Alert button
Picture for Lei Hou

Lei Hou

Alert button

CogCoM: Train Large Vision-Language Models Diving into Details through Chain of Manipulations

Feb 06, 2024
Ji Qi, Ming Ding, Weihan Wang, Yushi Bai, Qingsong Lv, Wenyi Hong, Bin Xu, Lei Hou, Juanzi Li, Yuxiao Dong, Jie Tang

Viaarxiv icon

KB-Plugin: A Plug-and-play Framework for Large Language Models to Induce Programs over Low-resourced Knowledge Bases

Feb 02, 2024
Jiajie Zhang, Shulin Cao, Linmei Hu, Ling Feng, Lei Hou, Juanzi Li

Viaarxiv icon

LongAlign: A Recipe for Long Context Alignment of Large Language Models

Jan 31, 2024
Yushi Bai, Xin Lv, Jiajie Zhang, Yuze He, Ji Qi, Lei Hou, Jie Tang, Yuxiao Dong, Juanzi Li

Viaarxiv icon

Probing Structured Semantics Understanding and Generation of Language Models via Question Answering

Jan 11, 2024
Jinxin Liu, Shulin Cao, Jiaxin Shi, Tingjian Zhang, Lei Hou, Juanzi Li

Viaarxiv icon

Time Series Diffusion Method: A Denoising Diffusion Probabilistic Model for Vibration Signal Generation

Dec 13, 2023
Haiming Yi, Lei Hou, Yuhong Jin, Nasser A. Saeed

Figure 1 for Time Series Diffusion Method: A Denoising Diffusion Probabilistic Model for Vibration Signal Generation
Figure 2 for Time Series Diffusion Method: A Denoising Diffusion Probabilistic Model for Vibration Signal Generation
Figure 3 for Time Series Diffusion Method: A Denoising Diffusion Probabilistic Model for Vibration Signal Generation
Figure 4 for Time Series Diffusion Method: A Denoising Diffusion Probabilistic Model for Vibration Signal Generation
Viaarxiv icon

Probabilistic Tree-of-thought Reasoning for Answering Knowledge-intensive Complex Questions

Nov 23, 2023
Shulin Cao, Jiajie Zhang, Jiaxin Shi, Xin Lv, Zijun Yao, Qi Tian, Juanzi Li, Lei Hou

Figure 1 for Probabilistic Tree-of-thought Reasoning for Answering Knowledge-intensive Complex Questions
Figure 2 for Probabilistic Tree-of-thought Reasoning for Answering Knowledge-intensive Complex Questions
Figure 3 for Probabilistic Tree-of-thought Reasoning for Answering Knowledge-intensive Complex Questions
Figure 4 for Probabilistic Tree-of-thought Reasoning for Answering Knowledge-intensive Complex Questions
Viaarxiv icon

MAVEN-Arg: Completing the Puzzle of All-in-One Event Understanding Dataset with Event Argument Annotation

Nov 15, 2023
Xiaozhi Wang, Hao Peng, Yong Guan, Kaisheng Zeng, Jianhui Chen, Lei Hou, Xu Han, Yankai Lin, Zhiyuan Liu, Ruobing Xie, Jie Zhou, Juanzi Li

Figure 1 for MAVEN-Arg: Completing the Puzzle of All-in-One Event Understanding Dataset with Event Argument Annotation
Figure 2 for MAVEN-Arg: Completing the Puzzle of All-in-One Event Understanding Dataset with Event Argument Annotation
Figure 3 for MAVEN-Arg: Completing the Puzzle of All-in-One Event Understanding Dataset with Event Argument Annotation
Figure 4 for MAVEN-Arg: Completing the Puzzle of All-in-One Event Understanding Dataset with Event Argument Annotation
Viaarxiv icon

When does In-context Learning Fall Short and Why? A Study on Specification-Heavy Tasks

Nov 15, 2023
Hao Peng, Xiaozhi Wang, Jianhui Chen, Weikai Li, Yunjia Qi, Zimu Wang, Zhili Wu, Kaisheng Zeng, Bin Xu, Lei Hou, Juanzi Li

Figure 1 for When does In-context Learning Fall Short and Why? A Study on Specification-Heavy Tasks
Figure 2 for When does In-context Learning Fall Short and Why? A Study on Specification-Heavy Tasks
Figure 3 for When does In-context Learning Fall Short and Why? A Study on Specification-Heavy Tasks
Figure 4 for When does In-context Learning Fall Short and Why? A Study on Specification-Heavy Tasks
Viaarxiv icon

WaterBench: Towards Holistic Evaluation of Watermarks for Large Language Models

Nov 13, 2023
Shangqing Tu, Yuliang Sun, Yushi Bai, Jifan Yu, Lei Hou, Juanzi Li

Figure 1 for WaterBench: Towards Holistic Evaluation of Watermarks for Large Language Models
Figure 2 for WaterBench: Towards Holistic Evaluation of Watermarks for Large Language Models
Figure 3 for WaterBench: Towards Holistic Evaluation of Watermarks for Large Language Models
Figure 4 for WaterBench: Towards Holistic Evaluation of Watermarks for Large Language Models
Viaarxiv icon

Exploring the Cognitive Knowledge Structure of Large Language Models: An Educational Diagnostic Assessment Approach

Oct 18, 2023
Zheyuan Zhang, Jifan Yu, Juanzi Li, Lei Hou

Figure 1 for Exploring the Cognitive Knowledge Structure of Large Language Models: An Educational Diagnostic Assessment Approach
Figure 2 for Exploring the Cognitive Knowledge Structure of Large Language Models: An Educational Diagnostic Assessment Approach
Figure 3 for Exploring the Cognitive Knowledge Structure of Large Language Models: An Educational Diagnostic Assessment Approach
Figure 4 for Exploring the Cognitive Knowledge Structure of Large Language Models: An Educational Diagnostic Assessment Approach
Viaarxiv icon