Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Hao Yuan

A Dual-Attention Neural Network for Pun Location and Using Pun-Gloss Pairs for Interpretation


Oct 14, 2021
Shen Liu, Meirong Ma, Hao Yuan, Jianchao Zhu, Yuanbin Wu, Man Lan

* NLPCC 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Fast Quantum Property Prediction via Deeper 2D and 3D Graph Networks


Jun 16, 2021
Meng Liu, Cong Fu, Xuan Zhang, Limei Wang, Yaochen Xie, Hao Yuan, Youzhi Luo, Zhao Xu, Shenglong Xu, Shuiwang Ji

* One of the winners of 2021 KDD Cup on OGB Large-Scale Challenge 

  Access Paper or Ask Questions

DIG: A Turnkey Library for Diving into Graph Deep Learning Research


Mar 23, 2021
Meng Liu, Youzhi Luo, Limei Wang, Yaochen Xie, Hao Yuan, Shurui Gui, Zhao Xu, Haiyang Yu, Jingtun Zhang, Yi Liu, Keqiang Yan, Bora Oztekin, Haoran Liu, Xuan Zhang, Cong Fu, Shuiwang Ji


  Access Paper or Ask Questions

On Explainability of Graph Neural Networks via Subgraph Explorations


Feb 09, 2021
Hao Yuan, Haiyang Yu, Jie Wang, Kang Li, Shuiwang Ji


  Access Paper or Ask Questions

Node2Seq: Towards Trainable Convolutions in Graph Neural Networks


Jan 06, 2021
Hao Yuan, Shuiwang Ji


  Access Paper or Ask Questions

Explainability in Graph Neural Networks: A Taxonomic Survey


Dec 31, 2020
Hao Yuan, Haiyang Yu, Shurui Gui, Shuiwang Ji


  Access Paper or Ask Questions

Towards Improved and Interpretable Deep Metric Learning via Attentive Grouping


Nov 19, 2020
Xinyi Xu, Zhengyang Wang, Cheng Deng, Hao Yuan, Shuiwang Ji


  Access Paper or Ask Questions

Self-Supervised Contrastive Learning for Efficient User Satisfaction Prediction in Conversational Agents


Oct 21, 2020
Mohammad Kachuee, Hao Yuan, Young-Bum Kim, Sungjin Lee


  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning of High-Order Interactions for Protein Interface Prediction


Jul 18, 2020
Yi Liu, Hao Yuan, Lei Cai, Shuiwang Ji

* 10 pages, 3 figures, 4 tables. KDD2020 

  Access Paper or Ask Questions

XGNN: Towards Model-Level Explanations of Graph Neural Networks


Jun 03, 2020
Hao Yuan, Jiliang Tang, Xia Hu, Shuiwang Ji


  Access Paper or Ask Questions

Large-scale Hybrid Approach for Predicting User Satisfaction with Conversational Agents


May 29, 2020
Dookun Park, Hao Yuan, Dongmin Kim, Yinglei Zhang, Matsoukas Spyros, Young-Bum Kim, Ruhi Sarikaya, Edward Guo, Yuan Ling, Kevin Quinn, Pham Hung, Benjamin Yao, Sungjin Lee


  Access Paper or Ask Questions

XFake: Explainable Fake News Detector with Visualizations


Jul 08, 2019
Fan Yang, Shiva K. Pentyala, Sina Mohseni, Mengnan Du, Hao Yuan, Rhema Linder, Eric D. Ragan, Shuiwang Ji, Xia Hu

* 4 pages, WebConf'2019 Demo 

  Access Paper or Ask Questions

Global Transformer U-Nets for Label-Free Prediction of Fluorescence Images


Jul 02, 2019
Yi Liu, Hao Yuan, Zhengyang Wang, Shuiwang Ji

* 8 pages, 3 figures, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Pixel Deconvolutional Networks


Nov 27, 2017
Hongyang Gao, Hao Yuan, Zhengyang Wang, Shuiwang Ji

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Spatial Variational Auto-Encoding via Matrix-Variate Normal Distributions


May 18, 2017
Zhengyang Wang, Hao Yuan, Shuiwang Ji


  Access Paper or Ask Questions