N15News: A New Dataset for Multimodal News Classification


Aug 30, 2021
Zhen Wang, Xu Shan, Jie Yang


  Access Paper or Ask Questions

Overcoming Difficulty in Obtaining Dark-skinned Subjects for Remote-PPG by Synthetic Augmentation


Jun 10, 2021
Yunhao Ba, Zhen Wang, Kerim Doruk Karinca, Oyku Deniz Bozkurt, Achuta Kadambi


  Access Paper or Ask Questions

Chinese Sentences Similarity via Cross-Attention Based Siamese Network


May 06, 2021
Zhen Wang, Xiangxie Zhang, Yicong Tan


  Access Paper or Ask Questions

Fuzzy Discriminant Clustering with Fuzzy Pairwise Constraints


Apr 17, 2021
Zhen Wang, Shan-Shan Wang, Lan Bai, Wen-Si Wang, Yuan-Hai Shao

* 15 pages,41 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Ensemble and Random Collaborative Representation-Based Anomaly Detector for Hyperspectral Imagery


Jan 06, 2021
Rong Wang, Wei Feng, Qianrong Zhang, Feiping Nie, Zhen Wang, Xuelong Li


  Access Paper or Ask Questions

ROBY: Evaluating the Robustness of a Deep Model by its Decision Boundaries


Dec 18, 2020
Jinyin Chen, Zhen Wang, Haibin Zheng, Jun Xiao, Zhaoyan Ming


  Access Paper or Ask Questions

EvaLDA: Efficient Evasion Attacks Towards Latent Dirichlet Allocation


Dec 09, 2020
Qi Zhou, Haipeng Chen, Yitao Zheng, Zhen Wang

* Accepted for publication at AAAI'2021. 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Method and Dataset Entity Mining in Scientific Literature: A CNN + Bi-LSTM Model with Self-attention


Oct 26, 2020
Linlin Hou, Ji Zhang, Ou Wu, Ting Yu, Zhen Wang, Zhao Li, Jianliang Gao, Yingchun Ye, Rujing Yao


  Access Paper or Ask Questions

Exploring Common and Individual Characteristics of Students via Matrix Recovering


Oct 23, 2020
Zhen Wang, Ben Teng, Yun Zhou, Hanshuang Tong, Guangtong Liu

* 8 pages, 9 figures, Submitted to AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Unseen Target Stance Detection with Adversarial Domain Generalization


Oct 12, 2020
Zhen Wang, Qiansheng Wang, Chengguo Lv, Xue Cao, Guohong Fu


  Access Paper or Ask Questions

Cue-word Driven Neural Response Generation with a Shrinking Vocabulary


Oct 10, 2020
Qiansheng Wang, Yuxin Liu, Chengguo Lv, Zhen Wang, Guohong Fu


  Access Paper or Ask Questions

Interactive Feature Generation via Learning Adjacency Tensor of Feature Graph


Jul 29, 2020
Yuexiang Xie, Zhen Wang, Yaliang Li, Bolin Ding, Nezihe Merve Gürel, Ce Zhang, Minlie Huang, Wei Lin, Jingren Zhou


  Access Paper or Ask Questions

HGKT : Introducing Problem Schema with Hierarchical Exercise Graph for Knowledge Tracing


Jul 04, 2020
Hanshuang Tong, Yun Zhou, Zhen Wang

* 9 pages, 9 figures, submission to the 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM '20) 

  Access Paper or Ask Questions

Rationalizing Medical Relation Prediction from Corpus-level Statistics


May 02, 2020
Zhen Wang, Jennifer Lee, Simon Lin, Huan Sun

* ACL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Semi-supervised Graph Attentive Network for Financial Fraud Detection


Feb 28, 2020
Daixin Wang, Jianbin Lin, Peng Cui, Quanhui Jia, Zhen Wang, Yanming Fang, Quan Yu, Jun Zhou, Shuang Yang, Yuan Qi

* icdm 

  Access Paper or Ask Questions

Tree++: Truncated Tree Based Graph Kernels


Feb 23, 2020
Wei Ye, Zhen Wang, Rachel Redberg, Ambuj Singh


  Access Paper or Ask Questions

Multiple Flat Projections for Cross-manifold Clustering


Feb 17, 2020
Lan Bai, Yuan-Hai Shao, Wei-Jie Chen, Zhen Wang, Nai-Yang Deng

* 12 pages, 58 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Texture Classification using Block Intensity and Gradient Difference (BIGD) Descriptor


Feb 04, 2020
Yuting Hu, Zhen Wang, Ghassan AlRegib


  Access Paper or Ask Questions

AdaBERT: Task-Adaptive BERT Compression with Differentiable Neural Architecture Search


Jan 13, 2020
Daoyuan Chen, Yaliang Li, Minghui Qiu, Zhen Wang, Bofang Li, Bolin Ding, Hongbo Deng, Jun Huang, Wei Lin, Jingren Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Answer Subjective, Specific Product-Related Queries using Customer Reviews by Adversarial Domain Adaptation


Oct 22, 2019
Manirupa Das, Zhen Wang, Evan Jaffe, Madhuja Chattopadhyay, Eric Fosler-Lussier, Rajiv Ramnath

* 8 pages, 1 figure, 6 tables, added additional references to end of section 2.1, removed graphics from referenced works, added to argument in section 2.3 corrected typos, results unchanged 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Answer Subjective, Specific Product-Related Queries using Customer Reviews by Neural Domain Adaptation


Oct 18, 2019
Manirupa Das, Zhen Wang, Evan Jaffe, Madhuja Chattopadhyay, Eric Fosler-Lussier, Rajiv Ramnath

* 8 pages, 4 figures, 6 tables 

  Access Paper or Ask Questions

A Distributed Fair Machine Learning Framework with Private Demographic Data Protection


Sep 17, 2019
Hui Hu, Yijun Liu, Zhen Wang, Chao Lan

* 9 pages,4 figures,International Conference of Data Mining 

  Access Paper or Ask Questions

SurfCon: Synonym Discovery on Privacy-Aware Clinical Data


Jun 21, 2019
Zhen Wang, Xiang Yue, Soheil Moosavinasab, Yungui Huang, Simon Lin, Huan Sun

* KDD 2019 (Accepted for Oral Presentation at the Research track) 

  Access Paper or Ask Questions

Graph Embedding on Biomedical Networks: Methods, Applications, and Evaluations


Jun 12, 2019
Xiang Yue, Zhen Wang, Jingong Huang, Srinivasan Parthasarathy, Soheil Moosavinasab, Yungui Huang, Simon M. Lin, Wen Zhang, Ping Zhang, Huan Sun

* Preprint submitted to Bioinformatics journal 

  Access Paper or Ask Questions

Artificial Intelligence for Prosthetics - challenge solutions


Feb 07, 2019
Łukasz Kidziński, Carmichael Ong, Sharada Prasanna Mohanty, Jennifer Hicks, Sean F. Carroll, Bo Zhou, Hongsheng Zeng, Fan Wang, Rongzhong Lian, Hao Tian, Wojciech Jaśkowski, Garrett Andersen, Odd Rune Lykkebø, Nihat Engin Toklu, Pranav Shyam, Rupesh Kumar Srivastava, Sergey Kolesnikov, Oleksii Hrinchuk, Anton Pechenko, Mattias Ljungström, Zhen Wang, Xu Hu, Zehong Hu, Minghui Qiu, Jun Huang, Aleksei Shpilman, Ivan Sosin, Oleg Svidchenko, Aleksandra Malysheva, Daniel Kudenko, Lance Rane, Aditya Bhatt, Zhengfei Wang, Penghui Qi, Zeyang Yu, Peng Peng, Quan Yuan, Wenxin Li, Yunsheng Tian, Ruihan Yang, Pingchuan Ma, Shauharda Khadka, Somdeb Majumdar, Zach Dwiel, Yinyin Liu, Evren Tumer, Jeremy Watson, Marcel Salathé, Sergey Levine, Scott Delp


  Access Paper or Ask Questions

Characterization of migrated seismic volumes using texture attributes: a comparative study


Jan 30, 2019
Zhiling Long, Yazeed Alaudah, Muhammad Ali Qureshi, Motaz Al Farraj, Zhen Wang, Asjad Amin, Mohamed Deriche, Ghassan AlRegib

* Proceedings of the SEG 85th Annual Meeting, New Orleans, LA, Oct. 2015 

  Access Paper or Ask Questions

A general model for plane-based clustering with loss function


Jan 26, 2019
Zhen Wang, Yuan-Hai Shao, Lan Bai, Chun-Na Li, Li-Ming Liu

* 13 pages, 43 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A comparative study of texture attributes for characterizing subsurface structures in seismic volumes


Dec 19, 2018
Zhiling Long, Yazeed Alaudah, Muhammad Ali Qureshi, Yuting Hu, Zhen Wang, Motaz Alfarraj, Ghassan AlRegib, Asjad Amin, Mohamed Deriche, Suhail Al-Dharrab, Haibin Di


  Access Paper or Ask Questions