Alert button
Picture for Weihang Su

Weihang Su

Alert button

Scaling Laws For Dense Retrieval

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 27, 2024
Yan Fang, Jingtao Zhan, Qingyao Ai, Jiaxin Mao, Weihang Su, Jia Chen, Yiqun Liu

Viaarxiv icon

DRAGIN: Dynamic Retrieval Augmented Generation based on the Real-time Information Needs of Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 15, 2024
Weihang Su, Yichen Tang, Qingyao Ai, Zhijing Wu, Yiqun Liu

Figure 1 for DRAGIN: Dynamic Retrieval Augmented Generation based on the Real-time Information Needs of Large Language Models
Figure 2 for DRAGIN: Dynamic Retrieval Augmented Generation based on the Real-time Information Needs of Large Language Models
Figure 3 for DRAGIN: Dynamic Retrieval Augmented Generation based on the Real-time Information Needs of Large Language Models
Figure 4 for DRAGIN: Dynamic Retrieval Augmented Generation based on the Real-time Information Needs of Large Language Models
Viaarxiv icon

Unsupervised Real-Time Hallucination Detection based on the Internal States of Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 11, 2024
Weihang Su, Changyue Wang, Qingyao Ai, Yiran HU, Zhijing Wu, Yujia Zhou, Yiqun Liu

Figure 1 for Unsupervised Real-Time Hallucination Detection based on the Internal States of Large Language Models
Figure 2 for Unsupervised Real-Time Hallucination Detection based on the Internal States of Large Language Models
Figure 3 for Unsupervised Real-Time Hallucination Detection based on the Internal States of Large Language Models
Figure 4 for Unsupervised Real-Time Hallucination Detection based on the Internal States of Large Language Models
Viaarxiv icon

Wikiformer: Pre-training with Structured Information of Wikipedia for Ad-hoc Retrieval

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 01, 2024
Weihang Su, Qingyao Ai, Xiangsheng Li, Jia Chen, Yiqun Liu, Xiaolong Wu, Shengluan Hou

Figure 1 for Wikiformer: Pre-training with Structured Information of Wikipedia for Ad-hoc Retrieval
Figure 2 for Wikiformer: Pre-training with Structured Information of Wikipedia for Ad-hoc Retrieval
Figure 3 for Wikiformer: Pre-training with Structured Information of Wikipedia for Ad-hoc Retrieval
Figure 4 for Wikiformer: Pre-training with Structured Information of Wikipedia for Ad-hoc Retrieval
Viaarxiv icon

Relevance Feedback with Brain Signals

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 09, 2023
Ziyi Ye, Xiaohui Xie, Qingyao Ai, Yiqun Liu, Zhihong Wang, Weihang Su, Min Zhang

Viaarxiv icon

Caseformer: Pre-training for Legal Case Retrieval

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 01, 2023
Weihang Su, Qingyao Ai, Yueyue Wu, Yixiao Ma, Haitao Li, Yiqun Liu

Figure 1 for Caseformer: Pre-training for Legal Case Retrieval
Figure 2 for Caseformer: Pre-training for Legal Case Retrieval
Figure 3 for Caseformer: Pre-training for Legal Case Retrieval
Figure 4 for Caseformer: Pre-training for Legal Case Retrieval
Viaarxiv icon

THUIR2 at NTCIR-16 Session Search (SS) Task

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 01, 2023
Weihang Su, Xiangsheng Li, Yiqun Liu, Min Zhang, Shaoping Ma

Viaarxiv icon

THUIR@COLIEE 2023: More Parameters and Legal Knowledge for Legal Case Entailment

Add code
Bookmark button
Alert button
May 11, 2023
Haitao Li, Changyue Wang, Weihang Su, Yueyue Wu, Qingyao Ai, Yiqun Liu

Figure 1 for THUIR@COLIEE 2023: More Parameters and Legal Knowledge for Legal Case Entailment
Figure 2 for THUIR@COLIEE 2023: More Parameters and Legal Knowledge for Legal Case Entailment
Figure 3 for THUIR@COLIEE 2023: More Parameters and Legal Knowledge for Legal Case Entailment
Figure 4 for THUIR@COLIEE 2023: More Parameters and Legal Knowledge for Legal Case Entailment
Viaarxiv icon

THUIR@COLIEE 2023: Incorporating Structural Knowledge into Pre-trained Language Models for Legal Case Retrieval

Add code
Bookmark button
Alert button
May 11, 2023
Haitao Li, Weihang Su, Changyue Wang, Yueyue Wu, Qingyao Ai, Yiqun Liu

Figure 1 for THUIR@COLIEE 2023: Incorporating Structural Knowledge into Pre-trained Language Models for Legal Case Retrieval
Figure 2 for THUIR@COLIEE 2023: Incorporating Structural Knowledge into Pre-trained Language Models for Legal Case Retrieval
Figure 3 for THUIR@COLIEE 2023: Incorporating Structural Knowledge into Pre-trained Language Models for Legal Case Retrieval
Figure 4 for THUIR@COLIEE 2023: Incorporating Structural Knowledge into Pre-trained Language Models for Legal Case Retrieval
Viaarxiv icon