Alert button
Picture for Zheng Sun

Zheng Sun

Alert button

De novo protein design using geometric vector field networks

Oct 18, 2023
Weian Mao, Muzhi Zhu, Zheng Sun, Shuaike Shen, Lin Yuanbo Wu, Hao Chen, Chunhua Shen

Viaarxiv icon

Stecformer: Spatio-temporal Encoding Cascaded Transformer for Multivariate Long-term Time Series Forecasting

May 25, 2023
Zheng Sun, Yi Wei, Wenxiao Jia, Long Yu

Figure 1 for Stecformer: Spatio-temporal Encoding Cascaded Transformer for Multivariate Long-term Time Series Forecasting
Figure 2 for Stecformer: Spatio-temporal Encoding Cascaded Transformer for Multivariate Long-term Time Series Forecasting
Figure 3 for Stecformer: Spatio-temporal Encoding Cascaded Transformer for Multivariate Long-term Time Series Forecasting
Figure 4 for Stecformer: Spatio-temporal Encoding Cascaded Transformer for Multivariate Long-term Time Series Forecasting
Viaarxiv icon

Towards the Universal Defense for Query-Based Audio Adversarial Attacks

Apr 20, 2023
Feng Guo, Zheng Sun, Yuxuan Chen, Lei Ju

Figure 1 for Towards the Universal Defense for Query-Based Audio Adversarial Attacks
Figure 2 for Towards the Universal Defense for Query-Based Audio Adversarial Attacks
Figure 3 for Towards the Universal Defense for Query-Based Audio Adversarial Attacks
Figure 4 for Towards the Universal Defense for Query-Based Audio Adversarial Attacks
Viaarxiv icon

Towards the Transferable Audio Adversarial Attack via Ensemble Methods

Apr 18, 2023
Feng Guo, Zheng Sun, Yuxuan Chen, Lei Ju

Figure 1 for Towards the Transferable Audio Adversarial Attack via Ensemble Methods
Figure 2 for Towards the Transferable Audio Adversarial Attack via Ensemble Methods
Figure 3 for Towards the Transferable Audio Adversarial Attack via Ensemble Methods
Figure 4 for Towards the Transferable Audio Adversarial Attack via Ensemble Methods
Viaarxiv icon

Robust Table Structure Recognition with Dynamic Queries Enhanced Detection Transformer

Mar 21, 2023
Jiawei Wang, Weihong Lin, Chixiang Ma, Mingze Li, Zheng Sun, Lei Sun, Qiang Huo

Figure 1 for Robust Table Structure Recognition with Dynamic Queries Enhanced Detection Transformer
Figure 2 for Robust Table Structure Recognition with Dynamic Queries Enhanced Detection Transformer
Figure 3 for Robust Table Structure Recognition with Dynamic Queries Enhanced Detection Transformer
Figure 4 for Robust Table Structure Recognition with Dynamic Queries Enhanced Detection Transformer
Viaarxiv icon

Mixline: A Hybrid Reinforcement Learning Framework for Long-horizon Bimanual Coffee Stirring Task

Nov 04, 2022
Zheng Sun, Zhiqi Wang, Junjia Liu, Miao Li, Fei Chen

Viaarxiv icon

TSRFormer: Table Structure Recognition with Transformers

Aug 09, 2022
Weihong Lin, Zheng Sun, Chixiang Ma, Mingze Li, Jiawei Wang, Lei Sun, Qiang Huo

Figure 1 for TSRFormer: Table Structure Recognition with Transformers
Figure 2 for TSRFormer: Table Structure Recognition with Transformers
Figure 3 for TSRFormer: Table Structure Recognition with Transformers
Figure 4 for TSRFormer: Table Structure Recognition with Transformers
Viaarxiv icon

Real-time Localized Photorealistic Video Style Transfer

Oct 20, 2020
Xide Xia, Tianfan Xue, Wei-sheng Lai, Zheng Sun, Abby Chang, Brian Kulis, Jiawen Chen

Figure 1 for Real-time Localized Photorealistic Video Style Transfer
Figure 2 for Real-time Localized Photorealistic Video Style Transfer
Figure 3 for Real-time Localized Photorealistic Video Style Transfer
Figure 4 for Real-time Localized Photorealistic Video Style Transfer
Viaarxiv icon

Joint Bilateral Learning for Real-time Universal Photorealistic Style Transfer

Apr 27, 2020
Xide Xia, Meng Zhang, Tianfan Xue, Zheng Sun, Hui Fang, Brian Kulis, Jiawen Chen

Figure 1 for Joint Bilateral Learning for Real-time Universal Photorealistic Style Transfer
Figure 2 for Joint Bilateral Learning for Real-time Universal Photorealistic Style Transfer
Figure 3 for Joint Bilateral Learning for Real-time Universal Photorealistic Style Transfer
Figure 4 for Joint Bilateral Learning for Real-time Universal Photorealistic Style Transfer
Viaarxiv icon