Alert button
Picture for Jingen Liu

Jingen Liu

Alert button

Text-guided Eyeglasses Manipulation with Spatial Constraints

Apr 25, 2023
Jiacheng Wang, Ping Liu, Jingen Liu, Wei Xu

Figure 1 for Text-guided Eyeglasses Manipulation with Spatial Constraints
Figure 2 for Text-guided Eyeglasses Manipulation with Spatial Constraints
Figure 3 for Text-guided Eyeglasses Manipulation with Spatial Constraints
Figure 4 for Text-guided Eyeglasses Manipulation with Spatial Constraints
Viaarxiv icon

Video2StyleGAN: Encoding Video in Latent Space for Manipulation

Jun 27, 2022
Jiyang Yu, Jingen Liu, Jing Huang, Wei Zhang, Tao Mei

Figure 1 for Video2StyleGAN: Encoding Video in Latent Space for Manipulation
Figure 2 for Video2StyleGAN: Encoding Video in Latent Space for Manipulation
Figure 3 for Video2StyleGAN: Encoding Video in Latent Space for Manipulation
Figure 4 for Video2StyleGAN: Encoding Video in Latent Space for Manipulation
Viaarxiv icon

A-ACT: Action Anticipation through Cycle Transformations

Apr 02, 2022
Akash Gupta, Jingen Liu, Liefeng Bo, Amit K. Roy-Chowdhury, Tao Mei

Figure 1 for A-ACT: Action Anticipation through Cycle Transformations
Figure 2 for A-ACT: Action Anticipation through Cycle Transformations
Figure 3 for A-ACT: Action Anticipation through Cycle Transformations
Figure 4 for A-ACT: Action Anticipation through Cycle Transformations
Viaarxiv icon

Cross-modal Contrastive Distillation for Instructional Activity Anticipation

Jan 18, 2022
Zhengyuan Yang, Jingen Liu, Jing Huang, Xiaodong He, Tao Mei, Chenliang Xu, Jiebo Luo

Figure 1 for Cross-modal Contrastive Distillation for Instructional Activity Anticipation
Figure 2 for Cross-modal Contrastive Distillation for Instructional Activity Anticipation
Figure 3 for Cross-modal Contrastive Distillation for Instructional Activity Anticipation
Figure 4 for Cross-modal Contrastive Distillation for Instructional Activity Anticipation
Viaarxiv icon

Smart Director: An Event-Driven Directing System for Live Broadcasting

Jan 11, 2022
Yingwei Pan, Yue Chen, Qian Bao, Ning Zhang, Ting Yao, Jingen Liu, Tao Mei

Figure 1 for Smart Director: An Event-Driven Directing System for Live Broadcasting
Figure 2 for Smart Director: An Event-Driven Directing System for Live Broadcasting
Figure 3 for Smart Director: An Event-Driven Directing System for Live Broadcasting
Figure 4 for Smart Director: An Event-Driven Directing System for Live Broadcasting
Viaarxiv icon

Unsupervised Domain Adaptive Person Re-Identification via Human Learning Imitation

Dec 05, 2021
Yang Peng, Ping Liu, Yawei Luo, Pan Zhou, Zichuan Xu, Jingen Liu

Figure 1 for Unsupervised Domain Adaptive Person Re-Identification via Human Learning Imitation
Figure 2 for Unsupervised Domain Adaptive Person Re-Identification via Human Learning Imitation
Figure 3 for Unsupervised Domain Adaptive Person Re-Identification via Human Learning Imitation
Figure 4 for Unsupervised Domain Adaptive Person Re-Identification via Human Learning Imitation
Viaarxiv icon

Automated Pulmonary Embolism Detection from CTPA Images Using an End-to-End Convolutional Neural Network

Nov 10, 2021
Yi Lin, Jianchao Su, Xiang Wang, Xiang Li, Jingen Liu, Kwang-Ting Cheng, Xin Yang

Figure 1 for Automated Pulmonary Embolism Detection from CTPA Images Using an End-to-End Convolutional Neural Network
Figure 2 for Automated Pulmonary Embolism Detection from CTPA Images Using an End-to-End Convolutional Neural Network
Figure 3 for Automated Pulmonary Embolism Detection from CTPA Images Using an End-to-End Convolutional Neural Network
Figure 4 for Automated Pulmonary Embolism Detection from CTPA Images Using an End-to-End Convolutional Neural Network
Viaarxiv icon

Trustworthy AI: From Principles to Practices

Oct 04, 2021
Bo Li, Peng Qi, Bo Liu, Shuai Di, Jingen Liu, Jiquan Pei, Jinfeng Yi, Bowen Zhou

Figure 1 for Trustworthy AI: From Principles to Practices
Figure 2 for Trustworthy AI: From Principles to Practices
Figure 3 for Trustworthy AI: From Principles to Practices
Figure 4 for Trustworthy AI: From Principles to Practices
Viaarxiv icon

CoSeg: Cognitively Inspired Unsupervised Generic Event Segmentation

Sep 30, 2021
Xiao Wang, Jingen Liu, Tao Mei, Jiebo Luo

Figure 1 for CoSeg: Cognitively Inspired Unsupervised Generic Event Segmentation
Figure 2 for CoSeg: Cognitively Inspired Unsupervised Generic Event Segmentation
Figure 3 for CoSeg: Cognitively Inspired Unsupervised Generic Event Segmentation
Figure 4 for CoSeg: Cognitively Inspired Unsupervised Generic Event Segmentation
Viaarxiv icon