Alert button
Picture for Weifeng Chen

Weifeng Chen

Alert button

OOTDiffusion: Outfitting Fusion based Latent Diffusion for Controllable Virtual Try-on

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 07, 2024
Yuhao Xu, Tao Gu, Weifeng Chen, Chengcai Chen

Figure 1 for OOTDiffusion: Outfitting Fusion based Latent Diffusion for Controllable Virtual Try-on
Figure 2 for OOTDiffusion: Outfitting Fusion based Latent Diffusion for Controllable Virtual Try-on
Figure 3 for OOTDiffusion: Outfitting Fusion based Latent Diffusion for Controllable Virtual Try-on
Figure 4 for OOTDiffusion: Outfitting Fusion based Latent Diffusion for Controllable Virtual Try-on
Viaarxiv icon

ViGoR: Improving Visual Grounding of Large Vision Language Models with Fine-Grained Reward Modeling

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 09, 2024
Siming Yan, Min Bai, Weifeng Chen, Xiong Zhou, Qixing Huang, Li Erran Li

Viaarxiv icon

DiffusionGPT: LLM-Driven Text-to-Image Generation System

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 18, 2024
Jie Qin, Jie Wu, Weifeng Chen, Yuxi Ren, Huixia Li, Hefeng Wu, Xuefeng Xiao, Rui Wang, Shilei Wen

Viaarxiv icon

AffordanceLLM: Grounding Affordance from Vision Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 12, 2024
Shengyi Qian, Weifeng Chen, Min Bai, Xiong Zhou, Zhuowen Tu, Li Erran Li

Viaarxiv icon

Contrastive Transformer Learning with Proximity Data Generation for Text-Based Person Search

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 15, 2023
Hefeng Wu, Weifeng Chen, Zhibin Liu, Tianshui Chen, Zhiguang Chen, Liang Lin

Viaarxiv icon

Control-A-Video: Controllable Text-to-Video Generation with Diffusion Models

Add code
Bookmark button
Alert button
May 23, 2023
Weifeng Chen, Jie Wu, Pan Xie, Hefeng Wu, Jiashi Li, Xin Xia, Xuefeng Xiao, Liang Lin

Figure 1 for Control-A-Video: Controllable Text-to-Video Generation with Diffusion Models
Figure 2 for Control-A-Video: Controllable Text-to-Video Generation with Diffusion Models
Figure 3 for Control-A-Video: Controllable Text-to-Video Generation with Diffusion Models
Figure 4 for Control-A-Video: Controllable Text-to-Video Generation with Diffusion Models
Viaarxiv icon

MSRL: Distributed Reinforcement Learning with Dataflow Fragments

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 03, 2022
Huanzhou Zhu, Bo Zhao, Gang Chen, Weifeng Chen, Yijie Chen, Liang Shi, Peter Pietzuch, Lei Chen

Figure 1 for MSRL: Distributed Reinforcement Learning with Dataflow Fragments
Figure 2 for MSRL: Distributed Reinforcement Learning with Dataflow Fragments
Figure 3 for MSRL: Distributed Reinforcement Learning with Dataflow Fragments
Figure 4 for MSRL: Distributed Reinforcement Learning with Dataflow Fragments
Viaarxiv icon

Fengshenbang 1.0: Being the Foundation of Chinese Cognitive Intelligence

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 07, 2022
Junjie Wang, Yuxiang Zhang, Lin Zhang, Ping Yang, Xinyu Gao, Ziwei Wu, Xiaoqun Dong, Junqing He, Jianheng Zhuo, Qi Yang, Yongfeng Huang, Xiayu Li, Yanghan Wu, Junyu Lu, Xinyu Zhu, Weifeng Chen, Ting Han, Kunhao Pan, Rui Wang, Hao Wang, Xiaojun Wu, Zhongshen Zeng, Chongpei Chen, Ruyi Gan, Jiaxing Zhang

Figure 1 for Fengshenbang 1.0: Being the Foundation of Chinese Cognitive Intelligence
Figure 2 for Fengshenbang 1.0: Being the Foundation of Chinese Cognitive Intelligence
Figure 3 for Fengshenbang 1.0: Being the Foundation of Chinese Cognitive Intelligence
Figure 4 for Fengshenbang 1.0: Being the Foundation of Chinese Cognitive Intelligence
Viaarxiv icon

Humble Teachers Teach Better Students for Semi-Supervised Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 19, 2021
Yihe Tang, Weifeng Chen, Yijun Luo, Yuting Zhang

Figure 1 for Humble Teachers Teach Better Students for Semi-Supervised Object Detection
Figure 2 for Humble Teachers Teach Better Students for Semi-Supervised Object Detection
Figure 3 for Humble Teachers Teach Better Students for Semi-Supervised Object Detection
Figure 4 for Humble Teachers Teach Better Students for Semi-Supervised Object Detection
Viaarxiv icon

OASIS: A Large-Scale Dataset for Single Image 3D in the Wild

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 26, 2020
Weifeng Chen, Shengyi Qian, David Fan, Noriyuki Kojima, Max Hamilton, Jia Deng

Figure 1 for OASIS: A Large-Scale Dataset for Single Image 3D in the Wild
Figure 2 for OASIS: A Large-Scale Dataset for Single Image 3D in the Wild
Figure 3 for OASIS: A Large-Scale Dataset for Single Image 3D in the Wild
Figure 4 for OASIS: A Large-Scale Dataset for Single Image 3D in the Wild
Viaarxiv icon