Alert button
Picture for Ge Li

Ge Li

Alert button

DevEval: Evaluating Code Generation in Practical Software Projects

Jan 26, 2024
Jia Li, Ge Li, Yunfei Zhao, Yongmin Li, Zhi Jin, Hao Zhu, Huanyu Liu, Kaibo Liu, Lecheng Wang, Zheng Fang, Lanshen Wang, Jiazheng Ding, Xuanming Zhang, Yihong Dong, Yuqi Zhu, Bin Gu, Mengfei Yang

Viaarxiv icon

Open the Black Box: Step-based Policy Updates for Temporally-Correlated Episodic Reinforcement Learning

Jan 21, 2024
Ge Li, Hongyi Zhou, Dominik Roth, Serge Thilges, Fabian Otto, Rudolf Lioutikov, Gerhard Neumann

Viaarxiv icon

Uncertainty-aware No-Reference Point Cloud Quality Assessment

Jan 17, 2024
Songlin Fan, Zixuan Guo, Wei Gao, Ge Li

Viaarxiv icon

TACO: Topics in Algorithmic COde generation dataset

Dec 27, 2023
Rongao Li, Jie Fu, Bo-Wen Zhang, Tao Huang, Zhihong Sun, Chen Lyu, Guang Liu, Zhi Jin, Ge Li

Viaarxiv icon

Adaptive Annotation Distribution for Weakly Supervised Point Cloud Semantic Segmentation

Dec 11, 2023
Zhiyi Pan, Nan Zhang, Wei Gao, Shan Liu, Ge Li

Viaarxiv icon

Mug-STAN: Adapting Image-Language Pretrained Models for General Video Understanding

Nov 25, 2023
Ruyang Liu, Jingjia Huang, Wei Gao, Thomas H. Li, Ge Li

Viaarxiv icon

Lightweight super resolution network for point cloud geometry compression

Nov 02, 2023
Wei Zhang, Dingquan Li, Ge Li, Wen Gao

Viaarxiv icon

ChatCoder: Chat-based Refine Requirement Improves LLMs' Code Generation

Nov 01, 2023
Zejun Wang, Jia Li, Ge Li, Zhi Jin

Viaarxiv icon