Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jia Zheng

Layout-Guided Novel View Synthesis from a Single Indoor Panorama


Mar 31, 2021
Jiale Xu, Jia Zheng, Yanyu Xu, Rui Tang, Shenghua Gao

* To appear in CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Recommend Frame for Interactive Video Object Segmentation in the Wild


Mar 18, 2021
Zhaoyuan Yin, Jia Zheng, Weixin Luo, Shenhan Qian, Hanling Zhang, Shenghua Gao

* Accepted to CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Structured3D: A Large Photo-realistic Dataset for Structured 3D Modeling


Aug 01, 2019
Jia Zheng, Junfei Zhang, Jing Li, Rui Tang, Shenghua Gao, Zihan Zhou

* Project website: https://structured3d-dataset.org 

  Access Paper or Ask Questions

PPGNet: Learning Point-Pair Graph for Line Segment Detection


May 16, 2019
Ziheng Zhang, Zhengxin Li, Ning Bi, Jia Zheng, Jinlei Wang, Kun Huang, Weixin Luo, Yanyu Xu, Shenghua Gao

* To appear in CVPR 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Single-Image Piece-wise Planar 3D Reconstruction via Associative Embedding


Mar 04, 2019
Zehao Yu, Jia Zheng, Dongze Lian, Zihan Zhou, Shenghua Gao

* Minor Revision 

  Access Paper or Ask Questions