Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

M6-Rec: Generative Pretrained Language Models are Open-Ended Recommender SystemsZeyu Cui , Jianxin Ma , Chang Zhou , Jingren Zhou , Hongxia Yang

* 10 pages, 8 figures, proudly rejected by KDD 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Unifying Architectures, Tasks, and Modalities Through a Simple Sequence-to-Sequence Learning FrameworkPeng Wang , An Yang , Rui Men , Junyang Lin , Shuai Bai , Zhikang Li , Jianxin Ma , Chang Zhou , Jingren Zhou , Hongxia Yang

* 23 pages, 11 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Edge-Cloud Polarization and Collaboration: A Comprehensive SurveyJiangchao Yao , Shengyu Zhang , Yang Yao , Feng Wang , Jianxin Ma , Jianwei Zhang , Yunfei Chu , Luo Ji , Kunyang Jia , Tao Shen , Anpeng Wu , Fengda Zhang , Ziqi Tan , Kun Kuang , Chao Wu , Fei Wu , Jingren Zhou , Hongxia Yang

* 20 pages. Under Submission. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2103.13630 by other authors 

   Access Paper or Ask Questions

Learning to Rehearse in Long Sequence MemorizationZhu Zhang , Chang Zhou , Jianxin Ma , Zhijie Lin , Jingren Zhou , Hongxia Yang , Zhou Zhao

* Accepted by ICML 2021 

   Access Paper or Ask Questions

UFC-BERT: Unifying Multi-Modal Controls for Conditional Image SynthesisZhu Zhang , Jianxin Ma , Chang Zhou , Rui Men , Zhikang Li , Ming Ding , Jie Tang , Jingren Zhou , Hongxia Yang

* Under review 

   Access Paper or Ask Questions

M6: A Chinese Multimodal PretrainerJunyang Lin , Rui Men , An Yang , Chang Zhou , Ming Ding , Yichang Zhang , Peng Wang , Ang Wang , Le Jiang , Xianyan Jia , Jie Zhang , Jianwei Zhang , Xu Zou , Zhikang Li , Xiaodong Deng , Jie Liu , Jinbao Xue , Huiling Zhou , Jianxin Ma , Jin Yu , Yong Li , Wei Lin , Jingren Zhou , Jie Tang , Hongxia Yang

* 12 pages, technical report 

   Access Paper or Ask Questions

Inductive Granger Causal Modeling for Multivariate Time SeriesYunfei Chu , Xiaowei Wang , Jianxin Ma , Kunyang Jia , Jingren Zhou , Hongxia Yang

* 6 pages, 6 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Contrastive Learning for Debiased Candidate Generation in Large-Scale Recommender SystemsChang Zhou , Jianxin Ma , Jianwei Zhang , Jingren Zhou , Hongxia Yang


   Access Paper or Ask Questions

1
2
>>