Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

GraphQ IR: Unifying Semantic Parsing of Graph Query Language with Intermediate RepresentationLunyiu Nie , Shulin Cao , Jiaxin Shi , Qi Tian , Lei Hou , Juanzi Li , Jidong Zhai


   Access Paper or Ask Questions

A Roadmap for Big ModelSha Yuan , Hanyu Zhao , Shuai Zhao , Jiahong Leng , Yangxiao Liang , Xiaozhi Wang , Jifan Yu , Xin Lv , Zhou Shao , Jiaao He , Yankai Lin , Xu Han , Zhenghao Liu , Ning Ding , Yongming Rao , Yizhao Gao , Liang Zhang , Ming Ding , Cong Fang , Yisen Wang , Mingsheng Long , Jing Zhang , Yinpeng Dong , Tianyu Pang , Peng Cui , Lingxiao Huang , Zheng Liang , Huawei Shen , Hui Zhang , Quanshi Zhang , Qingxiu Dong , Zhixing Tan , Mingxuan Wang , Shuo Wang , Long Zhou , Haoran Li , Junwei Bao , Yingwei Pan , Weinan Zhang , Zhou Yu , Rui Yan , Chence Shi , Minghao Xu , Zuobai Zhang , Guoqiang Wang , Xiang Pan , Mengjie Li , Xiaoyu Chu , Zijun Yao , Fangwei Zhu , Shulin Cao , Weicheng Xue , Zixuan Ma , Zhengyan Zhang , Shengding Hu , Yujia Qin , Chaojun Xiao , Zheni Zeng , Ganqu Cui , Weize Chen , Weilin Zhao , Yuan Yao , Peng Li , Wenzhao Zheng , Wenliang Zhao , Ziyi Wang , Borui Zhang , Nanyi Fei , Anwen Hu , Zenan Ling , Haoyang Li , Boxi Cao , Xianpei Han , Weidong Zhan , Baobao Chang , Hao Sun , Jiawen Deng , Chujie Zheng , Juanzi Li , Lei Hou , Xigang Cao , Jidong Zhai , Zhiyuan Liu , Maosong Sun , Jiwen Lu , Zhiwu Lu , Qin Jin , Ruihua Song , Ji-Rong Wen , Zhouchen Lin , Liwei Wang , Hang Su , Jun Zhu , Zhifang Sui , Jiajun Zhang , Yang Liu , Xiaodong He , Minlie Huang , Jian Tang , Jie Tang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2107.06499 by other authors 

   Access Paper or Ask Questions

LEVEN: A Large-Scale Chinese Legal Event Detection DatasetFeng Yao , Chaojun Xiao , Xiaozhi Wang , Zhiyuan Liu , Lei Hou , Cunchao Tu , Juanzi Li , Yun Liu , Weixing Shen , Maosong Sun

* Accepted to ACL2022 Findings 

   Access Paper or Ask Questions

Schema-Free Dependency Parsing via Sequence GenerationBoda Lin , Zijun Yao , Jiaxin Shi , Shulin Cao , Binghao Tang , Si Li , Yong Luo , Juanzi Li , Lei Hou


   Access Paper or Ask Questions

ICLEA: Interactive Contrastive Learning for Self-supervised Entity AlignmentKaisheng Zeng , Zhenhao Dong , Lei Hou , Yixin Cao , Minghao Hu , Jifan Yu , Xin Lv , Juanzi Li , Ling Feng


   Access Paper or Ask Questions

SQUIRE: A Sequence-to-sequence Framework for Multi-hop Knowledge Graph ReasoningYushi Bai , Xin Lv , Juanzi Li , Lei Hou , Yincen Qu , Zelin Dai , Feiyu Xiong


   Access Paper or Ask Questions

Multimodal Entity Tagging with Multimodal Knowledge BaseHao Peng , Hang Li , Lei Hou , Juanzi Li , Chao Qiao

* 11 pages, 4 figures 

   Access Paper or Ask Questions

On Transferability of Prompt Tuning for Natural Language UnderstandingYusheng Su , Xiaozhi Wang , Yujia Qin , Chi-Min Chan , Yankai Lin , Zhiyuan Liu , Peng Li , Juanzi Li , Lei Hou , Maosong Sun , Jie Zhou


   Access Paper or Ask Questions

Exploring Low-dimensional Intrinsic Task Subspace via Prompt TuningYujia Qin , Xiaozhi Wang , Yusheng Su , Yankai Lin , Ning Ding , Zhiyuan Liu , Juanzi Li , Lei Hou , Peng Li , Maosong Sun , Jie Zhou


   Access Paper or Ask Questions

Program Transfer and Ontology Awareness for Semantic Parsing in KBQAShulin Cao , Jiaxin Shi , Zijun Yao , Lei Hou , Juanzi Li , Jinghui Xiao


   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
>>