Alert button
Picture for Yujun Shi

Yujun Shi

Alert button

InstaDrag: Lightning Fast and Accurate Drag-based Image Editing Emerging from Videos

Add code
Bookmark button
Alert button
May 22, 2024
Yujun Shi, Jun Hao Liew, Hanshu Yan, Vincent Y. F. Tan, Jiashi Feng

Viaarxiv icon

MagicTime: Time-lapse Video Generation Models as Metamorphic Simulators

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 07, 2024
Shenghai Yuan, Jinfa Huang, Yujun Shi, Yongqi Xu, Ruijie Zhu, Bin Lin, Xinhua Cheng, Li Yuan, Jiebo Luo

Viaarxiv icon

Envision3D: One Image to 3D with Anchor Views Interpolation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 13, 2024
Yatian Pang, Tanghui Jia, Yujun Shi, Zhenyu Tang, Junwu Zhang, Xinhua Cheng, Xing Zhou, Francis E. H. Tay, Li Yuan

Figure 1 for Envision3D: One Image to 3D with Anchor Views Interpolation
Figure 2 for Envision3D: One Image to 3D with Anchor Views Interpolation
Figure 3 for Envision3D: One Image to 3D with Anchor Views Interpolation
Figure 4 for Envision3D: One Image to 3D with Anchor Views Interpolation
Viaarxiv icon

DragDiffusion: Harnessing Diffusion Models for Interactive Point-based Image Editing

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 09, 2023
Yujun Shi, Chuhui Xue, Jiachun Pan, Wenqing Zhang, Vincent Y. F. Tan, Song Bai

Figure 1 for DragDiffusion: Harnessing Diffusion Models for Interactive Point-based Image Editing
Figure 2 for DragDiffusion: Harnessing Diffusion Models for Interactive Point-based Image Editing
Figure 3 for DragDiffusion: Harnessing Diffusion Models for Interactive Point-based Image Editing
Viaarxiv icon

Mix-of-Show: Decentralized Low-Rank Adaptation for Multi-Concept Customization of Diffusion Models

Add code
Bookmark button
Alert button
May 29, 2023
Yuchao Gu, Xintao Wang, Jay Zhangjie Wu, Yujun Shi, Yunpeng Chen, Zihan Fan, Wuyou Xiao, Rui Zhao, Shuning Chang, Weijia Wu, Yixiao Ge, Ying Shan, Mike Zheng Shou

Figure 1 for Mix-of-Show: Decentralized Low-Rank Adaptation for Multi-Concept Customization of Diffusion Models
Figure 2 for Mix-of-Show: Decentralized Low-Rank Adaptation for Multi-Concept Customization of Diffusion Models
Figure 3 for Mix-of-Show: Decentralized Low-Rank Adaptation for Multi-Concept Customization of Diffusion Models
Figure 4 for Mix-of-Show: Decentralized Low-Rank Adaptation for Multi-Concept Customization of Diffusion Models
Viaarxiv icon

Learning with Fantasy: Semantic-Aware Virtual Contrastive Constraint for Few-Shot Class-Incremental Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 02, 2023
Zeyin Song, Yifan Zhao, Yujun Shi, Peixi Peng, Li Yuan, Yonghong Tian

Figure 1 for Learning with Fantasy: Semantic-Aware Virtual Contrastive Constraint for Few-Shot Class-Incremental Learning
Figure 2 for Learning with Fantasy: Semantic-Aware Virtual Contrastive Constraint for Few-Shot Class-Incremental Learning
Figure 3 for Learning with Fantasy: Semantic-Aware Virtual Contrastive Constraint for Few-Shot Class-Incremental Learning
Figure 4 for Learning with Fantasy: Semantic-Aware Virtual Contrastive Constraint for Few-Shot Class-Incremental Learning
Viaarxiv icon

Towards Understanding and Mitigating Dimensional Collapse in Heterogeneous Federated Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 01, 2022
Yujun Shi, Jian Liang, Wenqing Zhang, Vincent Y. F. Tan, Song Bai

Figure 1 for Towards Understanding and Mitigating Dimensional Collapse in Heterogeneous Federated Learning
Figure 2 for Towards Understanding and Mitigating Dimensional Collapse in Heterogeneous Federated Learning
Figure 3 for Towards Understanding and Mitigating Dimensional Collapse in Heterogeneous Federated Learning
Figure 4 for Towards Understanding and Mitigating Dimensional Collapse in Heterogeneous Federated Learning
Viaarxiv icon

Mimicking the Oracle: An Initial Phase Decorrelation Approach for Class Incremental Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 03, 2022
Yujun Shi, Kuangqi Zhou, Jian Liang, Zihang Jiang, Jiashi Feng, Philip Torr, Song Bai, Vincent Y. F. Tan

Figure 1 for Mimicking the Oracle: An Initial Phase Decorrelation Approach for Class Incremental Learning
Figure 2 for Mimicking the Oracle: An Initial Phase Decorrelation Approach for Class Incremental Learning
Figure 3 for Mimicking the Oracle: An Initial Phase Decorrelation Approach for Class Incremental Learning
Figure 4 for Mimicking the Oracle: An Initial Phase Decorrelation Approach for Class Incremental Learning
Viaarxiv icon

Refiner: Refining Self-attention for Vision Transformers

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 07, 2021
Daquan Zhou, Yujun Shi, Bingyi Kang, Weihao Yu, Zihang Jiang, Yuan Li, Xiaojie Jin, Qibin Hou, Jiashi Feng

Figure 1 for Refiner: Refining Self-attention for Vision Transformers
Figure 2 for Refiner: Refining Self-attention for Vision Transformers
Figure 3 for Refiner: Refining Self-attention for Vision Transformers
Figure 4 for Refiner: Refining Self-attention for Vision Transformers
Viaarxiv icon

Continual Learning via Bit-Level Information Preserving

Add code
Bookmark button
Alert button
May 10, 2021
Yujun Shi, Li Yuan, Yunpeng Chen, Jiashi Feng

Figure 1 for Continual Learning via Bit-Level Information Preserving
Figure 2 for Continual Learning via Bit-Level Information Preserving
Figure 3 for Continual Learning via Bit-Level Information Preserving
Figure 4 for Continual Learning via Bit-Level Information Preserving
Viaarxiv icon