Alert button
Picture for Liwei Wu

Liwei Wu

Alert button

Train Once, Get a Family: State-Adaptive Balances for Offline-to-Online Reinforcement Learning

Oct 30, 2023
Shenzhi Wang, Qisen Yang, Jiawei Gao, Matthieu Gaetan Lin, Hao Chen, Liwei Wu, Ning Jia, Shiji Song, Gao Huang

Viaarxiv icon

Balancing Logit Variation for Long-tailed Semantic Segmentation

Jun 03, 2023
Yuchao Wang, Jingjing Fei, Haochen Wang, Wei Li, Tianpeng Bao, Liwei Wu, Rui Zhao, Yujun Shen

Figure 1 for Balancing Logit Variation for Long-tailed Semantic Segmentation
Figure 2 for Balancing Logit Variation for Long-tailed Semantic Segmentation
Figure 3 for Balancing Logit Variation for Long-tailed Semantic Segmentation
Figure 4 for Balancing Logit Variation for Long-tailed Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

3D Model-based Zero-Shot Pose Estimation Pipeline

May 29, 2023
Jianqiu Chen, Mingshan Sun, Tianpeng Bao, Rui Zhao, Liwei Wu, Zhenyu He

Figure 1 for 3D Model-based Zero-Shot Pose Estimation Pipeline
Figure 2 for 3D Model-based Zero-Shot Pose Estimation Pipeline
Figure 3 for 3D Model-based Zero-Shot Pose Estimation Pipeline
Figure 4 for 3D Model-based Zero-Shot Pose Estimation Pipeline
Viaarxiv icon

Pulling Target to Source: A New Perspective on Domain Adaptive Semantic Segmentation

May 23, 2023
Haochen Wang, Yujun Shen, Jingjing Fei, Wei Li, Liwei Wu, Yuxi Wang, Zhaoxiang Zhang

Figure 1 for Pulling Target to Source: A New Perspective on Domain Adaptive Semantic Segmentation
Figure 2 for Pulling Target to Source: A New Perspective on Domain Adaptive Semantic Segmentation
Figure 3 for Pulling Target to Source: A New Perspective on Domain Adaptive Semantic Segmentation
Figure 4 for Pulling Target to Source: A New Perspective on Domain Adaptive Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

SeqCo-DETR: Sequence Consistency Training for Self-Supervised Object Detection with Transformers

Mar 15, 2023
Guoqiang Jin, Fan Yang, Mingshan Sun, Ruyi Zhao, Yakun Liu, Wei Li, Tianpeng Bao, Liwei Wu, Xingyu Zeng, Rui Zhao

Figure 1 for SeqCo-DETR: Sequence Consistency Training for Self-Supervised Object Detection with Transformers
Figure 2 for SeqCo-DETR: Sequence Consistency Training for Self-Supervised Object Detection with Transformers
Figure 3 for SeqCo-DETR: Sequence Consistency Training for Self-Supervised Object Detection with Transformers
Figure 4 for SeqCo-DETR: Sequence Consistency Training for Self-Supervised Object Detection with Transformers
Viaarxiv icon

Efficient Masked Autoencoders with Self-Consistency

Feb 28, 2023
Zhaowen Li, Yousong Zhu, Zhiyang Chen, Wei Li, Chaoyang Zhao, Liwei Wu, Rui Zhao, Ming Tang, Jinqiao Wang

Figure 1 for Efficient Masked Autoencoders with Self-Consistency
Figure 2 for Efficient Masked Autoencoders with Self-Consistency
Figure 3 for Efficient Masked Autoencoders with Self-Consistency
Figure 4 for Efficient Masked Autoencoders with Self-Consistency
Viaarxiv icon

Beyond Triplet: Leveraging the Most Data for Multimodal Machine Translation

Dec 20, 2022
Yaoming Zhu, Zewei Sun, Shanbo Cheng, Yuyang Huang, Liwei Wu, Mingxuan Wang

Figure 1 for Beyond Triplet: Leveraging the Most Data for Multimodal Machine Translation
Figure 2 for Beyond Triplet: Leveraging the Most Data for Multimodal Machine Translation
Figure 3 for Beyond Triplet: Leveraging the Most Data for Multimodal Machine Translation
Figure 4 for Beyond Triplet: Leveraging the Most Data for Multimodal Machine Translation
Viaarxiv icon

Exploring Stochastic Autoregressive Image Modeling for Visual Representation

Dec 03, 2022
Yu Qi, Fan Yang, Yousong Zhu, Yufei Liu, Liwei Wu, Rui Zhao, Wei Li

Figure 1 for Exploring Stochastic Autoregressive Image Modeling for Visual Representation
Figure 2 for Exploring Stochastic Autoregressive Image Modeling for Visual Representation
Figure 3 for Exploring Stochastic Autoregressive Image Modeling for Visual Representation
Figure 4 for Exploring Stochastic Autoregressive Image Modeling for Visual Representation
Viaarxiv icon

MIAD: A Maintenance Inspection Dataset for Unsupervised Anomaly Detection

Nov 28, 2022
Tianpeng Bao, Jiadong Chen, Wei Li, Xiang Wang, Jingjing Fei, Liwei Wu, Rui Zhao, Ye Zheng

Figure 1 for MIAD: A Maintenance Inspection Dataset for Unsupervised Anomaly Detection
Figure 2 for MIAD: A Maintenance Inspection Dataset for Unsupervised Anomaly Detection
Figure 3 for MIAD: A Maintenance Inspection Dataset for Unsupervised Anomaly Detection
Figure 4 for MIAD: A Maintenance Inspection Dataset for Unsupervised Anomaly Detection
Viaarxiv icon

PARAGEN : A Parallel Generation Toolkit

Oct 07, 2022
Jiangtao Feng, Yi Zhou, Jun Zhang, Xian Qian, Liwei Wu, Zhexi Zhang, Yanming Liu, Mingxuan Wang, Lei Li, Hao Zhou

Figure 1 for PARAGEN : A Parallel Generation Toolkit
Figure 2 for PARAGEN : A Parallel Generation Toolkit
Figure 3 for PARAGEN : A Parallel Generation Toolkit
Figure 4 for PARAGEN : A Parallel Generation Toolkit
Viaarxiv icon