Alert button
Picture for Qing Lu

Qing Lu

Alert button

An Association Test Based on Kernel-Based Neural Networks for Complex Genetic Association Analysis

Dec 06, 2023
Tingting Hou, Chang Jiang, Qing Lu

Figure 1 for An Association Test Based on Kernel-Based Neural Networks for Complex Genetic Association Analysis
Figure 2 for An Association Test Based on Kernel-Based Neural Networks for Complex Genetic Association Analysis
Figure 3 for An Association Test Based on Kernel-Based Neural Networks for Complex Genetic Association Analysis
Figure 4 for An Association Test Based on Kernel-Based Neural Networks for Complex Genetic Association Analysis
Viaarxiv icon

A Kernel-Based Neural Network Test for High-dimensional Sequencing Data Analysis

Dec 06, 2023
Tingting Hou, Chang Jiang, Qing Lu

Figure 1 for A Kernel-Based Neural Network Test for High-dimensional Sequencing Data Analysis
Figure 2 for A Kernel-Based Neural Network Test for High-dimensional Sequencing Data Analysis
Figure 3 for A Kernel-Based Neural Network Test for High-dimensional Sequencing Data Analysis
Figure 4 for A Kernel-Based Neural Network Test for High-dimensional Sequencing Data Analysis
Viaarxiv icon

Proof-of-Federated-Learning-Subchain: Free Partner Selection Subchain Based on Federated Learning

Jul 30, 2023
Boyang Li, Bingyu Shen, Qing Lu, Taeho Jung, Yiyu Shi

Figure 1 for Proof-of-Federated-Learning-Subchain: Free Partner Selection Subchain Based on Federated Learning
Figure 2 for Proof-of-Federated-Learning-Subchain: Free Partner Selection Subchain Based on Federated Learning
Figure 3 for Proof-of-Federated-Learning-Subchain: Free Partner Selection Subchain Based on Federated Learning
Figure 4 for Proof-of-Federated-Learning-Subchain: Free Partner Selection Subchain Based on Federated Learning
Viaarxiv icon

A Sieve Quasi-likelihood Ratio Test for Neural Networks with Applications to Genetic Association Studies

Dec 16, 2022
Xiaoxi Shen, Chang Jiang, Lyudmila Sakhanenko, Qing Lu

Figure 1 for A Sieve Quasi-likelihood Ratio Test for Neural Networks with Applications to Genetic Association Studies
Figure 2 for A Sieve Quasi-likelihood Ratio Test for Neural Networks with Applications to Genetic Association Studies
Figure 3 for A Sieve Quasi-likelihood Ratio Test for Neural Networks with Applications to Genetic Association Studies
Viaarxiv icon

A Neural Network Based Method with Transfer Learning for Genetic Data Analysis

Jun 20, 2022
Jinghang Lin, Shan Zhang, Qing Lu

Figure 1 for A Neural Network Based Method with Transfer Learning for Genetic Data Analysis
Figure 2 for A Neural Network Based Method with Transfer Learning for Genetic Data Analysis
Figure 3 for A Neural Network Based Method with Transfer Learning for Genetic Data Analysis
Figure 4 for A Neural Network Based Method with Transfer Learning for Genetic Data Analysis
Viaarxiv icon

RT-DNAS: Real-time Constrained Differentiable Neural Architecture Search for 3D Cardiac Cine MRI Segmentation

Jun 13, 2022
Qing Lu, Xiaowei Xu, Shunjie Dong, Cong Hao, Lei Yang, Cheng Zhuo, Yiyu Shi

Figure 1 for RT-DNAS: Real-time Constrained Differentiable Neural Architecture Search for 3D Cardiac Cine MRI Segmentation
Figure 2 for RT-DNAS: Real-time Constrained Differentiable Neural Architecture Search for 3D Cardiac Cine MRI Segmentation
Figure 3 for RT-DNAS: Real-time Constrained Differentiable Neural Architecture Search for 3D Cardiac Cine MRI Segmentation
Figure 4 for RT-DNAS: Real-time Constrained Differentiable Neural Architecture Search for 3D Cardiac Cine MRI Segmentation
Viaarxiv icon

Quantization of Deep Neural Networks for Accurate EdgeComputing

Apr 25, 2021
Wentao Chen, Hailong Qiu, Jian Zhuang, Chutong Zhang, Yu Hu, Qing Lu, Tianchen Wang, Yiyu Shi†, Meiping Huang, Xiaowe Xu

Figure 1 for Quantization of Deep Neural Networks for Accurate EdgeComputing
Figure 2 for Quantization of Deep Neural Networks for Accurate EdgeComputing
Figure 3 for Quantization of Deep Neural Networks for Accurate EdgeComputing
Figure 4 for Quantization of Deep Neural Networks for Accurate EdgeComputing
Viaarxiv icon

Expectile Neural Networks for Genetic Data Analysis of Complex Diseases

Oct 26, 2020
Jinghang Lin, Xiaoran Tong, Chenxi Li, Qing Lu

Figure 1 for Expectile Neural Networks for Genetic Data Analysis of Complex Diseases
Figure 2 for Expectile Neural Networks for Genetic Data Analysis of Complex Diseases
Figure 3 for Expectile Neural Networks for Genetic Data Analysis of Complex Diseases
Figure 4 for Expectile Neural Networks for Genetic Data Analysis of Complex Diseases
Viaarxiv icon

NASS: Optimizing Secure Inference via Neural Architecture Search

Feb 16, 2020
Song Bian, Weiwen Jiang, Qing Lu, Yiyu Shi, Takashi Sato

Figure 1 for NASS: Optimizing Secure Inference via Neural Architecture Search
Figure 2 for NASS: Optimizing Secure Inference via Neural Architecture Search
Figure 3 for NASS: Optimizing Secure Inference via Neural Architecture Search
Figure 4 for NASS: Optimizing Secure Inference via Neural Architecture Search
Viaarxiv icon