Alert button
Picture for Jiashuo Liu

Jiashuo Liu

Alert button

Geometry-Calibrated DRO: Combating Over-Pessimism with Free Energy Implications

Nov 08, 2023
Jiashuo Liu, Jiayun Wu, Tianyu Wang, Hao Zou, Bo Li, Peng Cui

Viaarxiv icon

On the Need for a Language Describing Distribution Shifts: Illustrations on Tabular Datasets

Jul 11, 2023
Jiashuo Liu, Tianyu Wang, Peng Cui, Hongseok Namkoong

Figure 1 for On the Need for a Language Describing Distribution Shifts: Illustrations on Tabular Datasets
Figure 2 for On the Need for a Language Describing Distribution Shifts: Illustrations on Tabular Datasets
Figure 3 for On the Need for a Language Describing Distribution Shifts: Illustrations on Tabular Datasets
Figure 4 for On the Need for a Language Describing Distribution Shifts: Illustrations on Tabular Datasets
Viaarxiv icon

Bridging the Gap: Neural Collapse Inspired Prompt Tuning for Generalization under Class Imbalance

Jun 29, 2023
Didi Zhu, Yinchuan Li, Min Zhang, Junkun Yuan, Jiashuo Liu, Zexi Li, Kun Kuang, Chao Wu

Figure 1 for Bridging the Gap: Neural Collapse Inspired Prompt Tuning for Generalization under Class Imbalance
Figure 2 for Bridging the Gap: Neural Collapse Inspired Prompt Tuning for Generalization under Class Imbalance
Figure 3 for Bridging the Gap: Neural Collapse Inspired Prompt Tuning for Generalization under Class Imbalance
Figure 4 for Bridging the Gap: Neural Collapse Inspired Prompt Tuning for Generalization under Class Imbalance
Viaarxiv icon

Meta Adaptive Task Sampling for Few-Domain Generalization

May 25, 2023
Zheyan Shen, Han Yu, Peng Cui, Jiashuo Liu, Xingxuan Zhang, Linjun Zhou, Furui Liu

Figure 1 for Meta Adaptive Task Sampling for Few-Domain Generalization
Figure 2 for Meta Adaptive Task Sampling for Few-Domain Generalization
Figure 3 for Meta Adaptive Task Sampling for Few-Domain Generalization
Figure 4 for Meta Adaptive Task Sampling for Few-Domain Generalization
Viaarxiv icon

Rethinking the Evaluation Protocol of Domain Generalization

May 24, 2023
Han Yu, Xingxuan Zhang, Renzhe Xu, Jiashuo Liu, Yue He, Peng Cui

Figure 1 for Rethinking the Evaluation Protocol of Domain Generalization
Figure 2 for Rethinking the Evaluation Protocol of Domain Generalization
Figure 3 for Rethinking the Evaluation Protocol of Domain Generalization
Figure 4 for Rethinking the Evaluation Protocol of Domain Generalization
Viaarxiv icon

Exploring and Exploiting Data Heterogeneity in Recommendation

May 21, 2023
Zimu Wang, Jiashuo Liu, Hao Zou, Xingxuan Zhang, Yue He, Dongxu Liang, Peng Cui

Figure 1 for Exploring and Exploiting Data Heterogeneity in Recommendation
Figure 2 for Exploring and Exploiting Data Heterogeneity in Recommendation
Figure 3 for Exploring and Exploiting Data Heterogeneity in Recommendation
Figure 4 for Exploring and Exploiting Data Heterogeneity in Recommendation
Viaarxiv icon

Predictive Heterogeneity: Measures and Applications

Apr 01, 2023
Jiashuo Liu, Jiayun Wu, Bo Li, Peng Cui

Figure 1 for Predictive Heterogeneity: Measures and Applications
Figure 2 for Predictive Heterogeneity: Measures and Applications
Figure 3 for Predictive Heterogeneity: Measures and Applications
Figure 4 for Predictive Heterogeneity: Measures and Applications
Viaarxiv icon

Distributionally Invariant Learning: Rationalization and Practical Algorithms

Jun 07, 2022
Jiashuo Liu, Jiayun Wu, Jie Peng, Zheyan Shen, Bo Li, Peng Cui

Figure 1 for Distributionally Invariant Learning: Rationalization and Practical Algorithms
Figure 2 for Distributionally Invariant Learning: Rationalization and Practical Algorithms
Figure 3 for Distributionally Invariant Learning: Rationalization and Practical Algorithms
Figure 4 for Distributionally Invariant Learning: Rationalization and Practical Algorithms
Viaarxiv icon

Towards Domain Generalization in Object Detection

Mar 27, 2022
Xingxuan Zhang, Zekai Xu, Renzhe Xu, Jiashuo Liu, Peng Cui, Weitao Wan, Chong Sun, Chen Li

Figure 1 for Towards Domain Generalization in Object Detection
Figure 2 for Towards Domain Generalization in Object Detection
Figure 3 for Towards Domain Generalization in Object Detection
Figure 4 for Towards Domain Generalization in Object Detection
Viaarxiv icon

Kernelized Heterogeneous Risk Minimization

Oct 24, 2021
Jiashuo Liu, Zheyuan Hu, Peng Cui, Bo Li, Zheyan Shen

Figure 1 for Kernelized Heterogeneous Risk Minimization
Figure 2 for Kernelized Heterogeneous Risk Minimization
Figure 3 for Kernelized Heterogeneous Risk Minimization
Figure 4 for Kernelized Heterogeneous Risk Minimization
Viaarxiv icon