Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Incorporating Domain Knowledge through Task Augmentation for Front-End JavaScript Code Generation


Aug 23, 2022
Sijie Shen, Xiang Zhu, Yihong Dong, Qizhi Guo, Yankun Zhen, Ge Li

* This paper has been accepted at ESEC/FSE 2022 Industry Track 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Antecedent Predictions Are Dominant for Tree-Based Code Generation


Aug 22, 2022
Yihong Dong, Ge Li, Zhi Jin


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Tree-structured Transformer for Program Representation Learning


Aug 18, 2022
Wenhan Wang, Kechi Zhang, Ge Li, Shangqing Liu, Zhi Jin, Yang Liu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

OpenMedIA: Open-Source Medical Image Analysis Toolbox and Benchmark under Heterogeneous AI Computing Platforms


Aug 11, 2022
Jia-Xin Zhuang, Xiansong Huang, Yang Yang, Jiancong Chen, Yue Yu, Wei Gao, Ge Li, Jie Chen, Tong Zhang

* 12 pages, 1 figure 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Salient Object Detection for Point Clouds


Jul 25, 2022
Songlin Fan, Wei Gao, Ge Li

* Accepted to ECCV 2022. Project Page: https://git.openi.org.cn/OpenPointCloud/PCSOD 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

What does Transformer learn about source code?


Jul 18, 2022
Kechi Zhang, Ge Li, Zhi Jin

* First submitted to NeurIPS 2021 and rejected 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

SKFlow: Learning Optical Flow with Super Kernels


May 29, 2022
Shangkun Sun, Yuanqi Chen, Yu Zhu, Guodong Guo, Ge Li


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Nebula-I: A General Framework for Collaboratively Training Deep Learning Models on Low-Bandwidth Cloud Clusters


May 19, 2022
Yang Xiang, Zhihua Wu, Weibao Gong, Siyu Ding, Xianjie Mo, Yuang Liu, Shuohuan Wang, Peng Liu, Yongshuai Hou, Long Li, Bin Wang, Shaohuai Shi, Yaqian Han, Yue Yu, Ge Li, Yu Sun, Yanjun Ma, Dianhai Yu

* 20 pages, 10 figures, technical report 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Deep Geometry Post-Processing for Decompressed Point Clouds


Apr 29, 2022
Xiaoqing Fan, Ge Li, Dingquan Li, Yurui Ren, Wei Gao, Thomas H. Li


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Self-Supervised Arbitrary-Scale Point Clouds Upsampling via Implicit Neural Representation


Apr 18, 2022
Wenbo Zhao, Xianming Liu, Zhiwei Zhong, Junjun Jiang, Wei Gao, Ge Li, Xiangyang Ji


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>