Alert button
Picture for Hoifung Poon

Hoifung Poon

Alert button

T-Rex: Text-assisted Retrosynthesis Prediction

Jan 26, 2024
Yifeng Liu, Hanwen Xu, Tangqi Fang, Haocheng Xi, Zixuan Liu, Sheng Zhang, Hoifung Poon, Sheng Wang

Viaarxiv icon

Foundation Models for Biomedical Image Segmentation: A Survey

Jan 15, 2024
Ho Hin Lee, Yu Gu, Theodore Zhao, Yanbo Xu, Jianwei Yang, Naoto Usuyama, Cliff Wong, Mu Wei, Bennett A. Landman, Yuankai Huo, Alberto Santamaria-Pang, Hoifung Poon

Viaarxiv icon

When an Image is Worth 1,024 x 1,024 Words: A Case Study in Computational Pathology

Dec 06, 2023
Wenhui Wang, Shuming Ma, Hanwen Xu, Naoto Usuyama, Jiayu Ding, Hoifung Poon, Furu Wei

Viaarxiv icon

Can Generalist Foundation Models Outcompete Special-Purpose Tuning? Case Study in Medicine

Nov 28, 2023
Harsha Nori, Yin Tat Lee, Sheng Zhang, Dean Carignan, Richard Edgar, Nicolo Fusi, Nicholas King, Jonathan Larson, Yuanzhi Li, Weishung Liu, Renqian Luo, Scott Mayer McKinney, Robert Osazuwa Ness, Hoifung Poon, Tao Qin, Naoto Usuyama, Chris White, Eric Horvitz

Viaarxiv icon

Enhancing Medical Text Evaluation with GPT-4

Nov 16, 2023
Yiqing Xie, Sheng Zhang, Hao Cheng, Zelalem Gero, Cliff Wong, Tristan Naumann, Hoifung Poon

Viaarxiv icon

TRIALSCOPE: A Unifying Causal Framework for Scaling Real-World Evidence Generation with Biomedical Language Models

Nov 06, 2023
Javier González, Cliff Wong, Zelalem Gero, Jass Bagga, Risa Ueno, Isabel Chien, Eduard Oravkin, Emre Kiciman, Aditya Nori, Roshanthi Weerasinghe, Rom S. Leidner, Brian Piening, Tristan Naumann, Carlo Bifulco, Hoifung Poon

Viaarxiv icon

TRIALSCOPE A Unifying Causal Framework for Scaling Real-World Evidence Generation with Biomedical Language Models

Nov 02, 2023
Javier González, Cliff Wong, Zelalem Gero, Jass Bagga, Risa Ueno, Isabel Chien, Eduard Orakvin, Emre Kiciman, Aditya Nori, Roshanthi Weerasinghe, Rom S. Leidner, Brian Piening, Tristan Naumann, Carlo Bifulco, Hoifung Poon

Viaarxiv icon

Exploring the Boundaries of GPT-4 in Radiology

Oct 23, 2023
Qianchu Liu, Stephanie Hyland, Shruthi Bannur, Kenza Bouzid, Daniel C. Castro, Maria Teodora Wetscherek, Robert Tinn, Harshita Sharma, Fernando Pérez-García, Anton Schwaighofer, Pranav Rajpurkar, Sameer Tajdin Khanna, Hoifung Poon, Naoto Usuyama, Anja Thieme, Aditya V. Nori, Matthew P. Lungren, Ozan Oktay, Javier Alvarez-Valle

Viaarxiv icon

BiomedJourney: Counterfactual Biomedical Image Generation by Instruction-Learning from Multimodal Patient Journeys

Oct 21, 2023
Yu Gu, Jianwei Yang, Naoto Usuyama, Chunyuan Li, Sheng Zhang, Matthew P. Lungren, Jianfeng Gao, Hoifung Poon

Figure 1 for BiomedJourney: Counterfactual Biomedical Image Generation by Instruction-Learning from Multimodal Patient Journeys
Figure 2 for BiomedJourney: Counterfactual Biomedical Image Generation by Instruction-Learning from Multimodal Patient Journeys
Figure 3 for BiomedJourney: Counterfactual Biomedical Image Generation by Instruction-Learning from Multimodal Patient Journeys
Figure 4 for BiomedJourney: Counterfactual Biomedical Image Generation by Instruction-Learning from Multimodal Patient Journeys
Viaarxiv icon