Alert button
Picture for Yi Lin

Yi Lin

Alert button

Prompt-Guided Adaptive Model Transformation for Whole Slide Image Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 19, 2024
Yi Lin, Zhengjie Zhu, Kwang-Ting Cheng, Hao Chen

Figure 1 for Prompt-Guided Adaptive Model Transformation for Whole Slide Image Classification
Figure 2 for Prompt-Guided Adaptive Model Transformation for Whole Slide Image Classification
Figure 3 for Prompt-Guided Adaptive Model Transformation for Whole Slide Image Classification
Figure 4 for Prompt-Guided Adaptive Model Transformation for Whole Slide Image Classification
Viaarxiv icon

Iterative Online Image Synthesis via Diffusion Model for Imbalanced Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 13, 2024
Shuhan Li, Yi Lin, Hao Chen, Kwang-Ting Cheng

Figure 1 for Iterative Online Image Synthesis via Diffusion Model for Imbalanced Classification
Figure 2 for Iterative Online Image Synthesis via Diffusion Model for Imbalanced Classification
Figure 3 for Iterative Online Image Synthesis via Diffusion Model for Imbalanced Classification
Figure 4 for Iterative Online Image Synthesis via Diffusion Model for Imbalanced Classification
Viaarxiv icon

LocMoE: A Low-overhead MoE for Large Language Model Training

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 25, 2024
Jing Li, Zhijie Sun, Xuan He, Li Zeng, Yi Lin, Entong Li, Binfan Zheng, Rongqian Zhao, Xin Chen

Viaarxiv icon

BoNuS: Boundary Mining for Nuclei Segmentation with Partial Point Labels

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 15, 2024
Yi Lin, Zeyu Wang, Dong Zhang, Kwang-Ting Cheng, Hao Chen

Viaarxiv icon

Adaptive Tracking and Perching for Quadrotor in Dynamic Scenarios

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 19, 2023
Yuman Gao, Jialin Ji, Qianhao Wang, Rui Jin, Yi Lin, Zhimeng Shang, Yanjun Cao, Shaojie Shen, Chao Xu, Fei Gao

Viaarxiv icon

ROSE: A Recognition-Oriented Speech Enhancement Framework in Air Traffic Control Using Multi-Objective Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 11, 2023
Xincheng Yu, Dongyue Guo, Jianwei Zhang, Yi Lin

Viaarxiv icon

Adversarial Medical Image with Hierarchical Feature Hiding

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 04, 2023
Qingsong Yao, Zecheng He, Yuexiang Li, Yi Lin, Kai Ma, Yefeng Zheng, S. Kevin Zhou

Viaarxiv icon

WinNet:time series forecasting with a window-enhanced period extracting and interacting

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 01, 2023
Wenjie Ou, Dongyue Guo, Zheng Zhang, Zhishuo Zhao, Yi Lin

Viaarxiv icon

Tracking Anything in Heart All at Once

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 04, 2023
Chengkang Shen, Hao Zhu, You Zhou, Yu Liu, Si Yi, Lili Dong, Weipeng Zhao, David J. Brady, Xun Cao, Zhan Ma, Yi Lin

Figure 1 for Tracking Anything in Heart All at Once
Figure 2 for Tracking Anything in Heart All at Once
Figure 3 for Tracking Anything in Heart All at Once
Figure 4 for Tracking Anything in Heart All at Once
Viaarxiv icon

Penalties and Rewards for Fair Learning in Paired Kidney Exchange Programs

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 23, 2023
Margarida Carvalho, Alison Caulfield, Yi Lin, Adrian Vetta

Viaarxiv icon