Alert button
Picture for Jun Yan

Jun Yan

Alert button

How Susceptible are Large Language Models to Ideological Manipulation?

Feb 22, 2024
Kai Chen, Zihao He, Jun Yan, Taiwei Shi, Kristina Lerman

Viaarxiv icon

Less or More From Teacher: Exploiting Trilateral Geometry For Knowledge Distillation

Jan 01, 2024
Chengming Hu, Haolun Wu, Xuan Li, Chen Ma, Xi Chen, Jun Yan, Boyu Wang, Xue Liu

Viaarxiv icon

Radar detection of wake vortex behind the aircraft: the detection range problem

Dec 27, 2023
Jiangkun Gong, Jun Yan, Deyong Kong, Deren Li

Viaarxiv icon

Test-time Backdoor Mitigation for Black-Box Large Language Models with Defensive Demonstrations

Nov 16, 2023
Wenjie Mo, Jiashu Xu, Qin Liu, Jiongxiao Wang, Jun Yan, Chaowei Xiao, Muhao Chen

Viaarxiv icon

GPT-4V(ision) as a Generalist Evaluator for Vision-Language Tasks

Nov 02, 2023
Xinlu Zhang, Yujie Lu, Weizhi Wang, An Yan, Jun Yan, Lianke Qin, Heng Wang, Xifeng Yan, William Yang Wang, Linda Ruth Petzold

Viaarxiv icon

An introduction to radar Automatic Target Recognition (ATR) technology in ground-based radar systems

Oct 23, 2023
Jiangkun Gong, Jun Yan, Deyong Kong, Deren Li

Viaarxiv icon

Formation Wing-Beat Modulation (FWM): A Tool for Quantifying Bird Flocks Using Radar Micro-Doppler Signals

Sep 27, 2023
Jiangkun Gong, Jun Yan, Deyong Kong, Ruizhi Chen, Deren Li

Figure 1 for Formation Wing-Beat Modulation (FWM): A Tool for Quantifying Bird Flocks Using Radar Micro-Doppler Signals
Figure 2 for Formation Wing-Beat Modulation (FWM): A Tool for Quantifying Bird Flocks Using Radar Micro-Doppler Signals
Figure 3 for Formation Wing-Beat Modulation (FWM): A Tool for Quantifying Bird Flocks Using Radar Micro-Doppler Signals
Figure 4 for Formation Wing-Beat Modulation (FWM): A Tool for Quantifying Bird Flocks Using Radar Micro-Doppler Signals
Viaarxiv icon

Virtual Prompt Injection for Instruction-Tuned Large Language Models

Jul 31, 2023
Jun Yan, Vikas Yadav, Shiyang Li, Lichang Chen, Zheng Tang, Hai Wang, Vijay Srinivasan, Xiang Ren, Hongxia Jin

Figure 1 for Virtual Prompt Injection for Instruction-Tuned Large Language Models
Figure 2 for Virtual Prompt Injection for Instruction-Tuned Large Language Models
Figure 3 for Virtual Prompt Injection for Instruction-Tuned Large Language Models
Figure 4 for Virtual Prompt Injection for Instruction-Tuned Large Language Models
Viaarxiv icon

Instruction-following Evaluation through Verbalizer Manipulation

Jul 20, 2023
Shiyang Li, Jun Yan, Hai Wang, Zheng Tang, Xiang Ren, Vijay Srinivasan, Hongxia Jin

Figure 1 for Instruction-following Evaluation through Verbalizer Manipulation
Figure 2 for Instruction-following Evaluation through Verbalizer Manipulation
Figure 3 for Instruction-following Evaluation through Verbalizer Manipulation
Figure 4 for Instruction-following Evaluation through Verbalizer Manipulation
Viaarxiv icon