Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Slide-Transformer: Hierarchical Vision Transformer with Local Self-Attention


Apr 09, 2023
Xuran Pan, Tianzhu Ye, Zhuofan Xia, Shiji Song, Gao Huang

Add code

* Accepted to CVPR2023 

   Access Paper or Ask Questions

Zero-shot Generative Model Adaptation via Image-specific Prompt Learning


Apr 06, 2023
Jiayi Guo, Chaofei Wang, You Wu, Eric Zhang, Kai Wang, Xingqian Xu, Shiji Song, Humphrey Shi, Gao Huang

Add code

* Accepted by CVPR 2023. GitHub: https://github.com/Picsart-AI-Research/IPL-Zero-Shot-Generative-Model-Adaptation 

   Access Paper or Ask Questions

Adaptive Rotated Convolution for Rotated Object Detection


Mar 14, 2023
Yifan Pu, Yiru Wang, Zhuofan Xia, Yizeng Han, Yulin Wang, Weihao Gan, Zidong Wang, Shiji Song, Gao Huang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Joint Representation Learning for Text and 3D Point Cloud


Jan 18, 2023
Rui Huang, Xuran Pan, Henry Zheng, Haojun Jiang, Zhifeng Xie, Shiji Song, Gao Huang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

EfficientTrain: Exploring Generalized Curriculum Learning for Training Visual Backbones


Nov 17, 2022
Yulin Wang, Yang Yue, Rui Lu, Tianjiao Liu, Zhao Zhong, Shiji Song, Gao Huang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Cross-Modal Adapter for Text-Video Retrieval


Nov 17, 2022
Haojun Jiang, Jianke Zhang, Rui Huang, Chunjiang Ge, Zanlin Ni, Jiwen Lu, Jie Zhou, Shiji Song, Gao Huang

Add code

* Tech Report 

   Access Paper or Ask Questions

Contrastive Language-Image Pre-Training with Knowledge Graphs


Oct 17, 2022
Xuran Pan, Tianzhu Ye, Dongchen Han, Shiji Song, Gao Huang

Add code

* Accepted by NeurIPS2022 

   Access Paper or Ask Questions

Efficient Knowledge Distillation from Model Checkpoints


Oct 12, 2022
Chaofei Wang, Qisen Yang, Rui Huang, Shiji Song, Gao Huang

Add code

* Accepted by NeurIPS2022 

   Access Paper or Ask Questions

Latency-aware Spatial-wise Dynamic Networks


Oct 12, 2022
Yizeng Han, Zhihang Yuan, Yifan Pu, Chenhao Xue, Shiji Song, Guangyu Sun, Gao Huang

Add code

* NeurIPS 2022 

   Access Paper or Ask Questions

AdaFocusV3: On Unified Spatial-temporal Dynamic Video Recognition


Sep 27, 2022
Yulin Wang, Yang Yue, Xinhong Xu, Ali Hassani, Victor Kulikov, Nikita Orlov, Shiji Song, Humphrey Shi, Gao Huang

Add code

* ECCV 2022 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
>>