Alert button
Picture for Jiaming Guo

Jiaming Guo

Alert button

Assessing and Understanding Creativity in Large Language Models

Jan 23, 2024
Yunpu Zhao, Rui Zhang, Wenyi Li, Di Huang, Jiaming Guo, Shaohui Peng, Yifan Hao, Yuanbo Wen, Xing Hu, Zidong Du, Qi Guo, Ling Li, Yunji Chen

Viaarxiv icon

Emergent Communication for Rules Reasoning

Nov 08, 2023
Yuxuan Guo, Yifan Hao, Rui Zhang, Enshuai Zhou, Zidong Du, Xishan Zhang, Xinkai Song, Yuanbo Wen, Yongwei Zhao, Xuehai Zhou, Jiaming Guo, Qi Yi, Shaohui Peng, Di Huang, Ruizhi Chen, Qi Guo, Yunji Chen

Figure 1 for Emergent Communication for Rules Reasoning
Figure 2 for Emergent Communication for Rules Reasoning
Figure 3 for Emergent Communication for Rules Reasoning
Figure 4 for Emergent Communication for Rules Reasoning
Viaarxiv icon

Context Shift Reduction for Offline Meta-Reinforcement Learning

Nov 07, 2023
Yunkai Gao, Rui Zhang, Jiaming Guo, Fan Wu, Qi Yi, Shaohui Peng, Siming Lan, Ruizhi Chen, Zidong Du, Xing Hu, Qi Guo, Ling Li, Yunji Chen

Viaarxiv icon

Contrastive Modules with Temporal Attention for Multi-Task Reinforcement Learning

Nov 02, 2023
Siming Lan, Rui Zhang, Qi Yi, Jiaming Guo, Shaohui Peng, Yunkai Gao, Fan Wu, Ruizhi Chen, Zidong Du, Xing Hu, Xishan Zhang, Ling Li, Yunji Chen

Figure 1 for Contrastive Modules with Temporal Attention for Multi-Task Reinforcement Learning
Figure 2 for Contrastive Modules with Temporal Attention for Multi-Task Reinforcement Learning
Figure 3 for Contrastive Modules with Temporal Attention for Multi-Task Reinforcement Learning
Figure 4 for Contrastive Modules with Temporal Attention for Multi-Task Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

Efficient Symbolic Policy Learning with Differentiable Symbolic Expression

Nov 02, 2023
Jiaming Guo, Rui Zhang, Shaohui Peng, Qi Yi, Xing Hu, Ruizhi Chen, Zidong Du, Xishan Zhang, Ling Li, Qi Guo, Yunji Chen

Figure 1 for Efficient Symbolic Policy Learning with Differentiable Symbolic Expression
Figure 2 for Efficient Symbolic Policy Learning with Differentiable Symbolic Expression
Figure 3 for Efficient Symbolic Policy Learning with Differentiable Symbolic Expression
Figure 4 for Efficient Symbolic Policy Learning with Differentiable Symbolic Expression
Viaarxiv icon

Self-driven Grounding: Large Language Model Agents with Automatical Language-aligned Skill Learning

Sep 04, 2023
Shaohui Peng, Xing Hu, Qi Yi, Rui Zhang, Jiaming Guo, Di Huang, Zikang Tian, Ruizhi Chen, Zidong Du, Qi Guo, Yunji Chen, Ling Li

Figure 1 for Self-driven Grounding: Large Language Model Agents with Automatical Language-aligned Skill Learning
Figure 2 for Self-driven Grounding: Large Language Model Agents with Automatical Language-aligned Skill Learning
Figure 3 for Self-driven Grounding: Large Language Model Agents with Automatical Language-aligned Skill Learning
Figure 4 for Self-driven Grounding: Large Language Model Agents with Automatical Language-aligned Skill Learning
Viaarxiv icon

Online Prototype Alignment for Few-shot Policy Transfer

Jun 12, 2023
Qi Yi, Rui Zhang, Shaohui Peng, Jiaming Guo, Yunkai Gao, Kaizhao Yuan, Ruizhi Chen, Siming Lan, Xing Hu, Zidong Du, Xishan Zhang, Qi Guo, Yunji Chen

Figure 1 for Online Prototype Alignment for Few-shot Policy Transfer
Figure 2 for Online Prototype Alignment for Few-shot Policy Transfer
Figure 3 for Online Prototype Alignment for Few-shot Policy Transfer
Figure 4 for Online Prototype Alignment for Few-shot Policy Transfer
Viaarxiv icon

AsConvSR: Fast and Lightweight Super-Resolution Network with Assembled Convolutions

May 05, 2023
Jiaming Guo, Xueyi Zou, Yuyi Chen, Yi Liu, Jia Hao, Jianzhuang Liu, Youliang Yan

Figure 1 for AsConvSR: Fast and Lightweight Super-Resolution Network with Assembled Convolutions
Figure 2 for AsConvSR: Fast and Lightweight Super-Resolution Network with Assembled Convolutions
Figure 3 for AsConvSR: Fast and Lightweight Super-Resolution Network with Assembled Convolutions
Figure 4 for AsConvSR: Fast and Lightweight Super-Resolution Network with Assembled Convolutions
Viaarxiv icon

Conceptual Reinforcement Learning for Language-Conditioned Tasks

Mar 09, 2023
Shaohui Peng, Xing Hu, Rui Zhang, Jiaming Guo, Qi Yi, Ruizhi Chen, Zidong Du, Ling Li, Qi Guo, Yunji Chen

Figure 1 for Conceptual Reinforcement Learning for Language-Conditioned Tasks
Figure 2 for Conceptual Reinforcement Learning for Language-Conditioned Tasks
Figure 3 for Conceptual Reinforcement Learning for Language-Conditioned Tasks
Figure 4 for Conceptual Reinforcement Learning for Language-Conditioned Tasks
Viaarxiv icon

A Codec Information Assisted Framework for Efficient Compressed Video Super-Resolution

Oct 15, 2022
Hengsheng Zhang, Xueyi Zou, Jiaming Guo, Youliang Yan, Rong Xie, Li Song

Figure 1 for A Codec Information Assisted Framework for Efficient Compressed Video Super-Resolution
Figure 2 for A Codec Information Assisted Framework for Efficient Compressed Video Super-Resolution
Figure 3 for A Codec Information Assisted Framework for Efficient Compressed Video Super-Resolution
Figure 4 for A Codec Information Assisted Framework for Efficient Compressed Video Super-Resolution
Viaarxiv icon