Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Smoothed Online Convex Optimization Based on Discounted-Normal-PredictorLijun Zhang , Wei Jiang , Jinfeng Yi , Tianbao Yang


   Access Paper or Ask Questions

How to Robustify Black-Box ML Models? A Zeroth-Order Optimization PerspectiveYimeng Zhang , Yuguang Yao , Jinghan Jia , Jinfeng Yi , Mingyi Hong , Shiyu Chang , Sijia Liu

* Accepted as ICLR'22 Spotlight Paper 

   Access Paper or Ask Questions

Can Adversarial Training Be Manipulated By Non-Robust Features?Lue Tao , Lei Feng , Hongxin Wei , Jinfeng Yi , Sheng-Jun Huang , Songcan Chen


   Access Paper or Ask Questions

On the Convergence and Robustness of Adversarial TrainingYisen Wang , Xingjun Ma , James Bailey , Jinfeng Yi , Bowen Zhou , Quanquan Gu

* ICML 2019 Long Talk. Fixing bugs in the proof of Theorem 1 

   Access Paper or Ask Questions

Federated Two-stage Learning with Sign-based VotingZichen Ma , Zihan Lu , Yu Lu , Wenye Li , Jinfeng Yi , Shuguang Cui

* Preprint, the first version is accomplished in 02/2020 

   Access Paper or Ask Questions

How and When Adversarial Robustness Transfers in Knowledge Distillation?Rulin Shao , Jinfeng Yi , Pin-Yu Chen , Cho-Jui Hsieh


   Access Paper or Ask Questions

Adversarial Attack across DatasetsYunxiao Qin , Yuanhao Xiong , Jinfeng Yi , Cho-Jui Hsieh


   Access Paper or Ask Questions

Trustworthy AI: From Principles to PracticesBo Li , Peng Qi , Bo Liu , Shuai Di , Jingen Liu , Jiquan Pei , Jinfeng Yi , Bowen Zhou


   Access Paper or Ask Questions

Training Meta-Surrogate Model for Transferable Adversarial AttackYunxiao Qin , Yuanhao Xiong , Jinfeng Yi , Cho-Jui Hsieh

* 15 pages, 7 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Understanding Clipping for Federated Learning: Convergence and Client-Level Differential PrivacyXinwei Zhang , Xiangyi Chen , Mingyi Hong , Zhiwei Steven Wu , Jinfeng Yi


   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
6
>>