Alert button
Picture for Xuan Yang

Xuan Yang

Alert button

A Concept-based Interpretable Model for the Diagnosis of Choroid Neoplasias using Multimodal Data

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 08, 2024
Yifan Wu, Yang Liu, Yue Yang, Michael S. Yao, Wenli Yang, Xuehui Shi, Lihong Yang, Dongjun Li, Yueming Liu, James C. Gee, Xuan Yang, Wenbin Wei, Shi Gu

Figure 1 for A Concept-based Interpretable Model for the Diagnosis of Choroid Neoplasias using Multimodal Data
Figure 2 for A Concept-based Interpretable Model for the Diagnosis of Choroid Neoplasias using Multimodal Data
Figure 3 for A Concept-based Interpretable Model for the Diagnosis of Choroid Neoplasias using Multimodal Data
Figure 4 for A Concept-based Interpretable Model for the Diagnosis of Choroid Neoplasias using Multimodal Data
Viaarxiv icon

VideoPoet: A Large Language Model for Zero-Shot Video Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 21, 2023
Dan Kondratyuk, Lijun Yu, Xiuye Gu, José Lezama, Jonathan Huang, Rachel Hornung, Hartwig Adam, Hassan Akbari, Yair Alon, Vighnesh Birodkar, Yong Cheng, Ming-Chang Chiu, Josh Dillon, Irfan Essa, Agrim Gupta, Meera Hahn, Anja Hauth, David Hendon, Alonso Martinez, David Minnen, David Ross, Grant Schindler, Mikhail Sirotenko, Kihyuk Sohn, Krishna Somandepalli, Huisheng Wang, Jimmy Yan, Ming-Hsuan Yang, Xuan Yang, Bryan Seybold, Lu Jiang

Figure 1 for VideoPoet: A Large Language Model for Zero-Shot Video Generation
Figure 2 for VideoPoet: A Large Language Model for Zero-Shot Video Generation
Figure 3 for VideoPoet: A Large Language Model for Zero-Shot Video Generation
Figure 4 for VideoPoet: A Large Language Model for Zero-Shot Video Generation
Viaarxiv icon

PolyMaX: General Dense Prediction with Mask Transformer

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 09, 2023
Xuan Yang, Liangzhe Yuan, Kimberly Wilber, Astuti Sharma, Xiuye Gu, Siyuan Qiao, Stephanie Debats, Huisheng Wang, Hartwig Adam, Mikhail Sirotenko, Liang-Chieh Chen

Figure 1 for PolyMaX: General Dense Prediction with Mask Transformer
Figure 2 for PolyMaX: General Dense Prediction with Mask Transformer
Figure 3 for PolyMaX: General Dense Prediction with Mask Transformer
Figure 4 for PolyMaX: General Dense Prediction with Mask Transformer
Viaarxiv icon

SANPO: A Scene Understanding, Accessibility, Navigation, Pathfinding, Obstacle Avoidance Dataset

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 21, 2023
Sagar M. Waghmare, Kimberly Wilber, Dave Hawkey, Xuan Yang, Matthew Wilson, Stephanie Debats, Cattalyya Nuengsigkapian, Astuti Sharma, Lars Pandikow, Huisheng Wang, Hartwig Adam, Mikhail Sirotenko

Figure 1 for SANPO: A Scene Understanding, Accessibility, Navigation, Pathfinding, Obstacle Avoidance Dataset
Figure 2 for SANPO: A Scene Understanding, Accessibility, Navigation, Pathfinding, Obstacle Avoidance Dataset
Figure 3 for SANPO: A Scene Understanding, Accessibility, Navigation, Pathfinding, Obstacle Avoidance Dataset
Figure 4 for SANPO: A Scene Understanding, Accessibility, Navigation, Pathfinding, Obstacle Avoidance Dataset
Viaarxiv icon

MLP Based Continuous Gait Recognition of a Powered Ankle Prosthesis with Serial Elastic Actuator

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 15, 2023
Yanze Li, Feixing Chen, Jingqi Cao, Ruoqi Zhao, Xuan Yang, Xingbang Yang, Yubo Fan

Figure 1 for MLP Based Continuous Gait Recognition of a Powered Ankle Prosthesis with Serial Elastic Actuator
Figure 2 for MLP Based Continuous Gait Recognition of a Powered Ankle Prosthesis with Serial Elastic Actuator
Figure 3 for MLP Based Continuous Gait Recognition of a Powered Ankle Prosthesis with Serial Elastic Actuator
Figure 4 for MLP Based Continuous Gait Recognition of a Powered Ankle Prosthesis with Serial Elastic Actuator
Viaarxiv icon

VideoGLUE: Video General Understanding Evaluation of Foundation Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 06, 2023
Liangzhe Yuan, Nitesh Bharadwaj Gundavarapu, Long Zhao, Hao Zhou, Yin Cui, Lu Jiang, Xuan Yang, Menglin Jia, Tobias Weyand, Luke Friedman, Mikhail Sirotenko, Huisheng Wang, Florian Schroff, Hartwig Adam, Ming-Hsuan Yang, Ting Liu, Boqing Gong

Figure 1 for VideoGLUE: Video General Understanding Evaluation of Foundation Models
Figure 2 for VideoGLUE: Video General Understanding Evaluation of Foundation Models
Figure 3 for VideoGLUE: Video General Understanding Evaluation of Foundation Models
Figure 4 for VideoGLUE: Video General Understanding Evaluation of Foundation Models
Viaarxiv icon

DaTaSeg: Taming a Universal Multi-Dataset Multi-Task Segmentation Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 02, 2023
Xiuye Gu, Yin Cui, Jonathan Huang, Abdullah Rashwan, Xuan Yang, Xingyi Zhou, Golnaz Ghiasi, Weicheng Kuo, Huizhong Chen, Liang-Chieh Chen, David A Ross

Figure 1 for DaTaSeg: Taming a Universal Multi-Dataset Multi-Task Segmentation Model
Figure 2 for DaTaSeg: Taming a Universal Multi-Dataset Multi-Task Segmentation Model
Figure 3 for DaTaSeg: Taming a Universal Multi-Dataset Multi-Task Segmentation Model
Figure 4 for DaTaSeg: Taming a Universal Multi-Dataset Multi-Task Segmentation Model
Viaarxiv icon

Spatial-temporal traffic modeling with a fusion graph reconstructed by tensor decomposition

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 12, 2022
Qin Li, Xuan Yang, Yong Wang, Yuankai Wu, Deqiang He

Figure 1 for Spatial-temporal traffic modeling with a fusion graph reconstructed by tensor decomposition
Figure 2 for Spatial-temporal traffic modeling with a fusion graph reconstructed by tensor decomposition
Figure 3 for Spatial-temporal traffic modeling with a fusion graph reconstructed by tensor decomposition
Figure 4 for Spatial-temporal traffic modeling with a fusion graph reconstructed by tensor decomposition
Viaarxiv icon

MMGA: Multimodal Learning with Graph Alignment

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 18, 2022
Xuan Yang, Yang Yang

Viaarxiv icon

On Label Granularity and Object Localization

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 20, 2022
Elijah Cole, Kimberly Wilber, Grant Van Horn, Xuan Yang, Marco Fornoni, Pietro Perona, Serge Belongie, Andrew Howard, Oisin Mac Aodha

Figure 1 for On Label Granularity and Object Localization
Figure 2 for On Label Granularity and Object Localization
Figure 3 for On Label Granularity and Object Localization
Figure 4 for On Label Granularity and Object Localization
Viaarxiv icon