Alert button
Picture for Zichuan Xu

Zichuan Xu

Alert button

Transform-Equivariant Consistency Learning for Temporal Sentence Grounding

Add code
Bookmark button
Alert button
May 06, 2023
Daizong Liu, Xiaoye Qu, Jianfeng Dong, Pan Zhou, Zichuan Xu, Haozhao Wang, Xing Di, Weining Lu, Yu Cheng

Figure 1 for Transform-Equivariant Consistency Learning for Temporal Sentence Grounding
Figure 2 for Transform-Equivariant Consistency Learning for Temporal Sentence Grounding
Figure 3 for Transform-Equivariant Consistency Learning for Temporal Sentence Grounding
Figure 4 for Transform-Equivariant Consistency Learning for Temporal Sentence Grounding
Viaarxiv icon

Rethinking the Video Sampling and Reasoning Strategies for Temporal Sentence Grounding

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 02, 2023
Jiahao Zhu, Daizong Liu, Pan Zhou, Xing Di, Yu Cheng, Song Yang, Wenzheng Xu, Zichuan Xu, Yao Wan, Lichao Sun, Zeyu Xiong

Figure 1 for Rethinking the Video Sampling and Reasoning Strategies for Temporal Sentence Grounding
Figure 2 for Rethinking the Video Sampling and Reasoning Strategies for Temporal Sentence Grounding
Figure 3 for Rethinking the Video Sampling and Reasoning Strategies for Temporal Sentence Grounding
Figure 4 for Rethinking the Video Sampling and Reasoning Strategies for Temporal Sentence Grounding
Viaarxiv icon

Hierarchical Local-Global Transformer for Temporal Sentence Grounding

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 31, 2022
Xiang Fang, Daizong Liu, Pan Zhou, Zichuan Xu, Ruixuan Li

Figure 1 for Hierarchical Local-Global Transformer for Temporal Sentence Grounding
Figure 2 for Hierarchical Local-Global Transformer for Temporal Sentence Grounding
Figure 3 for Hierarchical Local-Global Transformer for Temporal Sentence Grounding
Figure 4 for Hierarchical Local-Global Transformer for Temporal Sentence Grounding
Viaarxiv icon

Backdoor Attacks on Crowd Counting

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 12, 2022
Yuhua Sun, Tailai Zhang, Xingjun Ma, Pan Zhou, Jian Lou, Zichuan Xu, Xing Di, Yu Cheng, Lichao

Figure 1 for Backdoor Attacks on Crowd Counting
Figure 2 for Backdoor Attacks on Crowd Counting
Figure 3 for Backdoor Attacks on Crowd Counting
Figure 4 for Backdoor Attacks on Crowd Counting
Viaarxiv icon

Unsupervised Temporal Video Grounding with Deep Semantic Clustering

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 14, 2022
Daizong Liu, Xiaoye Qu, Yinzhen Wang, Xing Di, Kai Zou, Yu Cheng, Zichuan Xu, Pan Zhou

Figure 1 for Unsupervised Temporal Video Grounding with Deep Semantic Clustering
Figure 2 for Unsupervised Temporal Video Grounding with Deep Semantic Clustering
Figure 3 for Unsupervised Temporal Video Grounding with Deep Semantic Clustering
Figure 4 for Unsupervised Temporal Video Grounding with Deep Semantic Clustering
Viaarxiv icon

Memory-Guided Semantic Learning Network for Temporal Sentence Grounding

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 03, 2022
Daizong Liu, Xiaoye Qu, Xing Di, Yu Cheng, Zichuan Xu, Pan Zhou

Figure 1 for Memory-Guided Semantic Learning Network for Temporal Sentence Grounding
Figure 2 for Memory-Guided Semantic Learning Network for Temporal Sentence Grounding
Figure 3 for Memory-Guided Semantic Learning Network for Temporal Sentence Grounding
Figure 4 for Memory-Guided Semantic Learning Network for Temporal Sentence Grounding
Viaarxiv icon

Unsupervised Domain Adaptive Person Re-Identification via Human Learning Imitation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 05, 2021
Yang Peng, Ping Liu, Yawei Luo, Pan Zhou, Zichuan Xu, Jingen Liu

Figure 1 for Unsupervised Domain Adaptive Person Re-Identification via Human Learning Imitation
Figure 2 for Unsupervised Domain Adaptive Person Re-Identification via Human Learning Imitation
Figure 3 for Unsupervised Domain Adaptive Person Re-Identification via Human Learning Imitation
Figure 4 for Unsupervised Domain Adaptive Person Re-Identification via Human Learning Imitation
Viaarxiv icon

Context-aware Biaffine Localizing Network for Temporal Sentence Grounding

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 22, 2021
Daizong Liu, Xiaoye Qu, Jianfeng Dong, Pan Zhou, Yu Cheng, Wei Wei, Zichuan Xu, Yulai Xie

Figure 1 for Context-aware Biaffine Localizing Network for Temporal Sentence Grounding
Figure 2 for Context-aware Biaffine Localizing Network for Temporal Sentence Grounding
Figure 3 for Context-aware Biaffine Localizing Network for Temporal Sentence Grounding
Figure 4 for Context-aware Biaffine Localizing Network for Temporal Sentence Grounding
Viaarxiv icon

Spatiotemporal Graph Neural Network based Mask Reconstruction for Video Object Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 10, 2020
Daizong Liu, Shuangjie Xu, Xiao-Yang Liu, Zichuan Xu, Wei Wei, Pan Zhou

Figure 1 for Spatiotemporal Graph Neural Network based Mask Reconstruction for Video Object Segmentation
Figure 2 for Spatiotemporal Graph Neural Network based Mask Reconstruction for Video Object Segmentation
Figure 3 for Spatiotemporal Graph Neural Network based Mask Reconstruction for Video Object Segmentation
Figure 4 for Spatiotemporal Graph Neural Network based Mask Reconstruction for Video Object Segmentation
Viaarxiv icon