Alert button
Picture for Xingyu Zeng

Xingyu Zeng

Alert button

Causal Evaluation of Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
May 01, 2024
Sirui Chen, Bo Peng, Meiqi Chen, Ruiqi Wang, Mengying Xu, Xingyu Zeng, Rui Zhao, Shengjie Zhao, Yu Qiao, Chaochao Lu

Viaarxiv icon

TPTU-v2: Boosting Task Planning and Tool Usage of Large Language Model-based Agents in Real-world Systems

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 19, 2023
Yilun Kong, Jingqing Ruan, Yihong Chen, Bin Zhang, Tianpeng Bao, Shiwei Shi, Guoqing Du, Xiaoru Hu, Hangyu Mao, Ziyue Li, Xingyu Zeng, Rui Zhao

Viaarxiv icon

To be or not to be? an exploration of continuously controllable prompt engineering

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 16, 2023
Yuhan Sun, Mukai Li, Yixin Cao, Kun Wang, Wenxiao Wang, Xingyu Zeng, Rui Zhao

Viaarxiv icon

MeanAP-Guided Reinforced Active Learning for Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 12, 2023
Zhixuan Liang, Xingyu Zeng, Rui Zhao, Ping Luo

Figure 1 for MeanAP-Guided Reinforced Active Learning for Object Detection
Figure 2 for MeanAP-Guided Reinforced Active Learning for Object Detection
Figure 3 for MeanAP-Guided Reinforced Active Learning for Object Detection
Figure 4 for MeanAP-Guided Reinforced Active Learning for Object Detection
Viaarxiv icon

TPTU: Task Planning and Tool Usage of Large Language Model-based AI Agents

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 07, 2023
Jingqing Ruan, Yihong Chen, Bin Zhang, Zhiwei Xu, Tianpeng Bao, Guoqing Du, Shiwei Shi, Hangyu Mao, Xingyu Zeng, Rui Zhao

Figure 1 for TPTU: Task Planning and Tool Usage of Large Language Model-based AI Agents
Figure 2 for TPTU: Task Planning and Tool Usage of Large Language Model-based AI Agents
Figure 3 for TPTU: Task Planning and Tool Usage of Large Language Model-based AI Agents
Figure 4 for TPTU: Task Planning and Tool Usage of Large Language Model-based AI Agents
Viaarxiv icon

Explore the Power of Synthetic Data on Few-shot Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 23, 2023
Shaobo Lin, Kun Wang, Xingyu Zeng, Rui Zhao

Figure 1 for Explore the Power of Synthetic Data on Few-shot Object Detection
Figure 2 for Explore the Power of Synthetic Data on Few-shot Object Detection
Figure 3 for Explore the Power of Synthetic Data on Few-shot Object Detection
Figure 4 for Explore the Power of Synthetic Data on Few-shot Object Detection
Viaarxiv icon

SeqCo-DETR: Sequence Consistency Training for Self-Supervised Object Detection with Transformers

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 15, 2023
Guoqiang Jin, Fan Yang, Mingshan Sun, Ruyi Zhao, Yakun Liu, Wei Li, Tianpeng Bao, Liwei Wu, Xingyu Zeng, Rui Zhao

Figure 1 for SeqCo-DETR: Sequence Consistency Training for Self-Supervised Object Detection with Transformers
Figure 2 for SeqCo-DETR: Sequence Consistency Training for Self-Supervised Object Detection with Transformers
Figure 3 for SeqCo-DETR: Sequence Consistency Training for Self-Supervised Object Detection with Transformers
Figure 4 for SeqCo-DETR: Sequence Consistency Training for Self-Supervised Object Detection with Transformers
Viaarxiv icon

An Effective Crop-Paste Pipeline for Few-shot Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 28, 2023
Shaobo Lin, Kun Wang, Xingyu Zeng, Rui Zhao

Figure 1 for An Effective Crop-Paste Pipeline for Few-shot Object Detection
Figure 2 for An Effective Crop-Paste Pipeline for Few-shot Object Detection
Figure 3 for An Effective Crop-Paste Pipeline for Few-shot Object Detection
Figure 4 for An Effective Crop-Paste Pipeline for Few-shot Object Detection
Viaarxiv icon

Explore the Power of Dropout on Few-shot Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 26, 2023
Shaobo Lin, Xingyu Zeng, Rui Zhao

Figure 1 for Explore the Power of Dropout on Few-shot Learning
Figure 2 for Explore the Power of Dropout on Few-shot Learning
Figure 3 for Explore the Power of Dropout on Few-shot Learning
Figure 4 for Explore the Power of Dropout on Few-shot Learning
Viaarxiv icon

A Unified Framework with Meta-dropout for Few-shot Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 12, 2022
Shaobo Lin, Xingyu Zeng, Rui Zhao

Figure 1 for A Unified Framework with Meta-dropout for Few-shot Learning
Figure 2 for A Unified Framework with Meta-dropout for Few-shot Learning
Figure 3 for A Unified Framework with Meta-dropout for Few-shot Learning
Figure 4 for A Unified Framework with Meta-dropout for Few-shot Learning
Viaarxiv icon