Alert button
Picture for Run Wang

Run Wang

Alert button

Lips Are Lying: Spotting the Temporal Inconsistency between Audio and Visual in Lip-Syncing DeepFakes

Jan 28, 2024
Weifeng Liu, Tianyi She, Jiawei Liu, Run Wang, Dongyu Yao, Ziyou Liang

Viaarxiv icon

Enhancing RAW-to-sRGB with Decoupled Style Structure in Fourier Domain

Jan 04, 2024
Xuanhua He, Tao Hu, Guoli Wang, Zejin Wang, Run Wang, Qian Zhang, Keyu Yan, Ziyi Chen, Rui Li, Chenjun Xie, Jie Zhang, Man Zhou

Viaarxiv icon

SSL-OTA: Unveiling Backdoor Threats in Self-Supervised Learning for Object Detection

Dec 30, 2023
Qiannan Wang, Changchun Yin, Liming Fang, Lu Zhou, Zhe Liu, Run Wang, Chenhao Lin

Viaarxiv icon

GhostEncoder: Stealthy Backdoor Attacks with Dynamic Triggers to Pre-trained Encoders in Self-supervised Learning

Oct 01, 2023
Qiannan Wang, Changchun Yin, Zhe Liu, Liming Fang, Run Wang, Chenhao Lin

Figure 1 for GhostEncoder: Stealthy Backdoor Attacks with Dynamic Triggers to Pre-trained Encoders in Self-supervised Learning
Figure 2 for GhostEncoder: Stealthy Backdoor Attacks with Dynamic Triggers to Pre-trained Encoders in Self-supervised Learning
Figure 3 for GhostEncoder: Stealthy Backdoor Attacks with Dynamic Triggers to Pre-trained Encoders in Self-supervised Learning
Figure 4 for GhostEncoder: Stealthy Backdoor Attacks with Dynamic Triggers to Pre-trained Encoders in Self-supervised Learning
Viaarxiv icon

SSL-Auth: An Authentication Framework by Fragile Watermarking for Pre-trained Encoders in Self-supervised Learning

Aug 16, 2023
Xiaobei Li, Changchun Yin, Liming Fang, Run Wang, Chenhao Lin

Figure 1 for SSL-Auth: An Authentication Framework by Fragile Watermarking for Pre-trained Encoders in Self-supervised Learning
Figure 2 for SSL-Auth: An Authentication Framework by Fragile Watermarking for Pre-trained Encoders in Self-supervised Learning
Figure 3 for SSL-Auth: An Authentication Framework by Fragile Watermarking for Pre-trained Encoders in Self-supervised Learning
Figure 4 for SSL-Auth: An Authentication Framework by Fragile Watermarking for Pre-trained Encoders in Self-supervised Learning
Viaarxiv icon

Hard Adversarial Example Mining for Improving Robust Fairness

Aug 03, 2023
Chenhao Lin, Xiang Ji, Yulong Yang, Qian Li, Chao Shen, Run Wang, Liming Fang

Figure 1 for Hard Adversarial Example Mining for Improving Robust Fairness
Figure 2 for Hard Adversarial Example Mining for Improving Robust Fairness
Figure 3 for Hard Adversarial Example Mining for Improving Robust Fairness
Figure 4 for Hard Adversarial Example Mining for Improving Robust Fairness
Viaarxiv icon

What can Discriminator do? Towards Box-free Ownership Verification of Generative Adversarial Network

Jul 29, 2023
Ziheng Huang, Boheng Li, Yan Cai, Run Wang, Shangwei Guo, Liming Fang, Jing Chen, Lina Wang

Figure 1 for What can Discriminator do? Towards Box-free Ownership Verification of Generative Adversarial Network
Figure 2 for What can Discriminator do? Towards Box-free Ownership Verification of Generative Adversarial Network
Figure 3 for What can Discriminator do? Towards Box-free Ownership Verification of Generative Adversarial Network
Figure 4 for What can Discriminator do? Towards Box-free Ownership Verification of Generative Adversarial Network
Viaarxiv icon

Dual-level Interaction for Domain Adaptive Semantic Segmentation

Jul 16, 2023
Dongyu Yao, Boheng Li, Run Wang, Lina Wang

Viaarxiv icon

Countering Malicious DeepFakes: Survey, Battleground, and Horizon

Feb 27, 2021
Felix Juefei-Xu, Run Wang, Yihao Huang, Qing Guo, Lei Ma, Yang Liu

Figure 1 for Countering Malicious DeepFakes: Survey, Battleground, and Horizon
Figure 2 for Countering Malicious DeepFakes: Survey, Battleground, and Horizon
Figure 3 for Countering Malicious DeepFakes: Survey, Battleground, and Horizon
Figure 4 for Countering Malicious DeepFakes: Survey, Battleground, and Horizon
Viaarxiv icon