Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Qing Lu

Quantization of Deep Neural Networks for Accurate EdgeComputing


Apr 25, 2021
Wentao Chen, Hailong Qiu, Jian Zhuang, Chutong Zhang, Yu Hu, Qing Lu, Tianchen Wang, Yiyu Shi†, Meiping Huang, Xiaowe Xu

* 11 pages, 3 figures, 10 tables, accepted by the ACM Journal on Emerging Technologies in Computing Systems (JETC) 

  Access Paper or Ask Questions

Expectile Neural Networks for Genetic Data Analysis of Complex Diseases


Oct 26, 2020
Jinghang Lin, Xiaoran Tong, Chenxi Li, Qing Lu


  Access Paper or Ask Questions

NASS: Optimizing Secure Inference via Neural Architecture Search


Feb 16, 2020
Song Bian, Weiwen Jiang, Qing Lu, Yiyu Shi, Takashi Sato

* 8 pages, 6 figures, in Proceedings of ECAI 2020, the 24th European Conference on Artificial Intelligence 

  Access Paper or Ask Questions

On Neural Architecture Search for Resource-Constrained Hardware Platforms


Oct 31, 2019
Qing Lu, Weiwen Jiang, Xiaowei Xu, Yiyu Shi, Jingtong Hu

* 8 pages, ICCAD 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Grand Challenge of 106-Point Facial Landmark Localization


May 09, 2019
Yinglu Liu, Hao Shen, Yue Si, Xiaobo Wang, Xiangyu Zhu, Hailin Shi, Zhibin Hong, Hanqi Guo, Ziyuan Guo, Yanqin Chen, Bi Li, Teng Xi, Jun Yu, Haonian Xie, Guochen Xie, Mengyan Li, Qing Lu, Zengfu Wang, Shenqi Lai, Zhenhua Chai, Xiaoming Wei

* Accepted at ICME2019 Grand Challenge 

  Access Paper or Ask Questions

Quantization of Fully Convolutional Networks for Accurate Biomedical Image Segmentation


Mar 13, 2018
Xiaowei Xu, Qing Lu, Yu Hu, Lin Yang, Sharon Hu, Danny Chen, Yiyu Shi

* 9 pages, 11 Figs, 1 Table, Accepted by CVPR 

  Access Paper or Ask Questions

Generalized Similarity U: A Non-parametric Test of Association Based on Similarity


Jan 04, 2018
Changshuai Wei, Qing Lu

* Bioinformatics (2017): btx103 

  Access Paper or Ask Questions

Trees Assembling Mann Whitney Approach for Detecting Genome-wide Joint Association among Low Marginal Effect loci


May 05, 2015
Changshuai Wei, Daniel J. Schaid, Qing Lu

* Genet Epidemiol. 2013 Jan;37(1):84-91 

  Access Paper or Ask Questions