Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Polar Parametrization for Vision-based Surround-View 3D DetectionShaoyu Chen , Xinggang Wang , Tianheng Cheng , Qian Zhang , Chang Huang , Wenyu Liu


   Access Paper or Ask Questions

Featurized Query R-CNNWenqiang Zhang , Tianheng Cheng , Xinggang Wang , Shaoyu Chen , Qian Zhang , Wenyu Liu

* Tech Report 

   Access Paper or Ask Questions

Efficient and Robust 2D-to-BEV Representation Learning via Geometry-guided Kernel TransformerShaoyu Chen , Tianheng Cheng , Xinggang Wang , Wenming Meng , Qian Zhang , Wenyu Liu

* Tech report. Work in progress 

   Access Paper or Ask Questions

Functional Linear Regression of CDFsQian Zhang , Anuran Makur , Kamyar Azizzadenesheli

* 34 pages, 1 figure 

   Access Paper or Ask Questions

Contrastive Siamese Network for Semi-supervised Speech RecognitionSoheil Khorram , Jaeyoung Kim , Anshuman Tripathi , Han Lu , Qian Zhang , Hasim Sak


   Access Paper or Ask Questions

DPSNN: A Differentially Private Spiking Neural NetworkJihang Wang , Dongcheng Zhao , Guobin Shen , Qian Zhang , Yi Zeng

* 12 pages, 6 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Function Regression using Spiking DeepONetAdar Kahana , Qian Zhang , Leonard Gleyzer , George Em Karniadakis

* 15 pages, 5 figures and 4 tables 

   Access Paper or Ask Questions

Cross-Domain Correlation Distillation for Unsupervised Domain Adaptation in Nighttime Semantic SegmentationHuan Gao , Jichang Guo , Guoli Wang , Qian Zhang


   Access Paper or Ask Questions

Learning Dynamic View Synthesis With Few RGBD CamerasShengze Wang , YoungJoong Kwon , Yuan Shen , Qian Zhang , Andrei State , Jia-Bin Huang , Henry Fuchs


   Access Paper or Ask Questions

Cross-Image Relational Knowledge Distillation for Semantic SegmentationChuanguang Yang , Helong Zhou , Zhulin An , Xue Jiang , Yongjun Xu , Qian Zhang

* Accepted by CVPR-2022 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
6
7
>>