Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Ping Liu

Pro-UIGAN: Progressive Face Hallucination from Occluded Thumbnails


Aug 08, 2021
Yang Zhang, Xin Yu, Xiaobo Lu, Ping Liu


  Access Paper or Ask Questions

SPG-VTON: Semantic Prediction Guidance for Multi-pose Virtual Try-on


Aug 03, 2021
Bingwen Hu, Ping Liu, Zhedong Zheng, Mingwu Ren


  Access Paper or Ask Questions

Automated Deepfake Detection


Jun 20, 2021
Ping Liu


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Semantic Hallucination for Domain Generalized Semantic Segmentation


Jun 08, 2021
Gabriel Tjio, Ping Liu, Joey Tianyi Zhou, Rick Siow Mong Goh

* 10 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Mathematical Theory of Computational Resolution Limit in Multi-dimensions


Mar 22, 2021
Ping Liu, Hai Zhang

* 32 pages, 4 figurs 

  Access Paper or Ask Questions

Generative Transition Mechanism to Image-to-Image Translation via Encoded Transformation


Mar 09, 2021
Yaxin Shi, Xiaowei Zhou, Ping Liu, Ivor Tsang

* 10 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Non-line-of-Sight Imaging via Neural Transient Fields


Jan 05, 2021
Siyuan Shen, Zi Wang, Ping Liu, Zhengqing Pan, Ruiqian Li, Tian Gao, Shiying Li, Jingyi Yu


  Access Paper or Ask Questions

Point Adversarial Self Mining: A Simple Method for Facial Expression Recognition in the Wild


Aug 26, 2020
Ping Liu, Yuewei Lin, Zibo Meng, Weihong Deng, Joey Tianyi Zhou, Yi Yang


  Access Paper or Ask Questions

Federated Generative Adversarial Learning


May 24, 2020
Chenyou Fan, Ping Liu


  Access Paper or Ask Questions

Omni-supervised Facial Expression Recognition: A Simple Baseline


May 18, 2020
Ping Liu, Yunchao Wei, Zibo Meng, Weihong Deng, Joey Tianyi Zhou, Yi Yang


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Style Mining for One-Shot Unsupervised Domain Adaptation


Apr 13, 2020
Yawei Luo, Ping Liu, Tao Guan, Junqing Yu, Yi Yang

* Preprint 

  Access Paper or Ask Questions

Pseudo-Labeling for Small Lesion Detection on Diabetic Retinopathy Images


Mar 26, 2020
Qilei Chen, Ping Liu, Jing Ni, Yu Cao, Benyuan Liu, Honggang Zhang


  Access Paper or Ask Questions

CRATOS: Cognition of Reliable Algorithm for Time-series Optimal Solution


Mar 04, 2020
Ziling Wu, Ping Liu, Zheng Hu, Jun Wang


  Access Paper or Ask Questions

Face Hallucination with Finishing Touches


Feb 09, 2020
Yang Zhang, Ivor W. Tsang, Jun Li, Ping Liu, Xiaobo Lu, Xin Yu

* 14 pages, 15 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Very Long Natural Scenery Image Prediction by Outpainting


Dec 29, 2019
Zongxin Yang, Jian Dong, Ping Liu, Yi Yang, Shuicheng Yan

* ICCV-19 

  Access Paper or Ask Questions

Feature-level and Model-level Audiovisual Fusion for Emotion Recognition in the Wild


Jun 06, 2019
Jie Cai, Zibo Meng, Ahmed Shehab Khan, Zhiyuan Li, James O'Reilly, Shizhong Han, Ping Liu, Min Chen, Yan Tong


  Access Paper or Ask Questions

Meta Filter Pruning to Accelerate Deep Convolutional Neural Networks


Apr 08, 2019
Yang He, Ping Liu, Linchao Zhu, Yi Yang

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Significance-aware Information Bottleneck for Domain Adaptive Semantic Segmentation


Apr 01, 2019
Yawei Luo, Ping Liu, Tao Guan, Junqing Yu, Yi Yang

* 12 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Top-down Approach to Articulated Human Pose Estimation and Tracking


Jan 23, 2019
Guanghan Ning, Ping Liu, Xiaochuan Fan, Chi Zhang

* To appear in ECCVW (2018). Workshop: 2nd PoseTrack Challenge 

  Access Paper or Ask Questions

Pruning Filter via Geometric Median for Deep Convolutional Neural Networks Acceleration


Nov 01, 2018
Yang He, Ping Liu, Ziwei Wang, Yi Yang

* 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Every Node Counts: Self-Ensembling Graph Convolutional Networks for Semi-Supervised Learning


Sep 26, 2018
Yawei Luo, Tao Guan, Junqing Yu, Ping Liu, Yi Yang

* 9 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Forecasting the presence and intensity of hostility on Instagram using linguistic and social features


Apr 18, 2018
Ping Liu, Joshua Guberman, Libby Hemphill, Aron Culotta

* ICWSM'18 

  Access Paper or Ask Questions

Computer-aided diagnosis of lung carcinoma using deep learning - a pilot study


Mar 14, 2018
Zhang Li, Zheyu Hu, Jiaolong Xu, Tao Tan, Hui Chen, Zhi Duan, Ping Liu, Jun Tang, Guoping Cai, Quchang Ouyang, Yuling Tang, Geert Litjens, Qiang Li


  Access Paper or Ask Questions

Optimize transfer learning for lung diseases in bronchoscopy using a new concept: sequential fine-tuning


Feb 10, 2018
Tao Tan, Zhang Li, Haixia Liu, Ping Liu, Wenfang Tang, Hui Li, Yue Sun, Yusheng Yan, Keyu Li, Tao Xu, Shanshan Wan, Ke Lou, Jun Xu, Huiming Ying, Quchang Ouyang, Yuling Tang, Zheyu Hu, Qiang Li


  Access Paper or Ask Questions

Improving Speech Related Facial Action Unit Recognition by Audiovisual Information Fusion


Jun 29, 2017
Zibo Meng, Shizhong Han, Ping Liu, Yan Tong

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1706.07536 

  Access Paper or Ask Questions

Bag-of-Words Representation for Biomedical Time Series Classification


Dec 11, 2012
Jin Wang, Ping Liu, Mary F. H. She, Saeid Nahavandi, and Abbas Kouzani

* 10 pages, 7 figures. Submitted to IEEE Transaction on Biomedical Engineering 

  Access Paper or Ask Questions