Alert button
Picture for Qingsong Lv

Qingsong Lv

Alert button

UltraWiki: Ultra-fine-grained Entity Set Expansion with Negative Seed Entities

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 07, 2024
Yangning Li, Qingsong Lv, Tianyu Yu, Yinghui Li, Shulin Huang, Tingwei Lu, Xuming Hu, Wenhao JIang, Hai-Tao Zheng, Hui Wang

Figure 1 for UltraWiki: Ultra-fine-grained Entity Set Expansion with Negative Seed Entities
Figure 2 for UltraWiki: Ultra-fine-grained Entity Set Expansion with Negative Seed Entities
Figure 3 for UltraWiki: Ultra-fine-grained Entity Set Expansion with Negative Seed Entities
Figure 4 for UltraWiki: Ultra-fine-grained Entity Set Expansion with Negative Seed Entities
Viaarxiv icon

CogCoM: Train Large Vision-Language Models Diving into Details through Chain of Manipulations

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 06, 2024
Ji Qi, Ming Ding, Weihan Wang, Yushi Bai, Qingsong Lv, Wenyi Hong, Bin Xu, Lei Hou, Juanzi Li, Yuxiao Dong, Jie Tang

Viaarxiv icon

CogAgent: A Visual Language Model for GUI Agents

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 21, 2023
Wenyi Hong, Weihan Wang, Qingsong Lv, Jiazheng Xu, Wenmeng Yu, Junhui Ji, Yan Wang, Zihan Wang, Yuxuan Zhang, Juanzi Li, Bin Xu, Yuxiao Dong, Ming Ding, Jie Tang

Viaarxiv icon

CogVLM: Visual Expert for Pretrained Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 06, 2023
Weihan Wang, Qingsong Lv, Wenmeng Yu, Wenyi Hong, Ji Qi, Yan Wang, Junhui Ji, Zhuoyi Yang, Lei Zhao, Xixuan Song, Jiazheng Xu, Bin Xu, Juanzi Li, Yuxiao Dong, Ming Ding, Jie Tang

Figure 1 for CogVLM: Visual Expert for Pretrained Language Models
Figure 2 for CogVLM: Visual Expert for Pretrained Language Models
Figure 3 for CogVLM: Visual Expert for Pretrained Language Models
Figure 4 for CogVLM: Visual Expert for Pretrained Language Models
Viaarxiv icon

GPT Can Solve Mathematical Problems Without a Calculator

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 12, 2023
Zhen Yang, Ming Ding, Qingsong Lv, Zhihuan Jiang, Zehai He, Yuyi Guo, Jinfeng Bai, Jie Tang

Figure 1 for GPT Can Solve Mathematical Problems Without a Calculator
Figure 2 for GPT Can Solve Mathematical Problems Without a Calculator
Figure 3 for GPT Can Solve Mathematical Problems Without a Calculator
Figure 4 for GPT Can Solve Mathematical Problems Without a Calculator
Viaarxiv icon

Parameter-Efficient Tuning Makes a Good Classification Head

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 30, 2022
Zhuoyi Yang, Ming Ding, Yanhui Guo, Qingsong Lv, Jie Tang

Figure 1 for Parameter-Efficient Tuning Makes a Good Classification Head
Figure 2 for Parameter-Efficient Tuning Makes a Good Classification Head
Figure 3 for Parameter-Efficient Tuning Makes a Good Classification Head
Figure 4 for Parameter-Efficient Tuning Makes a Good Classification Head
Viaarxiv icon

Are we really making much progress? Revisiting, benchmarking, and refining heterogeneous graph neural networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 30, 2021
Qingsong Lv, Ming Ding, Qiang Liu, Yuxiang Chen, Wenzheng Feng, Siming He, Chang Zhou, Jianguo Jiang, Yuxiao Dong, Jie Tang

Figure 1 for Are we really making much progress? Revisiting, benchmarking, and refining heterogeneous graph neural networks
Figure 2 for Are we really making much progress? Revisiting, benchmarking, and refining heterogeneous graph neural networks
Figure 3 for Are we really making much progress? Revisiting, benchmarking, and refining heterogeneous graph neural networks
Figure 4 for Are we really making much progress? Revisiting, benchmarking, and refining heterogeneous graph neural networks
Viaarxiv icon