Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Action Sensitivity Learning for Temporal Action Localization


May 25, 2023
Jiayi Shao, Xiaohan Wang, Ruijie Quan, Junjun Zheng, Jiang Yang, Yi Yang

Add code

* 11pages, 4 figures 

   Access Paper or Ask Questions

CLIP4STR: A Simple Baseline for Scene Text Recognition with Pre-trained Vision-Language Model


May 23, 2023
Shuai Zhao, Xiaohan Wang, Linchao Zhu, Yi Yang

Add code

* Preprint, work in progress 

   Access Paper or Ask Questions

LLMs for Knowledge Graph Construction and Reasoning: Recent Capabilities and Future Opportunities


May 22, 2023
Yuqi Zhu, Xiaohan Wang, Jing Chen, Shuofei Qiao, Yixin Ou, Yunzhi Yao, Shumin Deng, Huajun Chen, Ningyu Zhang

Add code

* Work in progress 

   Access Paper or Ask Questions

Gloss-Free End-to-End Sign Language Translation


May 22, 2023
Kezhou Lin, Xiaohan Wang, Linchao Zhu, Ke Sun, Bang Zhang, Yi Yang

Add code

* ACL 2023 Main Conference 

   Access Paper or Ask Questions

Continual Multimodal Knowledge Graph Construction


May 15, 2023
Xiang Chen, Jintian Zhang, Xiaohan Wang, Tongtong Wu, Shumin Deng, Yongheng Wang, Luo Si, Huajun Chen, Ningyu Zhang

Add code

* Work in progress 

   Access Paper or Ask Questions

How to Unleash the Power of Large Language Models for Few-shot Relation Extraction?


May 03, 2023
Xin Xu, Yuqi Zhu, Xiaohan Wang, Ningyu Zhang

Add code

* Work in progress 

   Access Paper or Ask Questions

Global-to-Local Modeling for Video-based 3D Human Pose and Shape Estimation


Mar 26, 2023
Xiaolong Shen, Zongxin Yang, Xiaohan Wang, Jianxin Ma, Chang Zhou, Yi Yang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Lana: A Language-Capable Navigator for Instruction Following and Generation


Mar 15, 2023
Xiaohan Wang, Wenguan Wang, Jiayi Shao, Yi Yang

Add code

* Accepted to CVPR 2023 

   Access Paper or Ask Questions

Bidirectional Cross-Modal Knowledge Exploration for Video Recognition with Pre-trained Vision-Language Models


Dec 31, 2022
Wenhao Wu, Xiaohan Wang, Haipeng Luo, Jingdong Wang, Yi Yang, Wanli Ouyang

Add code

* Technical report 

   Access Paper or Ask Questions

Policy Transfer via Enhanced Action Space


Dec 07, 2022
Zheng Zhang, Qingrui Zhang, Bo Zhu, Xiaohan Wang, Tianjiang Hu

Add code

* 14 pages 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
>>