Alert button
Picture for Yuanbo Wen

Yuanbo Wen

Alert button

Assessing and Understanding Creativity in Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 23, 2024
Yunpu Zhao, Rui Zhang, Wenyi Li, Di Huang, Jiaming Guo, Shaohui Peng, Yifan Hao, Yuanbo Wen, Xing Hu, Zidong Du, Qi Guo, Ling Li, Yunji Chen

Viaarxiv icon

Encoder-minimal and Decoder-minimal Framework for Remote Sensing Image Dehazing

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 13, 2023
Yuanbo Wen, Tao Gao, Ziqi Li, Jing Zhang, Ting Chen

Figure 1 for Encoder-minimal and Decoder-minimal Framework for Remote Sensing Image Dehazing
Figure 2 for Encoder-minimal and Decoder-minimal Framework for Remote Sensing Image Dehazing
Figure 3 for Encoder-minimal and Decoder-minimal Framework for Remote Sensing Image Dehazing
Figure 4 for Encoder-minimal and Decoder-minimal Framework for Remote Sensing Image Dehazing
Viaarxiv icon

Emergent Communication for Rules Reasoning

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 08, 2023
Yuxuan Guo, Yifan Hao, Rui Zhang, Enshuai Zhou, Zidong Du, Xishan Zhang, Xinkai Song, Yuanbo Wen, Yongwei Zhao, Xuehai Zhou, Jiaming Guo, Qi Yi, Shaohui Peng, Di Huang, Ruizhi Chen, Qi Guo, Yunji Chen

Figure 1 for Emergent Communication for Rules Reasoning
Figure 2 for Emergent Communication for Rules Reasoning
Figure 3 for Emergent Communication for Rules Reasoning
Figure 4 for Emergent Communication for Rules Reasoning
Viaarxiv icon

Multi-dimension Queried and Interacting Network for Stereo Image Deraining

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 19, 2023
Yuanbo Wen, Tao Gao, Ziqi Li, Jing Zhang, Ting Chen

Figure 1 for Multi-dimension Queried and Interacting Network for Stereo Image Deraining
Figure 2 for Multi-dimension Queried and Interacting Network for Stereo Image Deraining
Figure 3 for Multi-dimension Queried and Interacting Network for Stereo Image Deraining
Figure 4 for Multi-dimension Queried and Interacting Network for Stereo Image Deraining
Viaarxiv icon

ANPL: Compiling Natural Programs with Interactive Decomposition

Add code
Bookmark button
Alert button
May 29, 2023
Di Huang, Ziyuan Nan, Xing Hu, Pengwei Jin, Shaohui Peng, Yuanbo Wen, Rui Zhang, Zidong Du, Qi Guo, Yewen Pu, Yunji Chen

Figure 1 for ANPL: Compiling Natural Programs with Interactive Decomposition
Figure 2 for ANPL: Compiling Natural Programs with Interactive Decomposition
Figure 3 for ANPL: Compiling Natural Programs with Interactive Decomposition
Figure 4 for ANPL: Compiling Natural Programs with Interactive Decomposition
Viaarxiv icon

Towards an Effective and Efficient Transformer for Rain-by-snow Weather Removal

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 06, 2023
Tao Gao, Yuanbo Wen, Kaihao Zhang, Peng Cheng, Ting Chen

Figure 1 for Towards an Effective and Efficient Transformer for Rain-by-snow Weather Removal
Figure 2 for Towards an Effective and Efficient Transformer for Rain-by-snow Weather Removal
Figure 3 for Towards an Effective and Efficient Transformer for Rain-by-snow Weather Removal
Figure 4 for Towards an Effective and Efficient Transformer for Rain-by-snow Weather Removal
Viaarxiv icon

From Heavy Rain Removal to Detail Restoration: A Faster and Better Network

Add code
Bookmark button
Alert button
May 07, 2022
Tao Gao, Yuanbo Wen, Jing Zhang, Kaihao Zhang, Ting Chen

Figure 1 for From Heavy Rain Removal to Detail Restoration: A Faster and Better Network
Figure 2 for From Heavy Rain Removal to Detail Restoration: A Faster and Better Network
Figure 3 for From Heavy Rain Removal to Detail Restoration: A Faster and Better Network
Figure 4 for From Heavy Rain Removal to Detail Restoration: A Faster and Better Network
Viaarxiv icon