Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Obj2Seq: Formatting Objects as Sequences with Class Prompt for Visual Tasks


Sep 28, 2022
Zhiyang Chen, Yousong Zhu, Zhaowen Li, Fan Yang, Wei Li, Haixin Wang, Chaoyang Zhao, Liwei Wu, Rui Zhao, Jinqiao Wang, Ming Tang

* Accepted by NeurIPS 2022. Code available at https://github.com/CASIA-IVA-Lab/Obj2Seq 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Learning from Future: A Novel Self-Training Framework for Semantic Segmentation


Sep 18, 2022
Ye Du, Yujun Shen, Haochen Wang, Jingjing Fei, Wei Li, Liwei Wu, Rui Zhao, Zehua Fu, Qingjie Liu

* Accepted to NeurIPS 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Uni6Dv2: Noise Elimination for 6D Pose Estimation


Aug 15, 2022
Mingshan Sun, Ye Zheng, Tianpeng Bao, Jianqiu Chen, Guoqiang Jin, Liwei Wu, Rui Zhao, Xiaoke Jiang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Benchmarking Unsupervised Anomaly Detection and Localization


May 30, 2022
Ye Zheng, Xiang Wang, Yu Qi, Wei Li, Liwei Wu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Uni6D: A Unified CNN Framework without Projection Breakdown for 6D Pose Estimation


Apr 05, 2022
Xiaoke Jiang, Donghai Li, Hao Chen, Ye Zheng, Rui Zhao, Liwei Wu

* CVPR2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Semi-Supervised Semantic Segmentation Using Unreliable Pseudo-Labels


Mar 14, 2022
Yuchao Wang, Haochen Wang, Yujun Shen, Jingjing Fei, Wei Li, Guoqiang Jin, Liwei Wu, Rui Zhao, Xinyi Le

* Accepted to CVPR 2022. Project: https://haochen-wang409.github.io/U2PL/ 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

UniVIP: A Unified Framework for Self-Supervised Visual Pre-training


Mar 14, 2022
Zhaowen Li, Yousong Zhu, Fan Yang, Wei Li, Chaoyang Zhao, Yingying Chen, Zhiyang Chen, Jiahao Xie, Liwei Wu, Rui Zhao, Ming Tang, Jinqiao Wang

* Accepted by CVPR2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Unified Multimodal Punctuation Restoration Framework for Mixed-Modality Corpus


Jan 24, 2022
Yaoming Zhu, Liwei Wu, Shanbo Cheng, Mingxuan Wang

* 5 pages, accepted by ICASSP'2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

FastFlow: Unsupervised Anomaly Detection and Localization via 2D Normalizing Flows


Nov 16, 2021
Jiawei Yu, Ye Zheng, Xiang Wang, Wei Li, Yushuang Wu, Rui Zhao, Liwei Wu

* 11 pages,8 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
>>