Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

A Graph-Enhanced Click Model for Web SearchJianghao Lin , Weiwen Liu , Xinyi Dai , Weinan Zhang , Shuai Li , Ruiming Tang , Xiuqiang He , Jianye Hao , Yong Yu

* 10 pages; Accepted by SIGIR 2021 

   Access Paper or Ask Questions

Regularization Penalty Optimization for Addressing Data Quality Variance in OoD AlgorithmsRunpeng Yu , Hong Zhu , Kaican Li , Lanqing Hong , Rui Zhang , Nanyang Ye , Shao-Lun Huang , Xiuqiang He


   Access Paper or Ask Questions

ReLoop: A Self-Correction Continual Learning Loop for Recommender SystemsGuohao Cai , Jieming Zhu , Quanyu Dai , Zhenhua Dong , Xiuqiang He , Ruiming Tang , Rui Zhang

* Accepted by SIGIR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Contrastive Learning with Positive-Negative Frame Mask for Music RepresentationDong Yao , Zhou Zhao , Shengyu Zhang , Jieming Zhu , Yudong Zhu , Rui Zhang , Xiuqiang He

* Accepted by WWW2022 

   Access Paper or Ask Questions

PEAR: Personalized Re-ranking with Contextualized Transformer for RecommendationYi Li , Jieming Zhu , Weiwen Liu , Liangcai Su , Guohao Cai , Qi Zhang , Ruiming Tang , Xi Xiao , Xiuqiang He

* Accepted by WWW 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Debiased Recommendation with User Feature BalancingMengyue Yang , Guohao Cai , Furui Liu , Zhenhua Dong , Xiuqiang He , Jianye Hao , Jun Wang , Xu Chen


   Access Paper or Ask Questions

Towards Low-loss 1-bit Quantization of User-item Representations for Top-K RecommendationYankai Chen , Yifei Zhang , Yingxue Zhang , Huifeng Guo , Jingjie Li , Ruiming Tang , Xiuqiang He , Irwin King


   Access Paper or Ask Questions

MISS: Multi-Interest Self-Supervised Learning Framework for Click-Through Rate PredictionWei Guo , Can Zhang , Zhicheng He , Jiarui Qin , Huifeng Guo , Bo Chen , Ruiming Tang , Xiuqiang He , Rui Zhang

* Accepted by ICDE2022 

   Access Paper or Ask Questions

QA4PRF: A Question Answering based Framework for Pseudo Relevance FeedbackHandong Ma , Jiawei Hou , Chenxu Zhu , Weinan Zhang , Ruiming Tang , Jincai Lai , Jieming Zhu , Xiuqiang He , Yong Yu

* accepted by Access 

   Access Paper or Ask Questions

AIM: Automatic Interaction Machine for Click-Through Rate PredictionChenxu Zhu , Bo Chen , Weinan Zhang , Jincai Lai , Ruiming Tang , Xiuqiang He , Zhenguo Li , Yong Yu

* 14 pages. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2003.11235 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
>>