Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jiaming Guo

Hindsight Value Function for Variance Reduction in Stochastic Dynamic Environment


Aug 05, 2021
Jiaming Guo, Rui Zhang, Xishan Zhang, Shaohui Peng, Qi Yi, Zidong Du, Xing Hu, Qi Guo, Yunji Chen

* Accepted by IJCAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

Real-Time Video Super-Resolution on Smartphones with Deep Learning, Mobile AI 2021 Challenge: Report


May 17, 2021
Andrey Ignatov, Andres Romero, Heewon Kim, Radu Timofte, Chiu Man Ho, Zibo Meng, Kyoung Mu Lee, Yuxiang Chen, Yutong Wang, Zeyu Long, Chenhao Wang, Yifei Chen, Boshen Xu, Shuhang Gu, Lixin Duan, Wen Li, Wang Bofei, Zhang Diankai, Zheng Chengjian, Liu Shaoli, Gao Si, Zhang Xiaofeng, Lu Kaidi, Xu Tianyu, Zheng Hui, Xinbo Gao, Xiumei Wang, Jiaming Guo, Xueyi Zhou, Hao Jia, Youliang Yan

* Mobile AI 2021 Workshop and Challenges: https://ai-benchmark.com/workshops/mai/2021/. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2105.07825. substantial text overlap with arXiv:2105.08629, arXiv:2105.07809, arXiv:2105.08630 

  Access Paper or Ask Questions

Real-Time Quantized Image Super-Resolution on Mobile NPUs, Mobile AI 2021 Challenge: Report


May 17, 2021
Andrey Ignatov, Radu Timofte, Maurizio Denna, Abdel Younes, Andrew Lek, Mustafa Ayazoglu, Jie Liu, Zongcai Du, Jiaming Guo, Xueyi Zhou, Hao Jia, Youliang Yan, Zexin Zhang, Yixin Chen, Yunbo Peng, Yue Lin, Xindong Zhang, Hui Zeng, Kun Zeng, Peirong Li, Zhihuang Liu, Shiqi Xue, Shengpeng Wang

* Mobile AI 2021 Workshop and Challenges: https://ai-benchmark.com/workshops/mai/2021/ 

  Access Paper or Ask Questions

DWM: A Decomposable Winograd Method for Convolution Acceleration


Feb 03, 2020
Di Huang, Xishan Zhang, Rui Zhang, Tian Zhi, Deyuan He, Jiaming Guo, Chang Liu, Qi Guo, Zidong Du, Shaoli Liu, Tianshi Chen, Yunji Chen

* Accepted by AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Precision Training: Quantify Back Propagation in Neural Networks with Fixed-point Numbers


Nov 01, 2019
Xishan Zhang, Shaoli Liu, Rui Zhang, Chang Liu, Di Huang, Shiyi Zhou, Jiaming Guo, Yu Kang, Qi Guo, Zidong Du, Yunji Chen

* 12 pages,10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-label Detection and Classification of Red Blood Cells in Microscopic Images


Oct 07, 2019
Wei Qiu, Jiaming Guo, Xiang Li, Mengjia Xu, Mo Zhang, Ning Guo, Quanzheng Li

* Wei Qiu, Jiaming Guo and Xiang Li contributed equally 

  Access Paper or Ask Questions

Predicting Alzheimer's Disease by Hierarchical Graph Convolution from Positron Emission Tomography Imaging


Oct 01, 2019
Jiaming Guo, Wei Qiu, Xiang Li, Xuandong Zhao, Ning Guo, Quanzheng Li

* Jiaming Guo, Wei Qiu and Xiang Li contribute equally to this work 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Bi-directional Flow-based Video Generation from one Snapshot


Mar 03, 2019
Lu Sheng, Junting Pan, Jiaming Guo, Jing Shao, Xiaogang Wang, Chen Change Loy

* 11 pages, 12 figures. Technical report for a project in progress 

  Access Paper or Ask Questions