Alert button
Picture for Tianpeng Bao

Tianpeng Bao

Alert button

TPTU-v2: Boosting Task Planning and Tool Usage of Large Language Model-based Agents in Real-world Systems

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 19, 2023
Yilun Kong, Jingqing Ruan, Yihong Chen, Bin Zhang, Tianpeng Bao, Shiwei Shi, Guoqing Du, Xiaoru Hu, Hangyu Mao, Ziyue Li, Xingyu Zeng, Rui Zhao

Viaarxiv icon

TPTU: Task Planning and Tool Usage of Large Language Model-based AI Agents

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 07, 2023
Jingqing Ruan, Yihong Chen, Bin Zhang, Zhiwei Xu, Tianpeng Bao, Guoqing Du, Shiwei Shi, Hangyu Mao, Xingyu Zeng, Rui Zhao

Figure 1 for TPTU: Task Planning and Tool Usage of Large Language Model-based AI Agents
Figure 2 for TPTU: Task Planning and Tool Usage of Large Language Model-based AI Agents
Figure 3 for TPTU: Task Planning and Tool Usage of Large Language Model-based AI Agents
Figure 4 for TPTU: Task Planning and Tool Usage of Large Language Model-based AI Agents
Viaarxiv icon

Balancing Logit Variation for Long-tailed Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 03, 2023
Yuchao Wang, Jingjing Fei, Haochen Wang, Wei Li, Tianpeng Bao, Liwei Wu, Rui Zhao, Yujun Shen

Figure 1 for Balancing Logit Variation for Long-tailed Semantic Segmentation
Figure 2 for Balancing Logit Variation for Long-tailed Semantic Segmentation
Figure 3 for Balancing Logit Variation for Long-tailed Semantic Segmentation
Figure 4 for Balancing Logit Variation for Long-tailed Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

3D Model-based Zero-Shot Pose Estimation Pipeline

Add code
Bookmark button
Alert button
May 29, 2023
Jianqiu Chen, Mingshan Sun, Tianpeng Bao, Rui Zhao, Liwei Wu, Zhenyu He

Figure 1 for 3D Model-based Zero-Shot Pose Estimation Pipeline
Figure 2 for 3D Model-based Zero-Shot Pose Estimation Pipeline
Figure 3 for 3D Model-based Zero-Shot Pose Estimation Pipeline
Figure 4 for 3D Model-based Zero-Shot Pose Estimation Pipeline
Viaarxiv icon

SeqCo-DETR: Sequence Consistency Training for Self-Supervised Object Detection with Transformers

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 15, 2023
Guoqiang Jin, Fan Yang, Mingshan Sun, Ruyi Zhao, Yakun Liu, Wei Li, Tianpeng Bao, Liwei Wu, Xingyu Zeng, Rui Zhao

Figure 1 for SeqCo-DETR: Sequence Consistency Training for Self-Supervised Object Detection with Transformers
Figure 2 for SeqCo-DETR: Sequence Consistency Training for Self-Supervised Object Detection with Transformers
Figure 3 for SeqCo-DETR: Sequence Consistency Training for Self-Supervised Object Detection with Transformers
Figure 4 for SeqCo-DETR: Sequence Consistency Training for Self-Supervised Object Detection with Transformers
Viaarxiv icon

MIAD: A Maintenance Inspection Dataset for Unsupervised Anomaly Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 28, 2022
Tianpeng Bao, Jiadong Chen, Wei Li, Xiang Wang, Jingjing Fei, Liwei Wu, Rui Zhao, Ye Zheng

Figure 1 for MIAD: A Maintenance Inspection Dataset for Unsupervised Anomaly Detection
Figure 2 for MIAD: A Maintenance Inspection Dataset for Unsupervised Anomaly Detection
Figure 3 for MIAD: A Maintenance Inspection Dataset for Unsupervised Anomaly Detection
Figure 4 for MIAD: A Maintenance Inspection Dataset for Unsupervised Anomaly Detection
Viaarxiv icon

Uni6Dv2: Noise Elimination for 6D Pose Estimation

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 15, 2022
Mingshan Sun, Ye Zheng, Tianpeng Bao, Jianqiu Chen, Guoqiang Jin, Liwei Wu, Rui Zhao, Xiaoke Jiang

Figure 1 for Uni6Dv2: Noise Elimination for 6D Pose Estimation
Figure 2 for Uni6Dv2: Noise Elimination for 6D Pose Estimation
Figure 3 for Uni6Dv2: Noise Elimination for 6D Pose Estimation
Figure 4 for Uni6Dv2: Noise Elimination for 6D Pose Estimation
Viaarxiv icon

Focus Your Distribution: Coarse-to-Fine Non-Contrastive Learning for Anomaly Detection and Localization

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 09, 2021
Ye Zheng, Xiang Wang, Rui Deng, Tianpeng Bao, Rui Zhao, Liwei Wu

Figure 1 for Focus Your Distribution: Coarse-to-Fine Non-Contrastive Learning for Anomaly Detection and Localization
Figure 2 for Focus Your Distribution: Coarse-to-Fine Non-Contrastive Learning for Anomaly Detection and Localization
Figure 3 for Focus Your Distribution: Coarse-to-Fine Non-Contrastive Learning for Anomaly Detection and Localization
Figure 4 for Focus Your Distribution: Coarse-to-Fine Non-Contrastive Learning for Anomaly Detection and Localization
Viaarxiv icon