Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Intelligent Blockchain-based Edge Computing via Deep Reinforcement Learning: Solutions and ChallengesDinh C. Nguyen , Van-Dinh Nguyen , Ming Ding , Symeon Chatzinotas , Pubudu N. Pathirana , Aruna Seneviratne , Octavia Dobre , Albert Y. Zomaya

* Accepted at IEEE Network Magazine, 8 pages. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2109.14263 

   Access Paper or Ask Questions

CogVideo: Large-scale Pretraining for Text-to-Video Generation via TransformersWenyi Hong , Ming Ding , Wendi Zheng , Xinghan Liu , Jie Tang


   Access Paper or Ask Questions

Rethinking the Setting of Semi-supervised Learning on GraphsZiang Li , Ming Ding , Weikai Li , Zihan Wang , Ziyu Zeng , Yukuo Cen , Jie Tang

* To appear in IJCAI 2022 

   Access Paper or Ask Questions

CogView2: Faster and Better Text-to-Image Generation via Hierarchical TransformersMing Ding , Wendi Zheng , Wenyi Hong , Jie Tang


   Access Paper or Ask Questions

A Roadmap for Big ModelSha Yuan , Hanyu Zhao , Shuai Zhao , Jiahong Leng , Yangxiao Liang , Xiaozhi Wang , Jifan Yu , Xin Lv , Zhou Shao , Jiaao He , Yankai Lin , Xu Han , Zhenghao Liu , Ning Ding , Yongming Rao , Yizhao Gao , Liang Zhang , Ming Ding , Cong Fang , Yisen Wang , Mingsheng Long , Jing Zhang , Yinpeng Dong , Tianyu Pang , Peng Cui , Lingxiao Huang , Zheng Liang , Huawei Shen , Hui Zhang , Quanshi Zhang , Qingxiu Dong , Zhixing Tan , Mingxuan Wang , Shuo Wang , Long Zhou , Haoran Li , Junwei Bao , Yingwei Pan , Weinan Zhang , Zhou Yu , Rui Yan , Chence Shi , Minghao Xu , Zuobai Zhang , Guoqiang Wang , Xiang Pan , Mengjie Li , Xiaoyu Chu , Zijun Yao , Fangwei Zhu , Shulin Cao , Weicheng Xue , Zixuan Ma , Zhengyan Zhang , Shengding Hu , Yujia Qin , Chaojun Xiao , Zheni Zeng , Ganqu Cui , Weize Chen , Weilin Zhao , Yuan Yao , Peng Li , Wenzhao Zheng , Wenliang Zhao , Ziyi Wang , Borui Zhang , Nanyi Fei , Anwen Hu , Zenan Ling , Haoyang Li , Boxi Cao , Xianpei Han , Weidong Zhan , Baobao Chang , Hao Sun , Jiawen Deng , Chujie Zheng , Juanzi Li , Lei Hou , Xigang Cao , Jidong Zhai , Zhiyuan Liu , Maosong Sun , Jiwen Lu , Zhiwu Lu , Qin Jin , Ruihua Song , Ji-Rong Wen , Zhouchen Lin , Liwei Wang , Hang Su , Jun Zhu , Zhifang Sui , Jiajun Zhang , Yang Liu , Xiaodong He , Minlie Huang , Jian Tang , Jie Tang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2107.06499 by other authors 

   Access Paper or Ask Questions

Vertical Federated Learning: Challenges, Methodologies and ExperimentsKang Wei , Jun Li , Chuan Ma , Ming Ding , Sha Wei , Fan Wu , Guihai Chen , Thilina Ranbaduge


   Access Paper or Ask Questions

A Wearable ECG Monitor for Deep Learning Based Real-Time Cardiovascular Disease DetectionPeng Wang , Zihuai Lin , Xucun Yan , Zijiao Chen , Ming Ding , Yang Song , Lu Meng


   Access Paper or Ask Questions

Negative-ResNet: Noisy Ambulatory Electrocardiogram Signal Classification SchemeZijiao Chen , Zihuai Lin , Peng Wang , Ming Ding


   Access Paper or Ask Questions

Path Planning for the Dynamic UAV-Aided Wireless Systems using Monte Carlo Tree SearchYuwen Qian , Kexin Sheng , Chuan Ma , Jun Li , Ming Ding , Mahbub Hassan


   Access Paper or Ask Questions

Are we really making much progress? Revisiting, benchmarking, and refining heterogeneous graph neural networksQingsong Lv , Ming Ding , Qiang Liu , Yuxiang Chen , Wenzheng Feng , Siming He , Chang Zhou , Jianguo Jiang , Yuxiao Dong , Jie Tang

* KDD 2021 research track 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
6
>>