Picture for Jianheng Tang

Jianheng Tang

4DBInfer: A 4D Benchmarking Toolbox for Graph-Centric Predictive Modeling on Relational DBs

Add code
Apr 28, 2024
Minjie Wang, Quan Gan, David Wipf, Zhenkun Cai, Ning Li, Jianheng Tang, Yanlin Zhang, Zizhao Zhang, Zunyao Mao, Yakun Song, Yanbo Wang, Jiahang Li, Han Zhang, Guang Yang, Xiao Qin, Chuan Lei, Muhan Zhang, Weinan Zhang, Christos Faloutsos, Zheng Zhang

Viaarxiv icon

GraphWiz: An Instruction-Following Language Model for Graph Problems

Add code
Mar 06, 2024
Nuo Chen, Yuhan Li, Jianheng Tang, Jia Li

Viaarxiv icon

GADBench: Revisiting and Benchmarking Supervised Graph Anomaly Detection

Add code
Jun 21, 2023
Jianheng Tang, Fengrui Hua, Ziqi Gao, Peilin Zhao, Jia Li

Figure 1 for GADBench: Revisiting and Benchmarking Supervised Graph Anomaly Detection
Figure 2 for GADBench: Revisiting and Benchmarking Supervised Graph Anomaly Detection
Figure 3 for GADBench: Revisiting and Benchmarking Supervised Graph Anomaly Detection
Figure 4 for GADBench: Revisiting and Benchmarking Supervised Graph Anomaly Detection
Viaarxiv icon

A Fused Gromov-Wasserstein Framework for Unsupervised Knowledge Graph Entity Alignment

Add code
May 11, 2023
Jianheng Tang, Kangfei Zhao, Jia Li

Figure 1 for A Fused Gromov-Wasserstein Framework for Unsupervised Knowledge Graph Entity Alignment
Figure 2 for A Fused Gromov-Wasserstein Framework for Unsupervised Knowledge Graph Entity Alignment
Figure 3 for A Fused Gromov-Wasserstein Framework for Unsupervised Knowledge Graph Entity Alignment
Figure 4 for A Fused Gromov-Wasserstein Framework for Unsupervised Knowledge Graph Entity Alignment
Viaarxiv icon

Missing Data Imputation with Graph Laplacian Pyramid Network

Add code
Apr 10, 2023
Weiqi Zhang, Guanlve Li, Jianheng Tang, Jia Li, Fugee Tsung

Figure 1 for Missing Data Imputation with Graph Laplacian Pyramid Network
Figure 2 for Missing Data Imputation with Graph Laplacian Pyramid Network
Figure 3 for Missing Data Imputation with Graph Laplacian Pyramid Network
Figure 4 for Missing Data Imputation with Graph Laplacian Pyramid Network
Viaarxiv icon

A Convergent Single-Loop Algorithm for Relaxation of Gromov-Wasserstein in Graph Data

Add code
Mar 12, 2023
Jiajin Li, Jianheng Tang, Lemin Kong, Huikang Liu, Jia Li, Anthony Man-Cho So, Jose Blanchet

Figure 1 for A Convergent Single-Loop Algorithm for Relaxation of Gromov-Wasserstein in Graph Data
Figure 2 for A Convergent Single-Loop Algorithm for Relaxation of Gromov-Wasserstein in Graph Data
Figure 3 for A Convergent Single-Loop Algorithm for Relaxation of Gromov-Wasserstein in Graph Data
Figure 4 for A Convergent Single-Loop Algorithm for Relaxation of Gromov-Wasserstein in Graph Data
Viaarxiv icon

Robust Attributed Graph Alignment via Joint Structure Learning and Optimal Transport

Add code
Jan 30, 2023
Jianheng Tang, Weiqi Zhang, Jiajin Li, Kangfei Zhao, Fugee Tsung, Jia Li

Figure 1 for Robust Attributed Graph Alignment via Joint Structure Learning and Optimal Transport
Figure 2 for Robust Attributed Graph Alignment via Joint Structure Learning and Optimal Transport
Figure 3 for Robust Attributed Graph Alignment via Joint Structure Learning and Optimal Transport
Figure 4 for Robust Attributed Graph Alignment via Joint Structure Learning and Optimal Transport
Viaarxiv icon

A Semi-supervised Sensing Rate Learning based CMAB Scheme to Combat COVID-19 by Trustful Data Collection in the Crowd

Add code
Jan 17, 2023
Jianheng Tang, Kejia Fan, Wenxuan Xie, Luomin Zeng, Feijiang Han, Guosheng Huang, Tian Wang, Anfeng Liu, Shaobo Zhang

Figure 1 for A Semi-supervised Sensing Rate Learning based CMAB Scheme to Combat COVID-19 by Trustful Data Collection in the Crowd
Figure 2 for A Semi-supervised Sensing Rate Learning based CMAB Scheme to Combat COVID-19 by Trustful Data Collection in the Crowd
Figure 3 for A Semi-supervised Sensing Rate Learning based CMAB Scheme to Combat COVID-19 by Trustful Data Collection in the Crowd
Figure 4 for A Semi-supervised Sensing Rate Learning based CMAB Scheme to Combat COVID-19 by Trustful Data Collection in the Crowd
Viaarxiv icon

Handling Missing Data via Max-Entropy Regularized Graph Autoencoder

Add code
Nov 30, 2022
Ziqi Gao, Yifan Niu, Jiashun Cheng, Jianheng Tang, Tingyang Xu, Peilin Zhao, Lanqing Li, Fugee Tsung, Jia Li

Figure 1 for Handling Missing Data via Max-Entropy Regularized Graph Autoencoder
Figure 2 for Handling Missing Data via Max-Entropy Regularized Graph Autoencoder
Figure 3 for Handling Missing Data via Max-Entropy Regularized Graph Autoencoder
Figure 4 for Handling Missing Data via Max-Entropy Regularized Graph Autoencoder
Viaarxiv icon

Rethinking Graph Neural Networks for Anomaly Detection

Add code
May 31, 2022
Jianheng Tang, Jiajin Li, Ziqi Gao, Jia Li

Figure 1 for Rethinking Graph Neural Networks for Anomaly Detection
Figure 2 for Rethinking Graph Neural Networks for Anomaly Detection
Figure 3 for Rethinking Graph Neural Networks for Anomaly Detection
Figure 4 for Rethinking Graph Neural Networks for Anomaly Detection
Viaarxiv icon