Alert button
Picture for Liang Qiu

Liang Qiu

Alert button

A Survey of Deep Learning for Mathematical Reasoning

Dec 20, 2022
Pan Lu, Liang Qiu, Wenhao Yu, Sean Welleck, Kai-Wei Chang

Figure 1 for A Survey of Deep Learning for Mathematical Reasoning
Figure 2 for A Survey of Deep Learning for Mathematical Reasoning
Figure 3 for A Survey of Deep Learning for Mathematical Reasoning
Figure 4 for A Survey of Deep Learning for Mathematical Reasoning
Viaarxiv icon

OpenD: A Benchmark for Language-Driven Door and Drawer Opening

Dec 10, 2022
Yizhou Zhao, Qiaozi Gao, Liang Qiu, Govind Thattai, Gaurav S. Sukhatme

Figure 1 for OpenD: A Benchmark for Language-Driven Door and Drawer Opening
Figure 2 for OpenD: A Benchmark for Language-Driven Door and Drawer Opening
Figure 3 for OpenD: A Benchmark for Language-Driven Door and Drawer Opening
Figure 4 for OpenD: A Benchmark for Language-Driven Door and Drawer Opening
Viaarxiv icon

Dynamic Prompt Learning via Policy Gradient for Semi-structured Mathematical Reasoning

Sep 29, 2022
Pan Lu, Liang Qiu, Kai-Wei Chang, Ying Nian Wu, Song-Chun Zhu, Tanmay Rajpurohit, Peter Clark, Ashwin Kalyan

Figure 1 for Dynamic Prompt Learning via Policy Gradient for Semi-structured Mathematical Reasoning
Figure 2 for Dynamic Prompt Learning via Policy Gradient for Semi-structured Mathematical Reasoning
Figure 3 for Dynamic Prompt Learning via Policy Gradient for Semi-structured Mathematical Reasoning
Figure 4 for Dynamic Prompt Learning via Policy Gradient for Semi-structured Mathematical Reasoning
Viaarxiv icon

Learn to Explain: Multimodal Reasoning via Thought Chains for Science Question Answering

Sep 20, 2022
Pan Lu, Swaroop Mishra, Tony Xia, Liang Qiu, Kai-Wei Chang, Song-Chun Zhu, Oyvind Tafjord, Peter Clark, Ashwin Kalyan

Figure 1 for Learn to Explain: Multimodal Reasoning via Thought Chains for Science Question Answering
Figure 2 for Learn to Explain: Multimodal Reasoning via Thought Chains for Science Question Answering
Figure 3 for Learn to Explain: Multimodal Reasoning via Thought Chains for Science Question Answering
Figure 4 for Learn to Explain: Multimodal Reasoning via Thought Chains for Science Question Answering
Viaarxiv icon

Structure Extraction in Task-Oriented Dialogues with Slot Clustering

Mar 15, 2022
Liang Qiu, Chien-Sheng Wu, Wenhao Liu, Caiming Xiong

Figure 1 for Structure Extraction in Task-Oriented Dialogues with Slot Clustering
Figure 2 for Structure Extraction in Task-Oriented Dialogues with Slot Clustering
Figure 3 for Structure Extraction in Task-Oriented Dialogues with Slot Clustering
Figure 4 for Structure Extraction in Task-Oriented Dialogues with Slot Clustering
Viaarxiv icon

Triangular Character Animation Sampling with Motion, Emotion, and Relation

Mar 09, 2022
Yizhou Zhao, Liang Qiu, Wensi Ai, Pan Lu, Song-Chun Zhu

Figure 1 for Triangular Character Animation Sampling with Motion, Emotion, and Relation
Figure 2 for Triangular Character Animation Sampling with Motion, Emotion, and Relation
Figure 3 for Triangular Character Animation Sampling with Motion, Emotion, and Relation
Figure 4 for Triangular Character Animation Sampling with Motion, Emotion, and Relation
Viaarxiv icon

ValueNet: A New Dataset for Human Value Driven Dialogue System

Dec 12, 2021
Liang Qiu, Yizhou Zhao, Jinchao Li, Pan Lu, Baolin Peng, Jianfeng Gao, Song-Chun Zhu

Figure 1 for ValueNet: A New Dataset for Human Value Driven Dialogue System
Figure 2 for ValueNet: A New Dataset for Human Value Driven Dialogue System
Figure 3 for ValueNet: A New Dataset for Human Value Driven Dialogue System
Figure 4 for ValueNet: A New Dataset for Human Value Driven Dialogue System
Viaarxiv icon

Learning from the Tangram to Solve Mini Visual Tasks

Dec 12, 2021
Yizhou Zhao, Liang Qiu, Pan Lu, Feng Shi, Tian Han, Song-Chun Zhu

Figure 1 for Learning from the Tangram to Solve Mini Visual Tasks
Figure 2 for Learning from the Tangram to Solve Mini Visual Tasks
Figure 3 for Learning from the Tangram to Solve Mini Visual Tasks
Figure 4 for Learning from the Tangram to Solve Mini Visual Tasks
Viaarxiv icon

IconQA: A New Benchmark for Abstract Diagram Understanding and Visual Language Reasoning

Nov 07, 2021
Pan Lu, Liang Qiu, Jiaqi Chen, Tony Xia, Yizhou Zhao, Wei Zhang, Zhou Yu, Xiaodan Liang, Song-Chun Zhu

Figure 1 for IconQA: A New Benchmark for Abstract Diagram Understanding and Visual Language Reasoning
Figure 2 for IconQA: A New Benchmark for Abstract Diagram Understanding and Visual Language Reasoning
Figure 3 for IconQA: A New Benchmark for Abstract Diagram Understanding and Visual Language Reasoning
Figure 4 for IconQA: A New Benchmark for Abstract Diagram Understanding and Visual Language Reasoning
Viaarxiv icon