Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jianxin Ma

Learning to Rehearse in Long Sequence Memorization


Jun 02, 2021
Zhu Zhang, Chang Zhou, Jianxin Ma, Zhijie Lin, Jingren Zhou, Hongxia Yang, Zhou Zhao

* Accepted by ICML 2021 

  Access Paper or Ask Questions

UFC-BERT: Unifying Multi-Modal Controls for Conditional Image Synthesis


May 29, 2021
Zhu Zhang, Jianxin Ma, Chang Zhou, Rui Men, Zhikang Li, Ming Ding, Jie Tang, Jingren Zhou, Hongxia Yang

* Under review 

  Access Paper or Ask Questions

M6: A Chinese Multimodal Pretrainer


Mar 02, 2021
Junyang Lin, Rui Men, An Yang, Chang Zhou, Ming Ding, Yichang Zhang, Peng Wang, Ang Wang, Le Jiang, Xianyan Jia, Jie Zhang, Jianwei Zhang, Xu Zou, Zhikang Li, Xiaodong Deng, Jie Liu, Jinbao Xue, Huiling Zhou, Jianxin Ma, Jin Yu, Yong Li, Wei Lin, Jingren Zhou, Jie Tang, Hongxia Yang

* 12 pages, technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Inductive Granger Causal Modeling for Multivariate Time Series


Feb 10, 2021
Yunfei Chu, Xiaowei Wang, Jianxin Ma, Kunyang Jia, Jingren Zhou, Hongxia Yang

* 6 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Contrastive Learning for Debiased Candidate Generation in Large-Scale Recommender Systems


Jun 11, 2020
Chang Zhou, Jianxin Ma, Jianwei Zhang, Jingren Zhou, Hongxia Yang


  Access Paper or Ask Questions

Contrastive Learning for Debiased Candidate Generation at Scale


Jun 02, 2020
Chang Zhou, Jianxin Ma, Jianwei Zhang, Jingren Zhou, Hongxia Yang


  Access Paper or Ask Questions

Learning Disentangled Representations for Recommendation


Oct 31, 2019
Jianxin Ma, Chang Zhou, Peng Cui, Hongxia Yang, Wenwu Zhu

* To appear in the Proceedings of the Thirty-third Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2019) 

  Access Paper or Ask Questions