Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Cong Liu

Point-wise posteriori phase estimation in high-precision fringe projection profilometry


Jul 31, 2021
Cong Liu, Chuang Zhang, Zhuoyi Yin, Xiaopeng Liu, Zhihong Xu


  Access Paper or Ask Questions

Automatically eliminating seam lines with Poisson editing in complex relative radiometric normalization mosaicking scenarios


Jun 14, 2021
Shiqi Liu, Jie Lian, Xuchen Zhan, Cong Liu, Yuze Tian, Hongwei Duan


  Access Paper or Ask Questions

Adv-Makeup: A New Imperceptible and Transferable Attack on Face Recognition


May 07, 2021
Bangjie Yin, Wenxuan Wang, Taiping Yao, Junfeng Guo, Zelun Kong, Shouhong Ding, Jilin Li, Cong Liu

* 8 pages, 6 figures, 1 tables, 1 algorithm, To appear in IJCAI 2021 as a regular paper 

  Access Paper or Ask Questions

PredCoin: Defense against Query-based Hard-label Attack


Feb 04, 2021
Junfeng Guo, Yaswanth Yadlapalli, Thiele Lothar, Ang Li, Cong Liu

* 13 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Turbulence-Resilient Coherent Free-Space Optical Communications using Automatic Power-Efficient Pilot-Assisted Optoelectronic Beam Mixing of Many Modes


Jan 25, 2021
Runzhou Zhang, Nanzhe Hu, Huibin Zhou, Kaiheng Zou, Xinzhou Su, Yiyu Zhou, Haoqian Song, Kai Pang, Hao Song, Amir Minoofar, Zhe Zhao, Cong Liu, Karapet Manukyan, Ahmed Almaiman, Brittany Lynn, Robert W. Boyd, Moshe Tur, Alan E. Willner


  Access Paper or Ask Questions

Tensor Completion via Few-shot Convolutional Sparse Coding


Dec 02, 2020
Zhebin Wu, Chuan Chen, Cong Liu, Zibin Zheng


  Access Paper or Ask Questions

Deep Partial Updating


Jul 06, 2020
Zhongnan Qu, Cong Liu, Junfeng Guo, Lothar Thiele


  Access Paper or Ask Questions

PoisHygiene: Detecting and Mitigating Poisoning Attacks in Neural Networks


Mar 24, 2020
Junfeng Guo, Zelun Kong, Cong Liu


  Access Paper or Ask Questions

Generating Adversarial Fragments with Adversarial Networks for Physical-world Implementation


Jul 09, 2019
Zelun Kong, Cong Liu

* 11 pages and 7 pages appendix 

  Access Paper or Ask Questions

Episodic Training for Domain Generalization


Jan 31, 2019
Da Li, Jianshu Zhang, Yongxin Yang, Cong Liu, Yi-Zhe Song, Timothy M. Hospedales

* technical report 

  Access Paper or Ask Questions

DeepBillboard: Systematic Physical-World Testing of Autonomous Driving Systems


Dec 27, 2018
Husheng Zhou, Wei Li, Yuankun Zhu, Yuqun Zhang, Bei Yu, Lingming Zhang, Cong Liu


  Access Paper or Ask Questions

Towards Software Development For Social Robotics Systems


Dec 22, 2017
Chong Sun, Jiongyan Zhang, Cong Liu, Barry Chew Bao King, Yuwei Zhang, Matthew Galle, Maria Spichkova


  Access Paper or Ask Questions

BENCHIP: Benchmarking Intelligence Processors


Nov 25, 2017
Jinhua Tao, Zidong Du, Qi Guo, Huiying Lan, Lei Zhang, Shengyuan Zhou, Lingjie Xu, Cong Liu, Haifeng Liu, Shan Tang, Allen Rush, Willian Chen, Shaoli Liu, Yunji Chen, Tianshi Chen

* 37pages, 14 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Modelling Sentence Pairs with Tree-structured Attentive Encoder


Oct 10, 2016
Yao Zhou, Cong Liu, Yan Pan

* 10 pages, 3 figures, COLING2016 

  Access Paper or Ask Questions

Feedforward Sequential Memory Networks: A New Structure to Learn Long-term Dependency


Jan 05, 2016
Shiliang Zhang, Cong Liu, Hui Jiang, Si Wei, Lirong Dai, Yu Hu

* 11 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions