Alert button
Picture for Yi Zhou

Yi Zhou

Alert button

Delving into Multi-modal Multi-task Foundation Models for Road Scene Understanding: From Learning Paradigm Perspectives

Feb 05, 2024
Sheng Luo, Wei Chen, Wanxin Tian, Rui Liu, Luanxuan Hou, Xiubao Zhang, Haifeng Shen, Ruiqi Wu, Shuyi Geng, Yi Zhou, Ling Shao, Yi Yang, Bojun Gao, Qun Li, Guobin Wu

Viaarxiv icon

Multimodal-Enhanced Objectness Learner for Corner Case Detection in Autonomous Driving

Feb 03, 2024
Lixing Xiao, Ruixiao Shi, Xiaoyang Tang, Yi Zhou

Viaarxiv icon

Enhancing In-context Learning via Linear Probe Calibration

Jan 22, 2024
Momin Abbas, Yi Zhou, Parikshit Ram, Nathalie Baracaldo, Horst Samulowitz, Theodoros Salonidis, Tianyi Chen

Viaarxiv icon

Dual-scale Enhanced and Cross-generative Consistency Learning for Semi-supervised Polyp Segmentation

Dec 26, 2023
Yunqi Gu, Tao Zhou, Yizhe Zhang, Yi Zhou, Kelei He, Chen Gong, Huazhu Fu

Viaarxiv icon

Balanced SNR-Aware Distillation for Guided Text-to-Audio Generation

Dec 25, 2023
Bingzhi Liu, Yin Cao, Haohe Liu, Yi Zhou

Viaarxiv icon

Carve3D: Improving Multi-view Reconstruction Consistency for Diffusion Models with RL Finetuning

Dec 21, 2023
Desai Xie, Jiahao Li, Hao Tan, Xin Sun, Zhixin Shu, Yi Zhou, Sai Bi, Sören Pirk, Arie E. Kaufman

Viaarxiv icon

Forcing Generative Models to Degenerate Ones: The Power of Data Poisoning Attacks

Dec 07, 2023
Shuli Jiang, Swanand Ravindra Kadhe, Yi Zhou, Ling Cai, Nathalie Baracaldo

Viaarxiv icon

Segment Anything Model-guided Collaborative Learning Network for Scribble-supervised Polyp Segmentation

Dec 01, 2023
Yiming Zhao, Tao Zhou, Yunqi Gu, Yi Zhou, Yizhe Zhang, Ye Wu, Huazhu Fu

Figure 1 for Segment Anything Model-guided Collaborative Learning Network for Scribble-supervised Polyp Segmentation
Figure 2 for Segment Anything Model-guided Collaborative Learning Network for Scribble-supervised Polyp Segmentation
Figure 3 for Segment Anything Model-guided Collaborative Learning Network for Scribble-supervised Polyp Segmentation
Figure 4 for Segment Anything Model-guided Collaborative Learning Network for Scribble-supervised Polyp Segmentation
Viaarxiv icon

A Survey on Deep Learning for Polyp Segmentation: Techniques, Challenges and Future Trends

Nov 30, 2023
Jiaxin Mei, Tao Zhou, Kaiwen Huang, Yizhe Zhang, Yi Zhou, Ye Wu, Huazhu Fu

Figure 1 for A Survey on Deep Learning for Polyp Segmentation: Techniques, Challenges and Future Trends
Figure 2 for A Survey on Deep Learning for Polyp Segmentation: Techniques, Challenges and Future Trends
Figure 3 for A Survey on Deep Learning for Polyp Segmentation: Techniques, Challenges and Future Trends
Figure 4 for A Survey on Deep Learning for Polyp Segmentation: Techniques, Challenges and Future Trends
Viaarxiv icon

Event-based Visual Inertial Velometer

Nov 30, 2023
Xiuyuan Lu, Yi Zhou, Shaojie Shen

Viaarxiv icon