Alert button
Picture for Haoyu Ma

Haoyu Ma

Alert button

MaskINT: Video Editing via Interpolative Non-autoregressive Masked Transformers

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 19, 2023
Haoyu Ma, Shahin Mahdizadehaghdam, Bichen Wu, Zhipeng Fan, Yuchao Gu, Wenliang Zhao, Lior Shapira, Xiaohui Xie

Viaarxiv icon

Instance Tracking in 3D Scenes from Egocentric Videos

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 07, 2023
Yunhan Zhao, Haoyu Ma, Shu Kong, Charless Fowlkes

Viaarxiv icon

CVTHead: One-shot Controllable Head Avatar with Vertex-feature Transformer

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 11, 2023
Haoyu Ma, Tong Zhang, Shanlin Sun, Xiangyi Yan, Kun Han, Xiaohui Xie

Viaarxiv icon

Harmony World Models: Boosting Sample Efficiency for Model-based Reinforcement Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 30, 2023
Haoyu Ma, Jialong Wu, Ningya Feng, Jianmin Wang, Mingsheng Long

Viaarxiv icon

Light Field Diffusion for Single-View Novel View Synthesis

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 23, 2023
Yifeng Xiong, Haoyu Ma, Shanlin Sun, Kun Han, Xiaohui Xie

Viaarxiv icon

Hybrid-CSR: Coupling Explicit and Implicit Shape Representation for Cortical Surface Reconstruction

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 23, 2023
Shanlin Sun, Thanh-Tung Le, Chenyu You, Hao Tang, Kun Han, Haoyu Ma, Deying Kong, Xiangyi Yan, Xiaohui Xie

Figure 1 for Hybrid-CSR: Coupling Explicit and Implicit Shape Representation for Cortical Surface Reconstruction
Figure 2 for Hybrid-CSR: Coupling Explicit and Implicit Shape Representation for Cortical Surface Reconstruction
Figure 3 for Hybrid-CSR: Coupling Explicit and Implicit Shape Representation for Cortical Surface Reconstruction
Figure 4 for Hybrid-CSR: Coupling Explicit and Implicit Shape Representation for Cortical Surface Reconstruction
Viaarxiv icon

Pre-training Contextualized World Models with In-the-wild Videos for Reinforcement Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
May 29, 2023
Jialong Wu, Haoyu Ma, Chaoyi Deng, Mingsheng Long

Figure 1 for Pre-training Contextualized World Models with In-the-wild Videos for Reinforcement Learning
Figure 2 for Pre-training Contextualized World Models with In-the-wild Videos for Reinforcement Learning
Figure 3 for Pre-training Contextualized World Models with In-the-wild Videos for Reinforcement Learning
Figure 4 for Pre-training Contextualized World Models with In-the-wild Videos for Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

Hybrid Transformer and CNN Attention Network for Stereo Image Super-resolution

Add code
Bookmark button
Alert button
May 09, 2023
Ming Cheng, Haoyu Ma, Qiufang Ma, Xiaopeng Sun, Weiqi Li, Zhenyu Zhang, Xuhan Sheng, Shijie Zhao, Junlin Li, Li Zhang

Figure 1 for Hybrid Transformer and CNN Attention Network for Stereo Image Super-resolution
Figure 2 for Hybrid Transformer and CNN Attention Network for Stereo Image Super-resolution
Figure 3 for Hybrid Transformer and CNN Attention Network for Stereo Image Super-resolution
Figure 4 for Hybrid Transformer and CNN Attention Network for Stereo Image Super-resolution
Viaarxiv icon

OPDN: Omnidirectional Position-aware Deformable Network for Omnidirectional Image Super-Resolution

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 26, 2023
Xiaopeng Sun, Weiqi Li, Zhenyu Zhang, Qiufang Ma, Xuhan Sheng, Ming Cheng, Haoyu Ma, Shijie Zhao, Jian Zhang, Junlin Li, Li Zhang

Figure 1 for OPDN: Omnidirectional Position-aware Deformable Network for Omnidirectional Image Super-Resolution
Figure 2 for OPDN: Omnidirectional Position-aware Deformable Network for Omnidirectional Image Super-Resolution
Figure 3 for OPDN: Omnidirectional Position-aware Deformable Network for Omnidirectional Image Super-Resolution
Figure 4 for OPDN: Omnidirectional Position-aware Deformable Network for Omnidirectional Image Super-Resolution
Viaarxiv icon